VLTAVAN DAVLE na 30. valné hromadě Evropské vorařské asociace.

Ve dnech 22.-25.6. 2017 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové  Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů , zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů v Mariboru ve Slovinsku. Z Davle nás na tuto slávu jelo autobusem celkem 41 za doprovodu neplacené tlumočnice J. Gáškové.   Z Prahy jeli 4, ze Štěchovic 4 a z Purkarce 6, kteří dorazili 23.6.2017. Setkání se zúčastnili mimo nás Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi, Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 400 členný kolektiv. Odjíždělo se 22.6.2017 v 5 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček na cestu od sponzorů bratrů Františka Dolejšího a Josefa Podra. Cestu dlouhou přes 700 km jsme se 4 přestávkami bez větších prodlev urazili za méně než 10 hodin. Větší část výpravy byla ubytována v hotelu Habakuk a zbývajících 14 členů pak v hotelu Aréna. Ještě před večeří se mohl každý, pokud se mu chtělo, vykoupat v termálních lázní v hotelu Habakuk. Po přivítání  hostiteli byli představeni průvodci a tlumočníci jednotlivých skupin, kteří měli doprovázet hosty. Češi byli přiřazení do skupiny Němců a Rakušanů. Večeře byla jednotná, v polosamoobslužném stylu (každý si došel k výdejnímu stolu pro svůj příděl). Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v hotelu Habakuk. Zde se řešily především organizační záležitosti fungování Evropské vorařské asociace,  aktivita  zvoleného vedení, finanční záležitosti, placení příspěvků, vyloučení spolků, které neplatí příspěvky a další otázky. Stručně můžeme říci, že díky aktivnímu přístupu naších zástupců (br. J. Camplíka a br. J. Bílka) bude pro českou delegaci při příští valné hromadě k dispozici samostatný překladatel do češtiny. Příští valná hromada se bude konat v Itálii. Pro ostatní členy delegací byl připraven program s prohlídkou centra města Hlavního...

Zpráva z Valné hromady konané 12.2.2017

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané Tradiční společenskou a kulturní událostí, Vltavanským plesem, jsme zahájili významný rok 120.výročí založení našeho spolku Vltavan Davle. V dnešní zprávě o činnosti se chci zmínit o důležitých událostech posledních 5 let. Samozřejmě, že jsme rozvíjeli nejen vlastní spolkovou činnost, ale spolupracovali i s ostatními Vltavanskými spolky a v neposlední řadě i s Mezinárodní vorařskou asociací. V roce 2012 jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení spolku Vltavan Purkarec. V roce 2013 bratři a sestry ve Štěchovicích oslavili 115. výročí vzniku spolku. V uplynulém roce jsme v hojném počtu byli na oslavách 145. výročí nejstaršího spolku, Vltavan Praha. Kromě Vltavanských spolků trvá naše vzájemná spolupráce s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice, která v roce 2014 oslavila již 110. výročí svého trvání. Četná delegace bratrů a sester našeho spolku byla samozřejmě přítomna těchto oslav. Jednou z významných událostí bylo vybudování a otevření klubovny a muzea Vltavanu Davle. Byla to namáhavá a radostná práce našich bratrů a sester za nemalé podpory Městyse Davle, hlavně starosty bratra mgr. Jiřího Prokůpka. K úspěšnému završení díla přispěli sponzoři bratr ing. Josef Podr a bratr Hanns Ortner. Vyvrcholením byla přítomnost kardinála Dominika Duky, který přestřižením pásky slavnostně otevřel klubovnu a muzeum. Pro úplnost dodávám přesné datum, 23. srpna 2013. O rok později, 29. června 2014 naši obec opět navštívil kardinál Duka, a to u příležitosti slavnostní mše a pouti na Ostrově, kdy byl Městysi Davle udělen čestný titul Vorařská obec. Pochopitelně, že tento titul není jen městyse Davle, ale zásluhu na udělení má i náš spolek. Název našeho spolku je úzce spjat s řekou Vltavou, které každým rokem vzdáváme dík, jednak...

POZVÁNKA NA PLES

POZVÁNKA NA  PLES Spolek Vltavan Davle zve všechny členy a příznivce na tradiční VLTAVANSKÝ PLES který se koná 11.února 2017 od 20,00 hod. v Hotelu Pivovar Davle k tanci a poslechu bude hrát kapela RADOVĚNKA řízená Petrem Kavlíkem a Falko Melodi Petra Školky V programu vystoupí sólisté Národního divadla v Praze Vratislav Kříž a Yukiko Šrejmová Kinjo Vstupné 100,- Bohatá tombola Zároveň Vás zveme na Valnou hromadu 12.února od 14 hod. v sále Hotelu...

Vánoční schůze Vltavanu

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané V příštím roce 2017 oslavíme již 120.výročí vzniku našeho spolku Vltavan Davle. Na této tradiční schůzi jsme si v roce 2014 připomínali nezapomenutelnou obětavou práci našich předků – šífařů a vorařů na řece Vltavě, jmenovitě i těch, kteří stáli u vzniku našeho spolku. V loňském roce jsme si několika připomínkami přiblížili historii a nejzajímavější zápisy z nejstarších kronik našeho spolku. A letos jsme spolu se sestrou Veverkovou a Bílkovou připravily krátké putování Vltavou, řekou, která je bytostně spojena s naší historií a krajinou, je vlastně symbolem české minulosti. Do našich srdcí a myslí se vryla jména nerozlučně spojená s vltavským tokem : Lenora, Čertovy proudy, Rožmberk, Orlík, Zvíkov, Svatojánské proudy, Vyšehrad… Naši lásku a obdiv výstižně vyjádřil Bedřich Smetana ve své symfonické básni Vltava. Vltava je nejdelší česká řeka. Její tok je 433 km dlouhý a tvoří osu jížní části české kotliny. Název Vltava se poprvé objevuje v Letopisech fuldských r.872, později v Kosmově kronice. Již jsme si říkali, že Vltava po staletí dávala práci mnoha generacím, poskytovala živobytí lidem v těsném i vzdáleném okolí, umožňovala levně dopravovat suroviny vydobyté českýma rukama. Proto si také své řeky naši předkové vážili, dobře si uvědomovali její význam. Již Karel IV., jehož výročí si letos připomínáme, chtěl z Vltavy udělat „vodní dálnici“, po které by bylo možné levně převážet zboží a suroviny. První jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. V letech 1640 až 1643 strahovské opatství na žádost Ferdinanda III. odstranilo skalisko Horních Slap, které nebezpečně zasahovalo do poloviny vltavského řečiště. Na zbytku skály byl na památku vztyčen Ferdinandův sloup, zvaný též Solný....

Poslankyně Ing. Věra Kovářová mezi Vltavany Čechy.

Při slavnostním otevření Muzea lidových staveb (Skanzenu) v Kouřimi 30. Července 2016 jsme měli tu možnost se setkat s poslankyní Parlamentu ČR, členkou rozpočtového výboru a členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou. Během naší debaty projevila zájem a činnost spolků Vltavana a zejména přípravy žádosti na zapsání na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a přislíbila návštěvu. V souvislosti s přípravou programu spolků Vltavanu na rok 2017 a zpracování podkladů pro žádost o zapsání Vltavana Čechy na národní seznam nehmotného kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR a s tím spojené aktivity spolupráce se 3 školami, které májí zájem na projektování a realizaci některých výrobků souvisejících s prací šífařů a vorařů na Vltavě, jsme paní poslankyni 7.10.2016 pozvali na jednání do výboru Vltavana Čechy. Klubovna, muzeum v Davli a i celý záměr pro rok 2017 Vltavanu Čechy se jí líbil a přislíbila pomoc na Ministerstvu kultury při kladném vyřízení grantu na projektování a výrobu modelu šífu ve školách, se kterými máme uzavřené smlouvy a rovněž pomoc při získání sponzorů pro postavení třech tabulí vorů ke 120 výročí vzniku Vltavanu Davle. V zápise Pamětní knihy uvedla, že předpokládá, že to není její poslední návštěva spolku v Davli. Text: MVDr. Eduard Slanec Foto: Ing. Josef...