Po 116. letech trvání Vltavana Davle má konečně v užívání vlastní muzeum a klubovnu

Závěrečná zpráva k rekonstrukci Vltavanky, Eduard Slanec

V souvislosti s různými úvahami zastupitelstva Městyse  Davle, co dále  s chátrající budovou bývalé restaurace Vltavanky, přišel s nápadem předseda spolku bratr MVDr. František Dolejší, domluvit se starostou Bc. Jiřím Prokůpkem a potažmo se zastupitelstvem Městyse Davle pronájem sálu, výčepu, kuchyně, sociálního zařízení a sklepních prostorů na dobu  cca  30 let s tím, že  náklady na rekonstrukci budeme hradit ze svých prostředků.

Celé znění článku naleznete v tomto PDF.