2021

 

Na návštěvě u Vltavanů

https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/65-skolni-aktuality-2021-2022/1298-na-navsteve-u-vltavanu

ZÁCHRANA RUKOPISŮ

Když v roce 2009 vznikl na půdě UNESCO program „Seznam národních nehmotných statků“ v němž figurovala řemesla, lidové tradice a další projevy lidové kultury, přihlásila se do tohoto široce obsáhlého projektu, i Česká Republika. V tomto případě nejde o tradičně prezentované lidové slavnosti, ale o historii voroplavby. Stejně jako lidové slavnosti je i tato tradice rozšířena prakticky po celém světě. S tím zcela logicky souvisí domácí technologie stavby vorů, a jejich narůstající potenciál, mající zásadní vliv na vývoj evropské kultury. Doprava požadovaného množství dřeva, jako základního materiálu, nejen pro výstavbu měst, ale i dalších technologií (hutnictví, kovářství), do jisté míry určovala budoucí vývoj, jak technologický, tak s tím související i vývoj kulturní. Tento dosud málo prozkoumaný aspekt vlivu voroplavby na vývoj evropské kultury se odrazil ve společném programu, který pod patronací p. Angel Portet i Boiaxeru (předseda mezinárodní vorařské asociace (IATR) v roce 2015 uvedl: „Bude nutné provést masivnější výzkum v archivech a v dalších historických pramench. Dá se předpokládat, že tak získáme mnoho dalších informací, dokumentů a fotografií, které budou zveřejněny v budoucích publikacích“. Z této výzvy vychází i Vltavan-Čechy, v jehož možnostech je oslovit všechny členy tohoto sdružení. Je smutnou skutečností, že odcházejí poslední žijící plavci (V. Husa), ale jejich zkušenosti, vzpomínky a především autentické dokumenty je pro budoucí odkaz nutné zachovat. Ačkoliv v rodinách členů těchto spolků trvá vzpomínka na plavecké předky, je velmi pravděpodobné předpokládat, že nová generace při kontaktu s písemnostmi v případném dědickém řízení nerozpozná historickou hodnotu rukopisu a klidně jej v dobrém úmyslu zlikviduje. Obracím se proto na instituce, mající v gesci zachování kulturního dědictví, zda-li by bylo možné v případě získání rukopisu jakéhokoliv plavce, převést jej do digitální podoby. Tím by zůstal rukopis nejen v rukou dědiců, ale současně...

30. výročí IATR

30.výročí Mezinárodní vorařské asociace (IATR) Vorařství, jako, řemeslo má dalekou historii. Začalo se provozovat už v 11. století. V té době jiný způsob přepravy dřeva neexistoval a i později byla doprava po vodě nejlevnější alternativou. Takto se dříví, ale i jiné materiály, dopravovalo po všech světových řekách. Aby se udržela tradice tohoto řemesla byl v roce 1989 ve Španělsku v Barceloně položen základní kámen Mezinárodní asociace vorařů . Sdružení bylo oficiálně založeno 1.9.1991 v rakouském Spittalu za účasti 12 zemí Evropy. Status byl podepsán v Benátsku 5. 9.1992. Od té doby se členové tohoto Mezinárodního sdružení scházejí každý rok vždy v jiné zemi, kde se konají konference a přátelská setkání. Letošní 30. jubilejní setkání se konalo 3.9.2021 v Praze v sále Smíchovského pivovaru. Z 11 států se zúčastnilo 7 delegací ze Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Finska a České republiky. Jako hosté se zúčastnili : Kardinál Dominik Duka, senátor Ing. Petr Štěpánek, poslankyně Parlamentu ČR Ing.Věra Kovářová, generální ředitel Povodí Vltavy Ing. Petr Kubala, ředitelka Státní plavební správy Mgr. Klára Němcová, MK Mgr. Martina Svobodová, ředitel SOŠ Volyně Ing. Homola, zástupce SOŠ Jarov Praha a delegáti jednotlivých Vltavanských spolků. Konferenci zahájil viceprezident sdružení Ing. Jaroslav Camplík a poté převzal řízení prezident IATR Dr. Frank Thiel z Německa. Hlavním bodem konference byla informace o podané nominaci Vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCA. Podalo ji 6 států – Španělsko, Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Lotyšsko. Hosté vystoupili s krátkými projevy a potom byla spolkům předána ocenění za udržování tradic voroplavby. Druhý den si zahraniční účastníci prohlédli Pražský hrad a poté se přemístili autobusy do Třebenic pod Slapskou přehradu, kde...

Zpráva jednatele za 3.čtvrtletí 2021

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, jsem ráda, že se již podruhé v tomto roce setkáváme. Informace o činnosti našeho spolku uskutečněné ve 3. čtvrtletí roku 2021 bude mít mnoho z vás jistě ještě v čerstvé paměti. • 3. 7. 2021 spolek Vltavan v Purkarci pořádal ve svých prostorách u muzea už 5. ročník akce „Den s purkareckými voraři“. Za náš spolek se zúčastnili manželé Bílkovi a Camplíkovi s vnukem. • 17. 7. 2021 náš spolek uspořádal v prostorách Regionálního muzea v Jílovém již druhý ročník „Den s davelskými voraři“. Zúčastnili se jej jednak žáci Střední odborné školy Jarov se svým mistrem a ředitelem školy. Předvedli stavbu menšího voru, který si muzeum ponechalo jako výstavní exponát. Tuto zdařilou akci obohatili svou přítomností také modeláři pod vedením Pepy Kubeše se svými dokonalými modely parníků. Součástí akce byla také zajímavá beseda Dr. Jiřího Svobody o šífařství doplněná výstavou fotografií z činnosti našeho spolku. Děti měly možnost si samy sestavit malé vorečky, které si pak mohly odnést jako památku na tuto akci. Se stavěním jim trpělivě pomáhal bratr Jaroslav Klika, za což mu patří dík. O občerstvení přítomných se postaralo muzeum (klobásky, nakládané sýry a pití). O sladkou tečku se pak, jak jíž bývá zvykem, postaraly naše členky, které upekly různé zákusky. K poslechu a dobré náladě hrálo DUO PAMI pod vedením Honzy Kotrbáčka. Akce se zúčastnili hosté, mezi kterými nechyběla poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek, starosta Jílového Pavel Pešek, starosta městyse Davle Mgr. Jiří Prokůpek. Akce se dle mého názoru vydařila a pro velký úspěch se bude příští rok opakovat. Po dohodě s ředitelkou muzea PhDr. Šárkou...

 2020

 

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,   jsem rád, že jsme se opět sešli v plném počtu od Valné hromady našeho spolku. Z důvodu koronavirové pandemie jsme se nemohli scházet a proto se jarní akce z plánu činnosti nepodařilo uskutečnit. I přesto se podařilo zabezpečit a uskutečnit důležité věci pro činnost spolku. V průběhu března Předseda spolku domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Smlouva byla podepsána na částku 7 174,- Kč na rok. Majetek spolku a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč, náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu zaplatí Vltavan Čechy. Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a jednoho šífu, v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily Lodí a šífu. Tímto Spolek Vltavan Davle děkuje bratru Jaroslavu Klikovi za odvedenou práci. V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o čerpání vody, opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík. Za ošetření šífu také patří dík bratru Petru Voráčovi a učňům SOŠ Jarov. Podařilo se nám vyrobit dvě nové kotvy pro šíf. Předseda spolku ratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle , KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu. Na návrh předsedy spolku o vytvoření řádu sv. Jana Nepomuckého-našeho patrona vorařů výbor Vltavanu Davle odsouhlasil. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další Voroplavba Český Krumlov...

Propagace naší činnosti i historie – Myslíme na budoucnost

Spolu s některými státy Evropy (Polsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko, Španělsko) usilují I vltavanské spolky naší republiky o registraci na Seznam Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Proběhlo několik setkání, poslední bylo v Polsku letos v únoru. Dosud je vyplněn registrační protokol, proveden generově vyvážený výběr historických i současných fotografií a v hrubých rysech zpracován dvacetiminutový film. Letos v září by se měla uskutečnit v Pařiži v Českém domě třídenní výstava „Vorařství v Čechách a v Evropě“, doplněna fotografiemi a filmy. Zajímavostí bude stavba minivoru členy Vltavanu Purkarec . Na harmoniku zaznějí staré vorařské písničky. Březen 2020 Výbor Vltavanu...

Vltavané v práci a tanci

Členové spolku Vltavan Davle začali letošní rok pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy. Od Javorky až k novému mostu (na davelské straně) jsou nyní břehy Vltavy čisté, bez náletů stromů a keřů, a tak skýtají krásný pohled na naši řeku. Pozorujeme labutě, pestře zbarvené kačery a život na vodě. Nejen břehy, ale také 12 úvazů (památka na plavbu vorů a šífů) očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou (mladým členem našeho spolku). Tradiční vltavanský ples měl výbornou atmosféru, bohatou tombolu, velkou návštěvnost. K dobré pohodě přispělo i předtančení profesionálního páru (Tomáš Fábera se svojí partnerkou Denisou Jarošovou ) a kapela Muzikanti z Jižních Čech. Novinkou byla dražba hlavní ceny – divočáka. Následující den v neděli 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada spolku. Předsedou byl opět zvolen bratr Ing.Josef Bílek, 1. místopř. bratr Petr Voráč ze SOŠ Praha 9- Jarov, 2.místopř. bratr Jaroslav Fiala a 3. místopředsedkyní sestra Ing. Marcela Soldánová. Protektorem byl jmenován bratr MVDr. Eduard Slanec, který mnoho let vzorně zastával funkci pokladníka spolku. Děkujeme mu za práci , blahopřejeme k významnému životnímu jubileu (80 let) a přejeme mu mnoho spokojených a šťastných dnů do dalších let – nejen v kruhu rodiny, ale i s námi vltavany. Březen 2020 Výbor Vltavanu...

Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2019

  Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté ! Dovolte mi, abych připomněl události, které jsme společně v tomto roce prožívali. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se opět uskutečnilo mnoho významných akcí. Je již tradicí, že rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Loňský již 122. Ples se konal 26.1. Zaznamenal příznivý ohlas veřejnosti a také nezanedbatelný finanční zisk pro spolek. Druhý den se konala Valná hromada na níž byl zvolen nový výbor. Následně se konaly Valné hromady a plesy bratrských spolků, kam byli vysláni zástupci z našich řad. 21.1. Bylo provedeno čištění úvazů na navigaci břehu Vltavy za účinné pomoci studentů SOŠ Jarov Praha. 26.1. Začaly brigády na vyřezávání křovin a náletů na navigaci břehu Vltavy. Brigád bylo několik a trvaly až do března. 9.3. se členové Vltavanu Davle rozloučili naposledy s bratrem a protektorem spolku Ing. Josefem Podrem v Praze na Olšanech.. 1.4. se uskutečnila výstava na remorkéru v Praze, na jejíž přípravě se podíleli bratři z Davle a Prahy. Pojednávala o voroplavbě a lodní dopravě vůbec. 19.4. jsme se jeli podívat na řeku Kamenici u Hřenska. Zájezd probíhal ve velmi dobré náladě. Cesta z parkoviště byla sice trochu delší, než se předpokládalo, ale to nám bohatě nahradila plavba loděmi po řece Kamenici. Její kaňon byl skutečně nádherný. Občerstvení na konci cesty ve městě Kamenice bylo příjemným vyvrcholením celého zájezdu. 27.4. každoroční zahájení plavební sezony na Vltavě za účasti i našich Vltavanů v krojích. 5.5. proběhla děkovná mše ke sv.Florianu u líšnických hasičů. Zúčastnilo se několik Vltavanů z Davle a ze Štěchovic. Poté následovalo pohoštění v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Líšnice. 11.5. tradiční oslavy Dne matek druhou neděli v...

 2019

 

Milí davelští Vltavané!

Milí davelští Vltavané!   Jelikož Ježíšek byl ke mně velmi nakloněn, kromě běžných dárků, v jeho přílišné štědrosti, mně také nadělil i „hexenschuss“, s kterým Vás všechny jménem Zasloužilých hasičů a také svým, zdravím z lóže s pevným podkladem. Tímto také omlouvám naší nepřítomnost na Vaší členské schůzi. Sestra Dufková, jako kronikářka již brzy uzavře na stránkách Vltavanské kroniky velmi bohatou činnost davelských Vltavanů v roce 2019. Budou v ní kapitoly šťastné, ke kterým se rádi vracíme a jiné smutnější, jako jsou úmrtí a jiné nezdary, které bychom nejraději vymazali. Každopádně se v Davli za svou celoroční činnost nemusíte stydět. Bylo Vás „vidět“, v Zemědělském muzeu, Parlamentu, v Davli, i všade jinde, ale také u nás, na Floriánské mši v Líšnici a na Masarykově vatře v Klínci. Zasloužíte si za to náš velký obdiv a poděkování za spolupráci s námi, Zasloužilými hasiči 7. okrsku Praha západ! Nechť i další stránky vaší kroniky jsou v nastávajícím roce 2020 obdobně zaplňovány samými zdary a jen dobrými zprávami, o které se jak pevně věříme, opět zaslouží všichni členové bratrského spolku Vltavan v Davli.    Ať po vltavské vodě v roce 2020 veze replika šífu „Vltavan 2018“ pro každého z Vás radost, vzájemnou lásku a důvěru, pokoru a čisté svědomí.   To vše při dobrém zdraví a další spolupráci přeje za Klub Zasloužilých hasičů Zdeněk Rychlý                                                   ...

Vyhlídkové plavby na šífu

Vyhlídkové plavby na šífu Ve spolupráci s Městysem Davle zajistil místní spolek Vltavan zajímavou a lákavou akci pro občany, členy místních spolků i návštěvníky našeho městyse. Ve dnech 27.8. až 8.9. měli zájemci možnost plavit se po řece Sázavě a Vltavě na replice šífu (šenáku). Šíf byl vyroben na Moravě v Lipníku nad Bečvou firmou „ Kolumbus 92“, která má zkušenosti ze stavby různých historických lodí pro filmaře apod. Vyhlídkové jízdy byly velmi úspěšné, každá trvala téměř hodinu a krásami přírody podél břehů Vltavy a Sázavy se pokochalo 760 osob různého věku. Měli jsme radost, že plavba zaujala i mládež. Jako obvykle během těchto dní nám přálo i počasí. Plavba šífu byla zahájena v Purkarci, dále pak ve Štěchovicích, Davli a končila v Praze. Budeme se snažit, aby tato zajímavá akce byla případně uskutečněna i v příštím roce. Jsme rádi, že jsme tak přispěli k propagaci a oživení starých vltavanských tradic. V závěru patří poděkování našim členům Davidu Brožovi za řízení šífu , předsedovi Vltavanu Josefu Bílkovi za pomoc při provozu v roli „plavčíka“ při kterém podával informace o spolku, šífu a krajině, i ostatním členům spolku Vltavan a hasičům z Davle, kteří pomáhali a v neposlední řadě Městskému úřadu Davle, který se mimo jiné na akci finančně podílel. Výbor Vltavanu...

MVA Rakousko-Korutany

Ve dnech 15. – 18.srpna 2019 se konalo již 30.mezinárodní setkání vorařských spolků a zasedání Mezinárodní vorařské asociace (MVA), tentokrát v Rakousku-Korutanech v okolí města Spittal na řece Drautal (Dráva). Zúčastnily se delegace ze 14 zemí Evropy. Naše skupina byla nejpočetnější – 45 členů Vltavanu Čechy – z toho: z Davle 36, z Prahy 4, ze Štěchovic 3 a z Purkarce 2. Počasí nám přálo po celou dobu setkání. O účastníky bylo dobře postaráno včetně ubytování, stravy i kulturního programu – návštěva Muzea lidové kultury ve Spittalu, plavecké slavnosti na řece Drávě, jízda na vorech a nejkrásnější byla plavba lodí Alpenperle po jezeře Weisensee. Bohužel, tohoto výletu se nemohli zúčastnit delegáti, zasedali na Valné homadě MVA, kde se projednával pořadatel setkání v roce 2021. Přesto, že se Česká Republika zdála být velkým favoritem, hlasováním se rozhodlo, že setkání se uskuteční v Bosně a Hecegovině. V neděli ráno byl sraz všech účastníků ve slavnostních krojích před radnicí v Sachsenburgu před radnicí na náměstí, kde proběhla mše a po té slavnostní průvod městem k řece Drávě. Následoval oběd v tenisové hale, kde na závěr setkání bylo vybraným členům ze všech spolků uděleno ocenění k 30 letům trvání MVA a předána Mezinárodní plavecká vlajka vorařům z Finska, kde se bude příští setkání v roce 2020 konat. Na závěr bych chtěla poděkovat všem účastníkům, včetně řidiče autobusu, za vzornou reprezentaci Vltavanu a České Republiky v zahraničí. Foto ve fotogalerii. Irena...

VESNICE ROKU 2019

VESNICE ROKU 2019 Klubovna Vltavanu Davle hostila účastníky krajské soutěže „Vesnice roku 2019“. Ve středu 29.května do Davle opět zavítala komise, která hodnotila obce přihlášené do soutěže Středočeského kraje Vesnice roku. Jednou ze zastávek bylo i posezení v prostorách spolku Vltavan. Po prohlídce muzea členové komise besedovali z přítomnými. Účast byla tentokrát hojná: kromě členů komise, zastupitelů obce – v čele se starostou Mgr.J.Prokůpkem bylo přítomno i dvacet členů spolku Vltavan a profesoři a učni SOŠ Jarov Praha 9 a VOŠUP z Prahy 3. S nimi máme velmi dobrou spolupráci, pomáhali např. při stavbě voru, navíc mnozí z nich jsou i členy našeho spolku. Pro členy komise byl připraven obsáhlý program : prohlídka a návštěva Mateřské i základní školy, městského úřadu, ukázka zajímavých dokumentů, seznámení z pracemi dětí, jejich zájmovými aktivitami…Posledním bodem byla zastávka u vorové tabule a v parku ukázka práce mladých hasičů. Těší nás, že jsme se i letos zúčastnili této významné události a ukázali stálý zájem o dění v naší obci. Červen 2019 Výbor Vltavanu...

Historie vorařství a šífařství na světových řekách ve fotografii.

Historie vorařství a šífařství na světových řekách ve fotografii. Díky Mezinárodní vorařské asociaci a Vltavanu Čechy mohl spolek Vltavan Davle uspořádat jedinečnou výstavu. Ve dnech 24. – 26.května 2019 občané a návštěvníci Davle měli možnost zhlédnout v sále Hotelu Pivovar putovní výstavu fotografií o těch, kteří na vorech a šífech dopravovali stavební materiál, dřevo…. Autentické záběry jejich plaveckého umění, ale i okolní krajiny upoutala všechny návštěvníky. Fotografie zachycovaly zajímavé okamžiky z Číny, Japonska, USA, Austrálie, Vietnamu, Itálie, Francie, Slovenska, Katalýánska, Karpat a samozřejmě z naší republiky. Výstava je putovní, dále bude instalována: – ve městě Hluboká – Vltavan Štěchovice – SOŠ Praha Jarov – v zámku Ohrada Hluboká – V Parlamentu ČR – na Ministerstvu kultury – na Ministerstvu dopravy – VOŠ Volyně Nejenom letos, ale i v roce 2020 bude seznamovat s bohatou historií vorařství a šífařství a měla by být instalována i v sídle EU v Bruselu. Výbor Vltavanu...

KAFÍČKO

KAFÍČKO Je již tradiční zdařilá kulturní akce. Poslední kafíčko, pořádané Městysem Davle ve spolupráci se spolkem Vltavan Davle, bylo velmi zdařilé. V sobotu 25.května 2019 v sále Hotelu Pivovar jsme uvítali vzácného hosta: bývalého pracovníka Akademie věd promovaného mat. Jiřího Svobodu, který v zajímavé a poutavé přednášce, doplněné autentickými obrazovými záběry, nás seznámil s historií voroplavby na řece Vltavě. Vyslechli jsme poutavé vyprávění – o vorech, jejich stavbě – o historii voroplavby a plavení dříví, soli, a jiného materiálu – o vorařských hospodách, potahových stezkách a další zajímavé příběhy vorařů. Sobotní večer byl velmi příjemným zpestřením a zakončením pracovního týdne. Více než 80 pozorných posluchačů odměnilo přednášejícího vřelým potleskem a předseda Vltavanu ing .J.Bílek mu předal diplom se jmenováním Čestný člen Vltavanu Davle. Těšíme se na další Kafíčko. Výbor Vltavanu...

Den matek 11.5.2019

Den matek, svátek nejmilejší. Jeho oslavy již tradičně pořádal Městys Davle a spolek Vltavan v sále hotelu Pivovar. Maminky, babičky, ale i ostatní přítomní prožili krásné odpoledne a připomněli si tak že : ….. „Kdyby slunce nebylo, kdyby všechny vody vyschly, kdyby stromy navždy uschly, maminčino dobré srdce svět by opět stvořilo“ Poděkování nejen přítomným za lásku, obětavost a vše, co dělají pro své blízké se ženám dostalo od předsedy Vltavanu ing.J.Bílka a místopředsedy Městyse Mgr.M.Němce. Velkým potleskem bylo přijato milé vystoupení dětí z místní Mateřské školy. Jejich šťastné, radostné tváře byly pro všechny tím nejkrásnějším dárkem. Právem proto děti dostaly malé pohoštění a knihu pohádek od autorky O.M.Volešákové, členky Vltavanu. Samozřejmě, že přítomné ženy obdržely karafiáty a od dětí z MŠ malé drobné dárky. K hezkému posezení a příjemné pohodě nemalou měrou přispěla živá hudba, která pod vedením A.Kubíčeho hrála k tanci i poslechu. Květen 2019                                                                                                                          Výbor Vltavanu...

 2018

 

10. 10. 2018 Svátek vltavských plavců

Výstava ke 100 letům vodní dopravy na řece Vltavě U příležitosti 100. výročí naší republiky se konala ve dnech 17. až 27.září na náplavce pod železničním mostem v Praze výstava „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“. K této příležitosti dal spolek Vltavan Čechy zhotovit repliku šífu ve zmenšeném vydání, než jaké se používaly v historii na dopravu materiálu po řece. Šíf postavila podle dokumentace v Lipníku nad Bečvou firma Kolumbus pod vedením Radima Zapletala. Také byl k této akci postaven třípramenný vor – jeho stavby se ujali Vltavané z Purkarce za vydatné pomoci žáků 1.ročníku Odborné školy Jarov pod vedením mistra Petra Voráče. Dne 20.9., za mimořádné pozornosti návštěvníků, šífu nesoucí název VLTAVAN požehnal kardinál Dominik Duka. Přítomni byli významní zástupci z institucí, které se podílely na sponzorování tohoto projektu. 24.9. se konala slavnostní prezentace a křest šífu pod záštitou ministra dopravy Ing.Dana Ťoka a za přítomnosti ředitelky Státní plavební správy Mgr.Kláry Němcové a generálního ředitele Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly. V průběhu výstavy probíhaly různé programy např. ukázka práce bývalých plavců při výrobě a sestavování tří vorových tabulí, nebo Den tradic a řemesel – návštěvníci měli možnost si vyzkoušet práci se dřevem a ochutnat rybí speciality. Nechyběly ani stánky s občerstvením a suvenýry. Po celou dobu trvání projektu přítomní členové spolků Vltavan seznamovali zájemce s historií vodní dopravy na řece Vltavě a odpovídaly na případné dotazy. 10.10.2018 Výbor spolku Vltavan...

Valná hromada Evropské vorařské asociace

Valná hromada Evropské vorařské asociace (MVA) ve dnech 30.srpna – 2.září 2018 Mezinárodní setkání vorařů se letos konalo v Itálii v Longarone. Zúčastnilo se ho také 25 členů Vltavanu Čechy- z Davle 21, z Prahy 3 a Štěchovic 1. Mimo nás Čechů na setkání byli zástupci z Rakouska, Německa, Finska, Francie, Španělska, Slovinska a dalších států Evrpy. Důležitým bodem programu byla valná hromada MVA, která se uskutečnila 31.8.2018 v obchodním centru v Longarone . Na ní se na další tříleté období volil nový prezident. Jsme hrdi na to, že se jím stal člen našeho spolku ing.Jaroslav Camplík. Blahopřejeme mu a přejeme úspěchy v jeho náročné a zodpovědné funkci. Pro ty účastníky, kteří nebyli na valné hromadě, byl připraven bohatý program : – návštěva muzea a kostela v Longarone, promítání filmu o vorařích – prohlídka přehrady Vajont – připomínka velké tragédie z roku 1963 – návštěva monumentálního hřbitova Fortogna, kde jsou památníky obětí této tragédie. Naše delegace zde předala symbolický dar – hrst naší půdy jako poctu všem přeživším. V sobotu 1.9. byl před radnicí v Longarone sraz všech delegátů. Po 10. hodině prošel centrem města slavnostní průvod krojovaných členů MVA. Vyvrcholením byla mše v moderním monumentálním místním kostele. Po večeři za doprovodu hudby si jednotlivé delegace předaly dárky a byla zde předána vlajka organizátorům příštího setkání, které se uskuteční 15. – 18. srpna 2019 v Rakousku – Korutanech. Poslední den byl věnován prohlídce Benátek. Pro naši delegaci touto zajímavou prohlídkou setkání na MVA skončilo. Domů jsme se vrátili obohaceni o nové poznatky a s hlubokými dojmy, o které jsme se podělili s ostatními členy na schůzi výboru našeho spolku....

Zpráva za 3.čtvrtletí 2018

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté, scházíme se dnes, letos již po třetí, abychom shrnuli výsledky práce tohoto čtvrtletí. I přes to, že byly prázdniny a čas dovolených, troufám si říct, že činnost našeho spolku byla velice pestrá. Ve dnech 30.8.-2.9.2018 se 26 bratrů a sester zúčastnilo již 21.setkání MVA tentokrát na řece Piavě v Itálii. Počasí nám nadmíru přálo od prvního dne, kdy jsme projížděli krásnou přírodou Dolomitů. Druhý den jsme si prohlédli neblaze proslulou přehradu Vajont, kde v říjnu roku 1963 došlo ke katastrofě. Masiv skály, která se utrhla a spadla do přehradní nádrže, vytvořil vlnu vysokou 200m a tím zničil město Longarone a usmrtil téměř 2tis obyvatel. Průvodcem nám byl pamětník této události, v muzeu jsme viděli fotografie a věci z domácností obyvatel, které se našly při úklidu trosek. Další den, v sobotu, se konal průvod krojovaných účastníků setkání centrem města, následovala slavnostní mše v kostele. Po večeři byly předány vlajky organizátorům příštího setkání, tj.Rakušanům a předávání dárků. Poslední den jsme si prohlédli Benátky včetně projížďky lodí. Italové se o nás vzorně starali, počasí nám velice přálo, nebylo co vytknout, zůstaly jen krásné vzpomínky. Další akce, tentokrát po záštitou Městyse Davle, které se naši členové zúčastnili, bylo 5.září „Kafíčko pro seniory“ s programem Altmanova panorámatu, navazující na březnový křest knihy Jiřího Svobody – Historie voroplavby v Čechách, který se konal ve Strahovském klášteře v březnu tohoto roku. Hostem večera byl mgr. Jan Pařez Ph.D. správce sbírky rukopisů ve Strahovské knihovně. 8.-15.9. se již tradičně uskutečnil zájezd do Štúrova na ozdravný pobyt. Překvapením pro všechny přítomné bylo pozvání zastupitelů města Štúrovo na oslavu 100.výročí založení Československé republiky....

Informace o akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety”

Informace o akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“.  Sestry a bratři, jak už asi víte, chystáme na září letošního roku výše uvedenou akci, která bude probíhat od 17. 9. do 28. 9. na náplavce na Rašínově nábřeží na Výtoni. V těchto místech bude u navigace přistavěn ponton o rozměrech 20 × 8 m, na kterém bude akce probíhat. Akci zahájíme 17. 9., kdy začneme loupat kůru z kmenů pro vor. Tato práce, která by měla trvat cca 3 dny, bude probíhat na náplavce. Další práce pak již budeme realizovat na přistaveném pontonu, kde budou bratři z Purkarce stavět tři tabule voru. Vor bude menší, tabule o rozměru cca 5 × 4 m. Současně bude dne 17. 9. přistaven k molu šíf, který tam bude vystaven po celou dobu akce a bude přístupný veřejnosti. S Pražskou paroplavební společností jednáme o možnosti, že by šíf mohl některé dny i brát návštěvníky na krátkou projížďku po Vltavě. V průběhu akce budou ještě některé dny probíhat mimořádné akce, jako je oficiální zahájení za účasti ministra dopravy, který převzal nad akcí záštitu, křest šífu atd. Přesný program projednáváme nyní s firmou TCP (správa náplavky) a budeme Vás včas informovat. Stavba šífu, kterou provádí fa Kolumbus, již začala, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Celá akce je realizována za podpory ministerstva dopravy, ministerstva kultury, magistrátu hl. m. Prahy, Pražské paroplavební společnosti, Povodí Vltavy a Lesů ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že celá akce bude významnou propagací všech vltavanských spolků a umožní veřejnosti po mnoha letech opět vidět a poznat, co je to šíf, a seznámit se s historií vorařství a šífařství. K realizaci této akce budeme potřebovat pomoc všech...

Oslavy 120 let trvání spolku Vltavan Štěchovice

Slunné počasí, dobrá nálada, velká účast – to vše doprovázelo početnou delegaci členů spolku Vltavan Davle na oslavy bratrského spolku ve Štěchovicích. Předcházelo tomu vztyčení spolkového praporu, vzpomínka na oběti 1. a 2. světové války, položení květin k pomníku padlých – a pak již odjezd do Štěchovic. Po uvítání všech hostů – delegací spolku Vltavan Praha, Purkarec, Davle a zástupců Dělnické besedy Havlíček Řevnice následoval další program : – slavnostní schůze na počest 120. Výročí založení spolku Vltavan Štěchovice, na které bylo m.j. oceněno devět členů našeho spolku. Vyznamenání předával předseda Zdeněk Novotný – pro zájemce velmi zajímavá a poutavá prohlídka elektrárny v místní přehradě – ve 14 hodin se všichni přítomní seřadili k slavnostnímu průvodu Štěchovicemi a Brunšovem, který byl spojen s položením věnců k pomníkům padlých. Vyvrcholením bylo zastavení u budovy Městského úřadu Štěchovice, kde starosta obce a předseda spolku převzali od zástupce Mezinárodní vorařské asociace zástavu a čestný titul „Vorařská obec“ K dobré pohodě během celého dne přispěla hudba kapel Křídlovanka a Netolička. Ocenili jsme také chutné, pestré a bohaté občerstvení, které připravily sestry spolku Vltavan Štěchovice. Jediným mráčkem slavnostního dne byla malá účast místních obyvatel. V Davli naopak jsou akce Vltavanu dlouhodobě podporovány širokou veřejností. Vltavanské spolky opět ukázaly že udržují tradice, rozvíjejí vzájemné přátelství a spolupráci. Vltavanu Zdar! 16.června 2018 Výbor Vltavanu...

” Slavnost na parníku Vyšehrad” 7.6. 2018

Slavnost na parníku Vyšehrad Pražská paroplavební společnost a Prague Boats pozvaly delegaci spolku Vltavan Davle na oslavu 80. narozenin parníku Vyšehrad a představení nové lodi. Ve čtvrtek 7.června 2018 jsme byli přítomni slavnostních okamžiků na lodi Vyšehrad, jednoho z nejstarších kolesových parníků, který brázdí tok řeky Vltavy již od roku 1938. Tato kulturní památka České republiky je dlouhá 62 m, šířka je 6,2 m, kapacita 350 míst. Se zájmem jsme si prohlédli nově upravený interiér, také výstavy a podpalubí lodi nás zaujaly. Dalším bodem programu byl křest nové luxusní motorové lodi Grand Bohemia. Byla postavena přímo pro Prahu v loděnici Bolle v německém Derbenu. Je to nejmodernější loď ve střední Evropě, délka je 73 m, kapacita 550 míst. Doprovodný kulturní program, příjemné posezení, chutné občerstvení – to vše doprovázelo čtvrteční odpoledne. Nezapomenutelná byla plavba lodí kolem památného Vyšehradu směrem k Braníku a zpět. Obohaceni o nové dojmy a zážitky jsme se v podvečerních hodinách vraceli do Davle. Červen 2018 Výbor Vltavanu...

 2017

 

Spolek VLTAVAN DAVLE oslavil 120. let své činnosti.

Davelský spolek VLTAVAN slaví 120 let od svého založení. Jde o jeden z nejstarších fungujících spolků v okolí, který navazuje na tradice spolkového života lidí kolem řeky Vltavy. Spolek založili tzv. „šífaři“, nebo-li plavci, voraři a dělníci z okolí Vltavy s cílem finančně podpořit sociálně slabé rodiny vorařů a organizovat kulturní program Historie spolku VLTAVAN DAVLE sahá do období vlády Habsburků. Před 120 lety jej založili plavci, dělníci z místních cihelen a lomů, kteří se živili dopravou stavebního materiálu po vodě po vzoru pražského spolku. Plavectví, jemuž se lidově říkalo šífařina a s ním spokojený provoz patřilo k největší části obživy obyvatelstva Davle a jeho okolí. Na šífech byl dopravován stavební kámen z davelských lomů, cihly z místních cihelen, stavební i palivové dříví. Spolek její zakladatelé pojmenovali jeho zakladatelé podle pramene své obživy, podle řeky Vltavy. Vltavan tehdy z příspěvků členů a výtěžků z akcí pořádaných členy podporoval své členy v nemocnici, ve stáří, poskytoval příspěvek na pohřeb a přispíval hmotně vdovám a sirotkům. Spolek VLTAVAN se skládá se čtyř samostatně fungujících avšak úzce spolupracujících spolků: Vltavan Praha, Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice a Purkarec u Hluboké nad Vltavou. Dnes, i když VLTAVAN již neplní svou kdysi původní hlavní funkci (zajišťování sociálních jistot), nadále umožňuje svým členům, aby se setkávali, sdružovali, pomáhali si a bavili se. Aktivita spolku je obdivuhodná. K pravidelným akcím patří různá setkávání (pravidelné schůze), ples Vltavanů, který patří již léta k nejoblíbenějším akcím celého roku, dále oslavy důležitých výročí, setkání s vorařskými českými i zahraničními spolky, pravidelně organizované pobyty v lázních, setkání a oslavy s ostatními bratrskými spolky atd. V současné době má spolek 240 bratrů...

23.7.2017 Zpráva jednatele na schůzi k 120.výročí Vltavanu Davle

   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté         Čas plyne jako stříbropěnná Vltava a spolek Vltavan Davle již 120 let zdárně proplouvá řekou času – stejně jako kdysi voraři a šífaři vodami Svatojánských proudů.      Ano, je to již 120 let, kdy se 26.prosince v tehdy hraběcím pivovaře v Davli konala ustavující valná hromada spolku. Přítomno bylo 38 členů, aklamací byl zvolen první výbor. Předsedou se stal František Kutil.       S hrdostí můžeme říct, že spolek Vltavan Davle zdárně doplul ke 120. výročí svého vzniku.      Bohatá byla historie, mnoho se za těch 120 let vykonalo. Důležité je, že jsme v průběhu let nejen vzpomínali na ty, kteří přes půl století brázdili proudy řeky Vltavy, plavili po ní dříví, kamení, písek a jiný stavební materiál. Víme, že to byli silní, nebojácní a stateční chlapi, milovali svou práci, svou řeku, která jim přinášela radost, ale především obživu.      Nešlo jen o vzpomínky – především jsme se snažili jejich odkaz a tradice nejen zachovávat, ale i dále rozvíjet, přibližovat současnému dění, získávat mladé lidi pro myšlenky a odkaz našich předků.      Nebudeme si podrobně připomínat celou historii 120 let, často jsme o tom na našich schůzích hovořili. Vždyť historii plavectví v našem kraji, současnost a spolupráci s ostatními spolky připomínají prostory naší klubovny a muzea, které slavnostně otevřel a posvětil 28. srpna 2013 arcibiskup Dominik Duka.      Vraťme se do doby nedávno minulé a ve stručnosti uveďme ty nejdůležitější okruhy naší činnosti : v místech, kde byl náš spolek založen, a na paměť jeho vzniku a činnosti byla v roce 2007 odhalena pamětní deska na památku šífařů byla v červenci 2008 odhalena socha šífaře od akademického sochaře Vitanovského...

VLTAVAN DAVLE na 30. valné hromadě Evropské vorařské asociace.

Ve dnech 22.-25.6. 2017 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové  Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů , zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů v Mariboru ve Slovinsku. Z Davle nás na tuto slávu jelo autobusem celkem 41 za doprovodu neplacené tlumočnice J. Gáškové.   Z Prahy jeli 4, ze Štěchovic 4 a z Purkarce 6, kteří dorazili 23.6.2017. Setkání se zúčastnili mimo nás Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi, Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 400 členný kolektiv. Odjíždělo se 22.6.2017 v 5 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček na cestu od sponzorů bratrů Františka Dolejšího a Josefa Podra. Cestu dlouhou přes 700 km jsme se 4 přestávkami bez větších prodlev urazili za méně než 10 hodin. Větší část výpravy byla ubytována v hotelu Habakuk a zbývajících 14 členů pak v hotelu Aréna. Ještě před večeří se mohl každý, pokud se mu chtělo, vykoupat v termálních lázní v hotelu Habakuk. Po přivítání  hostiteli byli představeni průvodci a tlumočníci jednotlivých skupin, kteří měli doprovázet hosty. Češi byli přiřazení do skupiny Němců a Rakušanů. Večeře byla jednotná, v polosamoobslužném stylu (každý si došel k výdejnímu stolu pro svůj příděl). Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v hotelu Habakuk. Zde se řešily především organizační záležitosti fungování Evropské vorařské asociace,  aktivita  zvoleného vedení, finanční záležitosti, placení příspěvků, vyloučení spolků, které neplatí příspěvky a další otázky. Stručně můžeme říci, že díky aktivnímu přístupu naších zástupců (br. J. Camplíka a br. J. Bílka) bude pro českou delegaci při příští valné hromadě k dispozici samostatný překladatel do češtiny. Příští valná hromada se bude konat v Itálii. Pro ostatní členy delegací byl připraven program s prohlídkou centra města Hlavního...

Zpráva z Valné hromady konané 12.2.2017

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané Tradiční společenskou a kulturní událostí, Vltavanským plesem, jsme zahájili významný rok 120.výročí založení našeho spolku Vltavan Davle. V dnešní zprávě o činnosti se chci zmínit o důležitých událostech posledních 5 let. Samozřejmě, že jsme rozvíjeli nejen vlastní spolkovou činnost, ale spolupracovali i s ostatními Vltavanskými spolky a v neposlední řadě i s Mezinárodní vorařskou asociací. V roce 2012 jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení spolku Vltavan Purkarec. V roce 2013 bratři a sestry ve Štěchovicích oslavili 115. výročí vzniku spolku. V uplynulém roce jsme v hojném počtu byli na oslavách 145. výročí nejstaršího spolku, Vltavan Praha. Kromě Vltavanských spolků trvá naše vzájemná spolupráce s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice, která v roce 2014 oslavila již 110. výročí svého trvání. Četná delegace bratrů a sester našeho spolku byla samozřejmě přítomna těchto oslav. Jednou z významných událostí bylo vybudování a otevření klubovny a muzea Vltavanu Davle. Byla to namáhavá a radostná práce našich bratrů a sester za nemalé podpory Městyse Davle, hlavně starosty bratra mgr. Jiřího Prokůpka. K úspěšnému završení díla přispěli sponzoři bratr ing. Josef Podr a bratr Hanns Ortner. Vyvrcholením byla přítomnost kardinála Dominika Duky, který přestřižením pásky slavnostně otevřel klubovnu a muzeum. Pro úplnost dodávám přesné datum, 23. srpna 2013. O rok později, 29. června 2014 naši obec opět navštívil kardinál Duka, a to u příležitosti slavnostní mše a pouti na Ostrově, kdy byl Městysi Davle udělen čestný titul Vorařská obec. Pochopitelně, že tento titul není jen městyse Davle, ale zásluhu na udělení má i náš spolek. Název našeho spolku je úzce spjat s řekou Vltavou, které každým rokem vzdáváme dík, jednak...

POZVÁNKA NA PLES

POZVÁNKA NA  PLES Spolek Vltavan Davle zve všechny členy a příznivce na tradiční VLTAVANSKÝ PLES který se koná 11.února 2017 od 20,00 hod. v Hotelu Pivovar Davle k tanci a poslechu bude hrát kapela RADOVĚNKA řízená Petrem Kavlíkem a Falko Melodi Petra Školky V programu vystoupí sólisté Národního divadla v Praze Vratislav Kříž a Yukiko Šrejmová Kinjo Vstupné 100,- Bohatá tombola Zároveň Vás zveme na Valnou hromadu 12.února od 14 hod. v sále Hotelu...

 2016

 

Vánoční schůze Vltavanu

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané V příštím roce 2017 oslavíme již 120.výročí vzniku našeho spolku Vltavan Davle. Na této tradiční schůzi jsme si v roce 2014 připomínali nezapomenutelnou obětavou práci našich předků – šífařů a vorařů na řece Vltavě, jmenovitě i těch, kteří stáli u vzniku našeho spolku. V loňském roce jsme si několika připomínkami přiblížili historii a nejzajímavější zápisy z nejstarších kronik našeho spolku. A letos jsme spolu se sestrou Veverkovou a Bílkovou připravily krátké putování Vltavou, řekou, která je bytostně spojena s naší historií a krajinou, je vlastně symbolem české minulosti. Do našich srdcí a myslí se vryla jména nerozlučně spojená s vltavským tokem : Lenora, Čertovy proudy, Rožmberk, Orlík, Zvíkov, Svatojánské proudy, Vyšehrad… Naši lásku a obdiv výstižně vyjádřil Bedřich Smetana ve své symfonické básni Vltava. Vltava je nejdelší česká řeka. Její tok je 433 km dlouhý a tvoří osu jížní části české kotliny. Název Vltava se poprvé objevuje v Letopisech fuldských r.872, později v Kosmově kronice. Již jsme si říkali, že Vltava po staletí dávala práci mnoha generacím, poskytovala živobytí lidem v těsném i vzdáleném okolí, umožňovala levně dopravovat suroviny vydobyté českýma rukama. Proto si také své řeky naši předkové vážili, dobře si uvědomovali její význam. Již Karel IV., jehož výročí si letos připomínáme, chtěl z Vltavy udělat „vodní dálnici“, po které by bylo možné levně převážet zboží a suroviny. První jezy na Vltavě byly stavěny již za Ferdinanda I. V letech 1640 až 1643 strahovské opatství na žádost Ferdinanda III. odstranilo skalisko Horních Slap, které nebezpečně zasahovalo do poloviny vltavského řečiště. Na zbytku skály byl na památku vztyčen Ferdinandův sloup, zvaný též Solný....

Poslankyně Ing. Věra Kovářová mezi Vltavany Čechy.

Při slavnostním otevření Muzea lidových staveb (Skanzenu) v Kouřimi 30. Července 2016 jsme měli tu možnost se setkat s poslankyní Parlamentu ČR, členkou rozpočtového výboru a členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou. Během naší debaty projevila zájem a činnost spolků Vltavana a zejména přípravy žádosti na zapsání na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a přislíbila návštěvu. V souvislosti s přípravou programu spolků Vltavanu na rok 2017 a zpracování podkladů pro žádost o zapsání Vltavana Čechy na národní seznam nehmotného kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR a s tím spojené aktivity spolupráce se 3 školami, které májí zájem na projektování a realizaci některých výrobků souvisejících s prací šífařů a vorařů na Vltavě, jsme paní poslankyni 7.10.2016 pozvali na jednání do výboru Vltavana Čechy. Klubovna, muzeum v Davli a i celý záměr pro rok 2017 Vltavanu Čechy se jí líbil a přislíbila pomoc na Ministerstvu kultury při kladném vyřízení grantu na projektování a výrobu modelu šífu ve školách, se kterými máme uzavřené smlouvy a rovněž pomoc při získání sponzorů pro postavení třech tabulí vorů ke 120 výročí vzniku Vltavanu Davle. V zápise Pamětní knihy uvedla, že předpokládá, že to není její poslední návštěva spolku v Davli. Text: MVDr. Eduard Slanec Foto: Ing. Josef...

Vejvodova Zbraslav 2016

V rámci bohatého programu XXI. ročníku mezinárodního festivalu „Vejvodova Zbraslav“, který se konal v termínu 23. – 25. 9. 2016 zavítala v pátek do Davle kapela 70 er Band z Německa. Součástí festivalu je soutěžní přehlídka, která je vypsaná pro malé dechové orchestry do 25 hráčů (včetně dirigenta). Orchestry nejsou zařazovány do výkonnostních kategorií, ale musí zařadit do soutěžního programu určenou skladbu – tentokrát to byla skladba Jaromíra Vejvody : „MUZIKO, MUZIKO ČESKÁ“ v orchestrálním provedení (beze zpěvu). Pro zúčastněné orchestry jsou připravena mimo jiné v programu veřejná vystoupení v okolí Zbraslavi (zpravidla ve Vraném n/Vlt., Jílovišti a Davli) a koncert ve stanu na Zbraslavském náměstí. Zajištění podmínek pro krátkodobé vystoupení festivalové kapely v Davli a jejich pohoštění májí v režii členové Vltavanu Davle MVDr. František Dolejší a Václav Benda. Přestože autobus s kapelou přijel do Davle s více jak hodinový zpožděním, jeho přijetí i vystoupení bylo příjemné a odehrálo se v přátelské až kamarádské atmosféře. Již sama skutečnost, že si tato kapela přála vystoupit v Davli, byla pro nás více jak 50 účastníků zajímavá. Brzy se ukázalo proč. Dirigentem kapely byl pan Josef Jiskra, který se narodil v roce 1935 v Benátkách – tehdy okres Litomyšl, Po úspĕšném složení absolventských zkoušek na konservatoři (1958) a dvouleté vojenské základní službě, u vojenských hudeb v Prachaticích a Domažlicích nastoupil na místo pozounisty v symfonickém orchestru ve Františkových Lázních, kde však pobyl jen krátce. V Karlovarském symfonickém orchestru od roku 1962 pak hrál v trombonové skupinĕ více než 17 roků. V roce 1979 se rozhodl vysídlit s celou rodinou do Nĕmecké spolkové republiky, kde se zcela věnoval hudbě a komponování. Založil...

Otevření skanzenu v Kouřimi 30.7.2016

Vltavané při otevření skanzenu v Kouřimi. Regionální muzeum v Kolíně pozvalo Vltavany na slavnostní otevření Muzea lidových staveb v Kouřimi, které se uskutečnilo v sobotu 30.7.2016. Otevření se účastnila řada osobností veřejného života Středočeského kraje v čele s hejtmanem Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr, Karlem Hořčičkou, poslankyní Parlamentu ČR Ing. Věrou Kovářovou , členkou rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a další představitelé, kteří se podíleli na dokončení první etapy tohoto skanzenu. Zahájení se účastnilo více jak 500 lidí s dětmi. Po úvodních projevech ředitele skanzenu, hejtmana, starostky a dalších měl každý možnost všech 13 hlavních, především roubených domů si prohlédnout, seznámit se s životem usedlostí z 18. a 19. století, včetně zajímavých předmětů a nástrojů, které byly v minulosti využívány při provozování řemesel a zemědělství. Roubené domy pochází nejen z obcí okresu Kutná hora, ale i vzdálenějších míst jak patrno z názvu některých staveb jako je:„ Sýpka z Hrádku“, Sýpka z Budče“, Dům ze Strašic“, Dům z Masojed“ apod. Mimo těchto staveb byl areál doplněn ještě dalšími 7 drobnými památkami jako byla Boží muka z Kostelce nad Černými lesy, Studnou z Kozojed, Zvoničkou, Křížem, na němž je osazen na plechu malovaný korpus ukřižovaného Krista, Mariánský sloup z Konárovic, Socha sv. Donáta ze Svatbína nebo Pumpa ze Zalán. Po celou dobu hrálo několik skupin dobové skladby, obsluha a průvodci v jednotlivých objektech měli kroje/ oblečení používané v té době. V každém případě návštěva muzea v Kouřimi byla zajímavá a poučná pro všechny účastníky a dobrým námětem pro víkendové výlety celých rodin. V budoucnosti má být areál doplněn ještě dalšími 13...

Vltavan Davle v červnu 2016.

Celý červen byl pro členy Vltavanu hektický. Již 7. června se několik davelských vltavanů účastnilo zahájení nové expozice Muzea hl. m. Prahy v Podskalské celnici na Výtoni. Expozice byla zaměřena na život ve starém Podskalí. Řada obrazů, dokumentů a historického nářadí používaného při práci na vodě byla v každém případě zajímavá. Každý si mohl na modelu vyzkoušet ovládání a vedení voru po vodě. Již 10. června se bohoslužby v kostele Nejsvětější trojice v Trojické ulici, celebrované pražským arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou, účastnilo 8 našich členů včetně vlajkonoše. Po bohoslužbě se uskutečnilo malé posezení  s nejvyšším českým církevním hodnostářem. Druhý den se konaly oslavy 145. výročí založení Vltavanu v Praze. Program oslav začínal již ráno v 7 hodin a pokračoval budíčkem a vztyčením státní vlajky a položením kytic k plaveckému pomníku na Výtoni. Z Davle se této slávy účastnilo celkem 35 členů. Po přivítání hostů  v parku u Podskalské celnice se uskutečnil slavnostní průvod Podskalím z ulice Na Hrobci, přes Rašínovo nábřeží, kde byla zavěšena kytice na pamětní desku v místech, kde stával hostinec U Hejduků, ve kterém byl spolek Vltavan v Praze založen. Průvod dále pokračoval na náměstí Pod Emauzy. Zde byl položen věnec k památníku československých legionářů. Průvod doprovázely dvě dechové hudby Křídlovanka a Jihočeská kapela. Jedna část průvodu se spolkovými prapory poté odešla na slavnostní valnou  hromadu. Po krátkém projevu byla udělena vyznamenání a diplomy a předneseny projevy hostů. Ostatní účastníci průvodu se za doprovodu Jihočeské kapely vrátili na Výtoň. Po společném obědě pokračovala v parku pod stany veselice za doprovodu obou hudeb. Do Davle jsme se spokojení vrátili kolem 18 hodiny. Poslední červnová akce od 16. do 19.6 2016 byl zájezd 41 členů do Lenggries v Německu, kde...

Vydařená akce Vltavanu v Purkarci.

Vltavan v Purkarci uspořádal v sobotu 14.05.2016 v  Purkarci  odpoledne od 13hodin „ Den s Purkareckými voraři“. Pozvání přijalo i 8 Vltavanů z Davle. Všichni program tohoto odpoledne hodnotili, jako zdařilou akci. Po prohlídce Muzea voroplavby v Purkarci s odborným výkladem krojovaného předsedy br. Pöschla, měli  účastníci možnost  celkem na 7  místech zhlédnou  dovednosti profesí při stavbě minitabule voru. Byla zde ukázka odkorování kmenů , zhotovení houžví z mladých smrčků, přípravy různých klínů, práci s nebozezy, kovářská zručnost při zhotovování  vorařského náčiní a postavení malé (3x1m) tabule voru. Zručnost si v rámci soutěže odzkoušely i přítomné děti pod dozorem odborných pracovníků. Celé odpoledne bylo ukázkou toho, že zkušenosti a dovednosti se stavbou vorů u Vltavanů jsou stále živým řemeslem  a zůstávají do budoucnosti kulturním nehmotným dědictvím v Čechách. Při cestě do Purkarce naše delegace navštívila i muzeum v Týně nad Vltavou, kde se zajímala především o  různé typy šífů, vorů a různého náčiní, které bylo používáno při jejich stavbě a provozování vorařského a šífařského řemesla na vodě. Zpracoval MVDr. Eduuard Slanec z podkladů Ing. Josefa...

Vltavan Davle v roce 2016.

Rok 2016 je přípravou před 120. výročím založení spolku. V  listopadu 2015 byl podle Občanského zákoníku spolek nově zaregistrován u Městského soudu v Praze. Podkladem pro registraci bylo nutné vypracovat a schválit na valné hromadě nové stanovy a zpracovat podrobnou dokumentaci. Z iniciativy prezidenta spolku Vltavanu Čechy jsme připravili podklady a žádost o zapsání spolku na listinu kulturního nehmotného dědictví ve Středočeském kraji. Spolek na tuto listinu byl zapsán v únoru 2016 po schválení v Radě Středočeského kraje spolu s Vltavanem Štěchovice. Je to úspěšný krok, kterým se můžeme pochlubit. V současné době zvažujeme a připravujeme podklady pro zapsání tohoto nehmotného kulturního dědictví do národního seznamu. Jinak Vltavan Davle leden a počátek února věnoval přípravě 119.vltavanského plesu v Pivovaře a valné hromadě, která byla spojena s volbou nového lépe řečeno staronového výboru. Díky úsilí členů výboru se povedlo připravit sál do sváteční nálady a bohatou tombolu. Ples 13. února za přispění hudby Radověnka vedené P. Kavlíkem a vystoupení        V. Kříže, člena Národního divadla dosáhl okouzlující úvodní atmosféru, která vydržela po celou dobu trvání až do 3,00 hodiny ranní. Nástup vlajkonošů, krojovaných členů, projev předsedy spolku MVDr. F. Dolejšího při zahájení plesu a téměř 300 účastníků příjemnou atmosféru jen potvrdili. Řadu ovací pak ještě vyvolaly výhry v bohaté tobole. Každý zakoupený lístek vyhrával hodnotnou cenu. Nepovedla se pouze nová úprava parketu-tanečníkům neumožnil lehký taneční krok a brzy se unavili. Druhý den 14.února 2016 se uskutečnila valná hromadu spolku, které se účastnilo 105 členů a hostů z bratrských spolků z Prahy, Štěchovic, Purkarce a Řevnic. Na valné hromadě, kterou řídil předseda, byla zhodnocena práce spolku za rok 2015 (Mgr. J. Veverková.), přednesena zpráva o hospodaření a revizní zpráva (MVDr. E. Slanec, a....

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté.

Sestry a bratři Vltavané, vážení  hosté.      Rok 2015 byl – již tradičně velmi bohatý a všestranný na činnost spolku. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se uskutečnilo mnoho významných akcí.      Tou první byl každoročně hojně navštěvovaný již 118. Vltavanský ples. Velká návštěvnost, příznivý ohlas mezi veřejností a nezanedbatelný finanční zisk – to jsou samozřejmě samé klady.  Následující den 15.2. se konala valná hromada, kde byl zvolen výbor spolku. Předsedou se opět stal br.František Dolejší. Na této schůzi byly schváleny nové stanovy spolku, aby odpovídaly současným požadavkům a náš spolek mohl být zaregistrován. Stalo se tak v listopadu 2015 u Městského soudu v Praze – po právní stránce máme vše v pořádku.      Z dalších zajímavostí loňského roku je třeba připomenout výstavu ve Valdštejnské jízdárně s názvem „ Otevři zahradu rajskou – Benediktíni v srdci Evropy.“ Zájezd na výstavu pořádal 28.února starosta městyse Davle. Naši členové, kteří se zúčastnili, s velkým zájmem vyslechli Přednášku pracovníka AV ČR a UK v Praze pana Dušana Foltýna.     Také březnový jednodenní výlet do Lázní Mšené, spojený s prohlídkou celého areálu včetně parku, s přednáškou o historii lázní a okolí, obědem a jednou léčebnou kůrou, všichni zúčastnění hodnotili velmi kladně.      Prvního května byly zahájeny oslavy 150. Výročí Pražské paroplavby. Při této příležitosti jsme se zúčastnili plavby parníkem Praha – Slapy a zpět. Účast krojovaných Vltavanů všech spolků, ale i ostatních občanů, byla hojná. Položením kytice u sochy sv .Jana Nepomuckého jsme vzdali čest všem plavcům. Součástí oslav byla výstava „Umění paroplavby po Vltavě 1865 – 1915“, kterou pořádala Pražská paroplavební společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Dvacetičlenná delegace našeho spolku se zúčastnila vernisáže dne 16.června.  Slavnostního zakončení oslav, které se konalo...

Vltavané na oslavách 150 let trvání Pražské paroplavební společnosti a.s.

Přestože Vltavané Davle obdrželi nepřímo pozvánku k zahájení výstavy Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 – 2015.od pražských vltavanů naše účast 16.. června 2015 v Národním technickém muzeu v Praze (dále jen „NTM“) byla více než dobrá. 27 účastníků v krojích, všechny výstava zaujala. Byla chronologicky uspořádaná a doplněná dokumenty od prvopočátku zahájení osobní lodní dopravy po Vltavě do dnešní doby. Před vlastním otevřením vernisáže proběhlo přímo v hale NTM slavnostní uvítání všech hostů generálním ředitelem NTM  Mgr. Karlem Ksandrem. Jmenovitě přivítal mons Dominika Duku, ambasadorku Brazilie, ředitele NTM z Brna Ing. Vlastimila Vykydala,, ředitele Železničního muzea NTM  v Praze Mgr. M. Novotného, ředitele Muzea architektury a stavitelství NTM a další hosty, kteří se přímo podíleli na  ideovém pojetí a realizaci výstavy.  Generální ředitel NTM  ve svém projevu mimo historie paroplavby na Vltavě a poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli se ve svém vystoupení zmínil, že 11 obrazů od známých malířů jako byli Jakub Schikaneder, Bohumil Kubišta, Josef Šíma a dalších mají každý z nich vztah k některému jmenovitému parníku nebo plavidlu. V závěru pak vyjádřil uspokojení nad tím, že kolesové parníky Vyšehrad a Vltava byly prohlášeny za národní kulturní památku. Na výstavě, kterou připravily Pražská paroplavební společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze byly k vidění modely parníků, ale také řada dokumentů, filmových záběrů nebo galerie obrazů s tématem paroplavby na Vltavě. Zajímavé byly dokumenty vyúčtování platů pracovníků paroplavby, jízdní řády a další vzorně ručně psané dokumenty, ve kterých bylo možné dohledat i působení předku rodin Kutilů a Dolejších ve funkcích kapitánů parníků. Věříme, že tato tradice se prostřednictvím Vltavanů Davle zachová i nadále. Výstavu stojí za to navštívit. Jinak výstava samotná je ke zhlédnutí...

 rok2015

 

Vydařený výlet do Lázní Mšené

Kulturní komisí našeho spolku nám byl nabídnut jednodenní a nebo týdenní pobyt v Lázních Mšené. Organizace zájezdu se ujala sestra O. Volešáková a během krátké doby se na jednodenní zájezd do lázní přihlásilo téměř 40 lidí.

Vltavan po pěti letech opět na KVILDĚ

Dne 6. června 2015 se členové Vltavanu Davle, Prahy, Štěchovic, Purkarce a Dělnické besedy Havlíček ze Řevnic zúčastnili slavnosti k uctění nejdelší české řeky Vltavy …

Pozvání na Vltavanský ples a Valnou hromadu

Spolek Vltavan Davle pořádá v sobotu 14. února od 20 hodin v sále hotelu Pivovar VLTAVANSKÝ PLES. Vstupenky jsou k dostání v Místní knihovně v Davli, tel.257770238 nebo u br. MVDr.E.Slance tel.257770588
a VALNOU HROMADU v neděli 15. února od 14 hodin v sále hotelu Pivovar.


Vltavané uctili památku zesnulých

Vltavané z Davle, Prahy a Štěchovic v krojích jako každoročně připravili na 1.11.2014 pietní vzpomínku na všechny věrné zemřelé.

Výlov rybníku Musík

Dne 27.10.2014 se členové spolku Vltavan a jejich příznivci již tradičně jako každý rok zúčastnili výlovu rybníka Musík na Sedlčansku

Parníkem na Orlík

Dne 23. srpna 2014 za krásného počasí vydalo více jak sto Vltavanů a dalších zájemců parníkem na Orlík.

Nová výstava Vltava a Podskalí

Zveme Vás na výstavu “Vltava a Podkalí z archivu spolku Vltavan”, kterou připravilo Muzeum hl. m. Prahy ve spolupráci se spolkem Vltavan v Praze v Podskalské celnici na Výtoni. Výstava bude otevřena od 23. července 2014 až do 26. dubna 2015.

Oslavy ocenění Městyse Davle titulem “Vorařská obec”

Městys Davle ve spolupráci s Vltavanem Davle a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Vás zve dne 29. června 2014 na slavnostní předání titulu Vorařská obec u příležitosti svatokiliánské pouti na Ostrově u Svatého Kiliána, kde bude v 10,00 hodin celebrovat mši mons. Jeho eminence kardinál Dominik Duka.

Davle oceněna titulem „Vorařská obec“

Městys Davle ve spolupráci se spolkem Vltavan Davle založeným v roce 1897 byl oceněn Evropskou vorařskou asociaci titulem „Vorařská obec“ za dlouholetou podpůrnou a kulturní činnost mezi členy Vltavanů…

Nově vybudované muzeum

Spolek Vltavan Davle zve své členy a všechny občany z Davle a okolí k návštěvě a prohlídce výstavky současných i historických písemností a památek Vltavanu Davle od roku 1897. Nově vybudovaná klubovna s muzeem v bývalé restauraci Vltavanka byla slavnostně otevřena a vysvěcena dne 23.8.2013  kardinálem Dominikem...

2013

Po 116. letech trvání Vltavana Davle má konečně v užívání vlastní muzeum a klubovnu

Závěrečná zpráva k rekonstrukci Vltavanky, Eduard Slanec

V souvislosti s různými úvahami zastupitelstva Městyse Davle, co dále s chátrající budovou bývalé restaurace Vltavanky, přišel s nápadem předseda spolku bratr MVDr. František Dolejší, domluvit se starostou Bc. Jiřím Prokůpkem a potažmo se zastupitelstvem Městyse Davle pronájem sálu, výčepu, kuchyně, sociálního zařízení a sklepních prostorů na dobu cca 30 let s tím, že náklady na rekonstrukci budeme hradit ze svých prostředků.

Mezinárodní setkání plavců a vorařů ŠUMAVA- BÖHMERWALD 2013

Eduard Slanec

Jako každoročně se i letos uskutečnilo Mezinárodní setkání plavců a vorařů. Tentokrát na území České republiky a Rakouska. Místem konání tohoto setkání ve dnech 4. – 7. července 2013 byly Prachatice, Schlägl, Sonnenwald a Jelení Vrchy…


2012

Hrdý Vltavan

Náš region, Vladimír Zákoutský

Když vyslovíte tohle tradiční a oblíbené místo našeho regionu, ozvěnou jsou dva pojmy s více jak stoletou tradicí a oním místem spojené. Totiž spolek Vltavan a Řeznictví a uzenářství Dolejší. Co je spojuje mimo tu úctyhodnou tradici?…

Vltavanská hudba probudí městys

Mladá fronta DNES (Střední Čechy),   DAVLE: Na soutoku Vltavy a Sázavy, v Davli v Praze-Západ, se bude v pátek slavit. Spolek Vltavan Davle totiž slaví 115 let od výročí založení. Oslavy začnou v 7 hodin budíčkem vltavanské hudby, ve 13.30 vyrazí městysem slavnostní průvod a celodenní program zakončí vltavanská...

Obohacují život kolem Vltavy

Náš region, Zita Lara

Davelský spolek VLTAVAN slaví 115 let od svého založení. Jde o jeden z nejstarších fungujících spolků v okolí, který navazuje na tradice spolkového života lidí kolem řeky Vltavy. Spolek založili tzv. „šífaři“ neboli plavci, voraři a dělníci z okolí Vltavy s cílem finančně podpořit sociálně slabé rodiny vorařů a organizovat kulturní program…


2010

Kvilda – Vltavan opět v akci

Eduard Slanec
Dne 26. 6. 2010 se členové Vltavanu Davle, Praha, Štěchovice, Purkarec a Dělnické besedy Havlíček z Řevnic zúčastnili opakovaně po pěti letech slavnosti k uctění naší nejdelší řeky Vltavy. V roce 1970 byla na jeden skalní útes cca 2 km jižně od obce Kvildy ( 160 obyvatel) umístěna pamětní deska s nápisem „ Vltavě živitelce- vděční Vltavané“. Byl zde vzdán hold této řece, která v těžkých dobách civilizace Šumavy pomáhala lidem přežít v nehostinné krajině hlubokých hvozdů…

VLTAVAN DAVLE na mezinárodní scéně (Rovereto)

E. a D. Slancovi
Ve dnech 9. – 13 .6. 2010 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů , zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů „ Město a jeho řeka 2010 – Sacco di Rovereto- Itálie“