Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

 

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,

 

jsem rád, že jsme se opět sešli v plném počtu od Valné hromady našeho spolku. Z důvodu koronavirové pandemie jsme se nemohli scházet a proto se jarní akce z plánu činnosti nepodařilo uskutečnit.

I přesto se podařilo zabezpečit a uskutečnit důležité věci pro činnost spolku. V průběhu března

Předseda spolku domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Smlouva byla podepsána na částku 7 174,- Kč na rok. Majetek spolku a Vltavanu Čechy byl ohodnocen

na 500 000,- Kč, náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu zaplatí Vltavan Čechy.

Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a jednoho šífu, v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily

Lodí a šífu. Tímto Spolek Vltavan Davle děkuje bratru Jaroslavu Klikovi za odvedenou práci.

V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o čerpání vody, opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík.

Za ošetření šífu také patří dík bratru Petru Voráčovi a učňům SOŠ Jarov.

Podařilo se nám vyrobit dvě nové kotvy pro šíf.

Předseda spolku ratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle , KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu.

Na návrh předsedy spolku o vytvoření řádu sv. Jana Nepomuckého-našeho patrona vorařů výbor Vltavanu Davle odsouhlasil. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další

Voroplavba Český Krumlov nás 7.května pozvala na plavbu „Po stopách plavců na Otavě“ z Jince do Zvíkova, která byla věnována nejstaršímu plavci Václavu Husovi. Této akce se zúčastnil br.Bílek se sestrou Bílkovou. Počasí nám přálo a celá plavba byla natáčena dronem profesionálem z české televize.

8.května starosta Městyse Davle Jiří Prokůpek a bratr Bílek uctili památku padlých z druhé světové války u pomníku v Davli a na Sázavě. K pomníku byla položena kytice se stuhou.

Výbor Vltavanu se poprvé od pandemie sešel 18.května a 1.června.

25.května se delegace Vltavanu Davle zúčastnila oslavy 80.narozenin naší sestry Elišky Pospíchalové.

30.května se 7 našich členů zúčastnilo zahájení opožděné plavby na Slapy a zpět parníkem Vltava, který v letošním roce slaví 80 let od zahájení plavby.

Od 5.června máme opět otevřené muzeum každý pátek od 15 do 18 hodin.

Závěrem bych rád poděkoval výboru, že i navzdory pandemii jsme dále pracovali.

Děkuji za pozornost