DEN VLTAVY-neděle 19. března 2023 PRAHA

DEN VLTAVY Plavby po Vltavě ZDARMA! Parník Labe po více jak 25 letech opět v Praze Praha, 24. 2. 2023 – Den Vltavy je zpět! Po třech letech bude sezóna na Vltavě, z Prahy až do Českých Budějovic a Českého Krumlova, opět zahájena plavbami ZDARMA. Členové Vševltavského spolku, kterými jsou vltavští rejdaři, převozníci, provozovatelé půjčoven lodí a šlapadel i sportovní kluby, umožní v tento den všem Pražanům i přespolním zažít kouzlo a romantiku Vltavy téměř po celé délce toku řeky v samém srdci hlavního města. Místa na lodích je nutné si rezervovat na webových stránkách www.vsevltavskyspolek.cz Tradiční pražská akce pro širokou veřejnost, Den Vltavy, se vrací po dlouhé covidové pauze a letos se bude konat v neděli 19. března. Vševltavský spolek, který sdružuje více než padesát subjektů spjatých s břehy Vltavy a uživateli vodních ploch, připravil celou řadu atrakcí, které se budou odehrávat na vodě i v její blízkosti. Zájemci si tak budou moci vyzkoušet zdarma plavbu na velkých výletních lodích Czech Boat, Taurus, Bachsaibling, Explorer nebo Salonní rychlolodi Nepomuk, jako velké překvapení Dne Vltavy připluje do Prahy parník Labe. K dispozici bude i převozní loď Kazi a Šemík. Šemík bude zajíždět do Českého Yacht Klubu a Yacht Clubu CERE. K dispozici budou pramice půjčovny Slovanka a šlapadla Klubu Lávka. Bohatý doprovodný program, který potrvá od 9:00 do 16:00 oživí námořnická kapela Matylda – písně plavební, ukázka potápěčského, hasičského i policejního řemesla nebo vodnické hrátky nad hladinou pro nejmenší, občerstvit se bude možné na lodi Pivovar, kde budou pro lidi komentované prohlídky a ochutnávka piva. Vstup bude zpřístupněn pro občany i (A)VOID floating Gallery, kde bude probíhat výstava Kateřiny Komm – V tuhle chvíli jsi dítě. Zdarma bude umožněn vstup...

Dne 1.12.2022 bylo vorařství zapsáno UNESCO

MINISTERSTVO KULTURY Tradice vorařství byla zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO Tisková zpráva Praha 1. 12. 2022 – Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách byla dne 1. 12. 2022 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci schválil mezivládní Výbor pro ochranu nehmotného kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku. Podmínkou pro zápis do mezinárodního Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO bylo předchozí uvedení na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Stejný zápis musely podniknout i ostatní vorařské spolky z jednotlivých zemí, které se podílely na návrhu nominace. Po něm následovalo zpracování a předložení nadnárodní nominace vorařství pod názvem „Timber rafting” v roce 2021. Nadnárodní nominaci společně připravilo šest evropských států: Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko; její zpracování koordinovala polská strana. V České republice se na její přípravě podílel Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s., sdružující vorařské spolky na řece Vltavě, Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a další partneři. Nominace vorařství představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. I když voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. Jde nejenom o řemeslné postupy při stavbě voru, ale i o znalosti spojené s jeho navigací po řece, a v neposlední řadě i o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a vorařskou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého slangu. „Na dnešní verdikt jsme netrpělivě čekali a mám velkou radost z toho, že tradice vorařství na řece Vltavě, ale i...

Zpráva o činnosti 3. čtvrtletí 2022

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, Vítám vás na našem prvním poprázdninovém setkání našeho spolku Vltavan Davle. Ráda bych vás přítomné touto cestou seznámila s činností našeho spolku za poslední čtvrtletí Červenec Tento měsíc se nesl primárně ve znamení oslav 125. výročí založení našeho spolku. Vy, co jste byli přítomni, jistě máte v čerstvé paměti mši, kterou celebroval dne 8. 7. 2022 v kostele sv. Kiliána v Davli Pawel Adam Dębek. Následující den byla velká část z vás již od rána na nohou. Položili jsme květiny u pamětní desky našeho rodáka hudebního skladatele Antonína Borovičky. Přivítali jsme naše bratrské spolky Vltavan z Purkarce, Štěchovic a Prahy a dále spolek Dělnická beseda Havlíček z Řevnic. Oslavy dále pokračovaly slavnostní schůzí již za účasti zástupců Sboru dobrovolných hasičů Davle, Sboru dobrovolných hasičů Sloup a Slavoje Davle. Mezi významnými hosty byla místopředsedkyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek. Krátce nás pak poctila svou návštěvou také hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, Vyjádření podpory našemu spolku bylo také ze strany Ministerstva kultury ČR. Schůze a dalšího programu se zúčastnil náměstek ministra Ing. Milan Němeček, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a PhDr. Věra Svobodová. Někteří z vás pak obdrželi ocenění, které bylo v tento slavnostní den předáváno. Oceněna byla činnost pro náš spolek Vltavan Davle. Oceněným ještě jednou blahopřejeme. Za velkého zájmu přihlížejících se v poledne prošel Davlí slavnostní průvod. Byla uctěna památka našich spoluobčanů a bratrů u památníku padlých během 1. světové války. Oslavy pak pokračovaly v našem místní parku. K dobré náladě zde hrály kapely Netolička a Křídlovanka. Připravené párty stany byly díky vrtkavosti odpoledního počasí hojně využity. Připravený taneční parket dlouho smutnil, ale...

Zpráva jednatele k 125.výročí

Zpráva jednatele k 125. výročí založení spolku Vltavan Davle 9. července 2022 Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté velmi rychle uplynulo dalších pět let od našeho posledního slavnostního setkání. Je to tak, spolek Vltavan Davle dnes oslavuje již 125. let od svého založení. Mnoho vody proteklo Davlí za celou dobu historie našeho spolku. A nebyla to jen plouživá stříbropěnná řeka. Jistě mnoho z vás pamatuje poslední povodně, kdy výše vody opěvované řeky Vltavy dosahovala až téměř k podlaze našeho starého davelského mostu. A co se za tu dobu událo? Je toho hodně, většiny akcí jste se sami zúčastnili. Samozřejmě jsme pokračovali v udržování tradice vorařů, šífařů a všeho, co souvisí s Davlí a řekou Vltavou. Není na místě zde připomínat celou historii našeho spolku, ale přesto mi dovolte, abych zmínila aspoň některé významné události posledních 5 let. Žezlo vedení spolku převzal po oblíbeném Františkovi Dolejším náš bratr Josef Bílek. A vládne nám rukou pevnou a mladickou. Neustále rozšiřuje naši členskou základnu – k 1. 7. 2022 nás bylo již 230 členů. Došlo také k obměně vedení spolku, a to ve funkci místopředsedů, pokladníka a jednatele. Jen revizní komise nám stále pracuje ve stejném složení. František Dolejší se ale funkce předsedy nezbavil, stal se totiž čestným předsedou našeho spolku. Máme také nového protektora, a to bratra Eduarda Slance. Pravidelně každý rok na jaře začínáme brigádami na prořezávání břehu Vltavy. Úzce spolupracujeme se zastupitelstvem a starostou Městyse Davle, dále s místními spolky, jako jsou SDH Davle a SDH Sloup, Slavojem Davle a Základní školou v Davli. Milá je pak spolupráce s Mateřskou školkou – bez jejich vystoupení si už ani neumíme představit každoroční oslavu Dne matek. Úspěšně rozvíjíme...

Zpráva o konferenci k 30. výročí IATR v Praze

Zpráva o konferenci k 30. výročí IATR v Praze   Mimořádnou událostí v této nelehké době byla konference k 30. výročí založení IATR, která se konala ve dnech 3.–4. září 2021 v České republice. V Praze a okolí se sešlo přibližně 100 účastníků z České republiky, Německa, Itálie, Španělska, Rakouska, Finska, Francie a Polska, aby důstojně oslavili výročí založení Mezinárodní vorařské asociace (IATR). Dvoudenní akci dobře připravil a zorganizoval první viceprezident IATR Jaroslav Camplík jako předseda zastřešující organizace Vltavan Čechy a čeští přátelé vorařů z Prahy a okolí. Mezi nimi nechyběl ani Spolek „Vltavan“ v Praze, který v té době slavil 150. výročí svého založení. Všichni účastníci si pochvalovali výbornou organizaci. V úvodu setkání vystoupily vysoce postavené osobnosti české politiky, společnosti a byznysu: Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek, Věra Svobodová z Ministerstva kultury ČR a Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Kardinál Duka ocenil zejména aktivní práci spolků a udržování tradic. Čestný prezident IATR Angel Portet hovořil o historickém vývoji, zejména o cestě k nominaci vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zvláště ocenil dokončení knihy Evropské cesty dřeva a vody. Pokladník IATR Johann Kuhn ze spolku Drautaler Flößern z Korutan/Rakouska podal přehled pohnuté historie spolku. Dozvěděli jsme se – a mohli si to přečíst v rozdané brožuře – že k oficiálnímu založení došlo v roce 1991 po třech letech příprav v údolí řeky Drávy. Prvním předsedou byl Umberto Olivier (1993–1997) z Codissaga na řece Piavě v Itálii. První viceprezident IATR a prezident Vltavana Čechy Jaroslav Camplík ve svém projevu vzdal hold 150leté tradici pražských plavců. Spolek...