Zpráva o činnosti za 3 čtvrtletí 2023 – Vltavanu Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, po letní přestávce se setkáváme opět na schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi vás seznámit s tím, jak aktivní jsme byli ve 3. čtvrtletí roku 2023. Červenec 2023 Ve dnech 21. 7. – 6. 8. 2023 byla instalována v Davli Na náměstí u obchodního domu výstava „Řeka Sázava“. Jejím autorem byl spisovatel Václav Šmerák. Všichni si tak mohli shlédnout tuto dobře připravenou, zajímavou a poučnou výstavu o řece, jejíž „život“ končí právě u nás v Davli. 24. 7. bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje. Jednalo se o dotaci ve výši 100 000 Kč na podporu oslavy získání zápisu vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, která se konala, jak si určitě všichni dobře pamatujete, 24. června letošního roku v davelském parku. 24. 7. se zúčastnili zástupci Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Jaroslav Klika, Miluše Kliková a Hanns Ortner autogramiády a křestu knihy „Vorařství na Hladné“, kterou napsaly společně příslušnice plavecké rodiny Husů, ale také zároveň členky Vltavanu Davle paní Anna Husová a Anita Crkalová. Publikace byla věnována památce všem plavcům a lidem od vody. Akce se konala v Městské knihovně v Písku. 29. 7. se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Středočeského kraje Vesnice roku v obci Ledčice u Mělníka, která získala“ Zlatou stuhu“. Davle obdržela „Bílou stuhu“ udělenou za práci s mládeží. Společně se starostou Davle Mgr. Jiřím Prokůpkem a místostarostou Mgr. Jaromírem Němcem se této akce zúčastnila delegace Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Hanns Ortner, Petr Voráč za doprovodu Johanky Voráčové. Srpen 2023 3. 8. a dále pak 11. 8. navštívily...

Zpráva o činnosti za 2. čtvrtletí 2023 – Vltavan Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, setkáváme se opět na schůzi našeho spolku Vltavan Davle. Dovolte mi, abych vás dnes seznámila v krátkosti s tím, co se za poslední dobu událo, jak jsme aktivní. Březen 9. 3. bratr Tomáš Daněk hrál s velkým úspěchem loutkové divadlo o plavcích pro žáky ZŠ Davle. 10. 3. převzali předsedové vltavanských spolků na ministerstvu kultury od ministra Martina Baxy certifikát o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Byli jsme v rámci Evropy první, kdo tyto certifikáty převzali. Následovala oslava na lodi Agnes de Bohemia, a to za přispění majitele lodi Richarda Vojty. 11. 3. jsme se zúčastnili valné hromady Dělnické besedy Havlíček Řevnice. 18. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili pro změnu valné hromady spolku Vltavan Purkarec. 19. 3. se konal „Den Vltavy“. V rámci tohoto dne připlul zcela výjimečně parník Labe do Prahy. Členové spolků Vltavan dostali pozvání na projížďku tímto legendárním parníkem, který si jistě většina z vás ještě pamatuje, když jezdil přes Davli na Slapy. 21. 3. se konalo v divadle ve Slaném vyhodnocení ceny hejtmanky Středočeského kraje. Cenu v kategorii „Kultura“ získali a převzali bratr Josef Bílek, předseda spolku Vltavan Davle a bratr Jaroslav Camplík, prezident Vltavanu Čechy. 25. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili valné hromady spolku Vltavan Štěchovice. Duben 15. 4. se konal v Regionální muzeu v Jílovém u Prahy křest knihy autora Václava Šmeráka „Proti proudu času. Staletí mezi Vltavou a Sázavou“. Této události se také zúčastnil senátor Zdeněk Hraba a zástupci našeho spolku v čele s bratrem Bílkem. 18. 4. se provedla montáž desky u vorové tabule u hřiště připomínající získání certifikátu o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 22. 4. se...

Zpráva o činnosti za rok 2022 – Vltavan Davle

Bratři a sestry, vážení hosté, opět po roce se setkáváme na Valné hromadě spolku Vltavan Davle. Co jsme uskutečnili v roce a čeho jsme se účastnily v roce 2022, v roce 125. výročí založení spolku Vltavan Davle: V lednu a únoru probíhalykaždoroční brigády na vyřezávání navigace na březích Vltavy 10. 2. 2022 byla zahájena výstava „Vltava – Proměny historické krajiny“, která se uskutečnila v rámci oslav 125. výročí založení Vltavanu Davle na půdě Stavební fakulty ČVUT v Praze. Na přelomu března a dubna se jako každý rok vydali veslaři z Voroplavby Český Krumlov na plavbu, která se uskutečnila na počest vltavských plavců a na podporu nominace do UNESCO. 30. 4. 2022 se delegace vltavanských spolků účastnila zahájení paroplavby plavbou parníkem Vltava na Slapy 1. 5. 2022 byli pozváni do Líšnice, a to na oslavu 145. výročí SDH Líšnice. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší v místním kostelíku, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Této akce se zúčastnila delegace 11 členů našeho spolku. 5. 5. 2022 jsme byli pozváni na slavnostní otevření nového muzea voroplavbyv Českém Krumlově. Muzeum je věnováno památce pana Václava Husi 7. 5. 2022 uspořádal Vltavan Davle ve spolupráci s Městysem Davle oslavy Dne matek 14. 5. 2022 uspořádaloRegionální muzeum v Jílovém spolu s Vltavanem Davle akci pod názvem “Lodí do kláštera”, která začala návštěvou kostela sv. Kiliána v Davli. U základů benediktýnského kláštera měli přednášku o místní historii 3 profesionální historici. Této ojedinělé a úspěšné akce se zúčastnilo asi 200 lidí. 15. 5. 2022 se delegace Vltavanu Davle a dalších spolků zúčastnila oslav NAVALISv Praze věnovaná vzpomínce sv. Jana Nepomuckého. Oslavy byly zahájeny mší v chrámu sv. Víta na Hradě, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Po...

DEN VLTAVY-neděle 19. března 2023 PRAHA

DEN VLTAVY Plavby po Vltavě ZDARMA! Parník Labe po více jak 25 letech opět v Praze Praha, 24. 2. 2023 – Den Vltavy je zpět! Po třech letech bude sezóna na Vltavě, z Prahy až do Českých Budějovic a Českého Krumlova, opět zahájena plavbami ZDARMA. Členové Vševltavského spolku, kterými jsou vltavští rejdaři, převozníci, provozovatelé půjčoven lodí a šlapadel i sportovní kluby, umožní v tento den všem Pražanům i přespolním zažít kouzlo a romantiku Vltavy téměř po celé délce toku řeky v samém srdci hlavního města. Místa na lodích je nutné si rezervovat na webových stránkách www.vsevltavskyspolek.cz Tradiční pražská akce pro širokou veřejnost, Den Vltavy, se vrací po dlouhé covidové pauze a letos se bude konat v neděli 19. března. Vševltavský spolek, který sdružuje více než padesát subjektů spjatých s břehy Vltavy a uživateli vodních ploch, připravil celou řadu atrakcí, které se budou odehrávat na vodě i v její blízkosti. Zájemci si tak budou moci vyzkoušet zdarma plavbu na velkých výletních lodích Czech Boat, Taurus, Bachsaibling, Explorer nebo Salonní rychlolodi Nepomuk, jako velké překvapení Dne Vltavy připluje do Prahy parník Labe. K dispozici bude i převozní loď Kazi a Šemík. Šemík bude zajíždět do Českého Yacht Klubu a Yacht Clubu CERE. K dispozici budou pramice půjčovny Slovanka a šlapadla Klubu Lávka. Bohatý doprovodný program, který potrvá od 9:00 do 16:00 oživí námořnická kapela Matylda – písně plavební, ukázka potápěčského, hasičského i policejního řemesla nebo vodnické hrátky nad hladinou pro nejmenší, občerstvit se bude možné na lodi Pivovar, kde budou pro lidi komentované prohlídky a ochutnávka piva. Vstup bude zpřístupněn pro občany i (A)VOID floating Gallery, kde bude probíhat výstava Kateřiny Komm – V tuhle chvíli jsi dítě. Zdarma bude umožněn vstup...

Dne 1.12.2022 bylo vorařství zapsáno UNESCO

MINISTERSTVO KULTURY Tradice vorařství byla zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO Tisková zpráva Praha 1. 12. 2022 – Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách byla dne 1. 12. 2022 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci schválil mezivládní Výbor pro ochranu nehmotného kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku. Podmínkou pro zápis do mezinárodního Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO bylo předchozí uvedení na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Stejný zápis musely podniknout i ostatní vorařské spolky z jednotlivých zemí, které se podílely na návrhu nominace. Po něm následovalo zpracování a předložení nadnárodní nominace vorařství pod názvem „Timber rafting” v roce 2021. Nadnárodní nominaci společně připravilo šest evropských států: Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko; její zpracování koordinovala polská strana. V České republice se na její přípravě podílel Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s., sdružující vorařské spolky na řece Vltavě, Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a další partneři. Nominace vorařství představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. I když voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. Jde nejenom o řemeslné postupy při stavbě voru, ale i o znalosti spojené s jeho navigací po řece, a v neposlední řadě i o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a vorařskou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého slangu. „Na dnešní verdikt jsme netrpělivě čekali a mám velkou radost z toho, že tradice vorařství na řece Vltavě, ale i...

Zpráva o činnosti 3. čtvrtletí 2022

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, Vítám vás na našem prvním poprázdninovém setkání našeho spolku Vltavan Davle. Ráda bych vás přítomné touto cestou seznámila s činností našeho spolku za poslední čtvrtletí Červenec Tento měsíc se nesl primárně ve znamení oslav 125. výročí založení našeho spolku. Vy, co jste byli přítomni, jistě máte v čerstvé paměti mši, kterou celebroval dne 8. 7. 2022 v kostele sv. Kiliána v Davli Pawel Adam Dębek. Následující den byla velká část z vás již od rána na nohou. Položili jsme květiny u pamětní desky našeho rodáka hudebního skladatele Antonína Borovičky. Přivítali jsme naše bratrské spolky Vltavan z Purkarce, Štěchovic a Prahy a dále spolek Dělnická beseda Havlíček z Řevnic. Oslavy dále pokračovaly slavnostní schůzí již za účasti zástupců Sboru dobrovolných hasičů Davle, Sboru dobrovolných hasičů Sloup a Slavoje Davle. Mezi významnými hosty byla místopředsedkyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek. Krátce nás pak poctila svou návštěvou také hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, Vyjádření podpory našemu spolku bylo také ze strany Ministerstva kultury ČR. Schůze a dalšího programu se zúčastnil náměstek ministra Ing. Milan Němeček, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a PhDr. Věra Svobodová. Někteří z vás pak obdrželi ocenění, které bylo v tento slavnostní den předáváno. Oceněna byla činnost pro náš spolek Vltavan Davle. Oceněným ještě jednou blahopřejeme. Za velkého zájmu přihlížejících se v poledne prošel Davlí slavnostní průvod. Byla uctěna památka našich spoluobčanů a bratrů u památníku padlých během 1. světové války. Oslavy pak pokračovaly v našem místní parku. K dobré náladě zde hrály kapely Netolička a Křídlovanka. Připravené párty stany byly díky vrtkavosti odpoledního počasí hojně využity. Připravený taneční parket dlouho smutnil, ale...