Zpráva jednatele k 125.výročí

Zpráva jednatele k 125. výročí založení spolku Vltavan Davle 9. července 2022 Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté velmi rychle uplynulo dalších pět let od našeho posledního slavnostního setkání. Je to tak, spolek Vltavan Davle dnes oslavuje již 125. let od svého založení. Mnoho vody proteklo Davlí za celou dobu historie našeho spolku. A nebyla to jen plouživá stříbropěnná řeka. Jistě mnoho z vás pamatuje poslední povodně, kdy výše vody opěvované řeky Vltavy dosahovala až téměř k podlaze našeho starého davelského mostu. A co se za tu dobu událo? Je toho hodně, většiny akcí jste se sami zúčastnili. Samozřejmě jsme pokračovali v udržování tradice vorařů, šífařů a všeho, co souvisí s Davlí a řekou Vltavou. Není na místě zde připomínat celou historii našeho spolku, ale přesto mi dovolte, abych zmínila aspoň některé významné události posledních 5 let. Žezlo vedení spolku převzal po oblíbeném Františkovi Dolejším náš bratr Josef Bílek. A vládne nám rukou pevnou a mladickou. Neustále rozšiřuje naši členskou základnu – k 1. 7. 2022 nás bylo již 230 členů. Došlo také k obměně vedení spolku, a to ve funkci místopředsedů, pokladníka a jednatele. Jen revizní komise nám stále pracuje ve stejném složení. František Dolejší se ale funkce předsedy nezbavil, stal se totiž čestným předsedou našeho spolku. Máme také nového protektora, a to bratra Eduarda Slance. Pravidelně každý rok na jaře začínáme brigádami na prořezávání břehu Vltavy. Úzce spolupracujeme se zastupitelstvem a starostou Městyse Davle, dále s místními spolky, jako jsou SDH Davle a SDH Sloup, Slavojem Davle a Základní školou v Davli. Milá je pak spolupráce s Mateřskou školkou – bez jejich vystoupení si už ani neumíme představit každoroční oslavu Dne matek. Úspěšně rozvíjíme...

Zpráva o konferenci k 30. výročí IATR v Praze

Zpráva o konferenci k 30. výročí IATR v Praze   Mimořádnou událostí v této nelehké době byla konference k 30. výročí založení IATR, která se konala ve dnech 3.–4. září 2021 v České republice. V Praze a okolí se sešlo přibližně 100 účastníků z České republiky, Německa, Itálie, Španělska, Rakouska, Finska, Francie a Polska, aby důstojně oslavili výročí založení Mezinárodní vorařské asociace (IATR). Dvoudenní akci dobře připravil a zorganizoval první viceprezident IATR Jaroslav Camplík jako předseda zastřešující organizace Vltavan Čechy a čeští přátelé vorařů z Prahy a okolí. Mezi nimi nechyběl ani Spolek „Vltavan“ v Praze, který v té době slavil 150. výročí svého založení. Všichni účastníci si pochvalovali výbornou organizaci. V úvodu setkání vystoupily vysoce postavené osobnosti české politiky, společnosti a byznysu: Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek, Věra Svobodová z Ministerstva kultury ČR a Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Kardinál Duka ocenil zejména aktivní práci spolků a udržování tradic. Čestný prezident IATR Angel Portet hovořil o historickém vývoji, zejména o cestě k nominaci vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zvláště ocenil dokončení knihy Evropské cesty dřeva a vody. Pokladník IATR Johann Kuhn ze spolku Drautaler Flößern z Korutan/Rakouska podal přehled pohnuté historie spolku. Dozvěděli jsme se – a mohli si to přečíst v rozdané brožuře – že k oficiálnímu založení došlo v roce 1991 po třech letech příprav v údolí řeky Drávy. Prvním předsedou byl Umberto Olivier (1993–1997) z Codissaga na řece Piavě v Itálii. První viceprezident IATR a prezident Vltavana Čechy Jaroslav Camplík ve svém projevu vzdal hold 150leté tradici pražských plavců. Spolek...

Na návštěvě u Vltavanů

https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/65-skolni-aktuality-2021-2022/1298-na-navsteve-u-vltavanu

ZÁCHRANA RUKOPISŮ

Když v roce 2009 vznikl na půdě UNESCO program „Seznam národních nehmotných statků“ v němž figurovala řemesla, lidové tradice a další projevy lidové kultury, přihlásila se do tohoto široce obsáhlého projektu, i Česká Republika. V tomto případě nejde o tradičně prezentované lidové slavnosti, ale o historii voroplavby. Stejně jako lidové slavnosti je i tato tradice rozšířena prakticky po celém světě. S tím zcela logicky souvisí domácí technologie stavby vorů, a jejich narůstající potenciál, mající zásadní vliv na vývoj evropské kultury. Doprava požadovaného množství dřeva, jako základního materiálu, nejen pro výstavbu měst, ale i dalších technologií (hutnictví, kovářství), do jisté míry určovala budoucí vývoj, jak technologický, tak s tím související i vývoj kulturní. Tento dosud málo prozkoumaný aspekt vlivu voroplavby na vývoj evropské kultury se odrazil ve společném programu, který pod patronací p. Angel Portet i Boiaxeru (předseda mezinárodní vorařské asociace (IATR) v roce 2015 uvedl: „Bude nutné provést masivnější výzkum v archivech a v dalších historických pramench. Dá se předpokládat, že tak získáme mnoho dalších informací, dokumentů a fotografií, které budou zveřejněny v budoucích publikacích“. Z této výzvy vychází i Vltavan-Čechy, v jehož možnostech je oslovit všechny členy tohoto sdružení. Je smutnou skutečností, že odcházejí poslední žijící plavci (V. Husa), ale jejich zkušenosti, vzpomínky a především autentické dokumenty je pro budoucí odkaz nutné zachovat. Ačkoliv v rodinách členů těchto spolků trvá vzpomínka na plavecké předky, je velmi pravděpodobné předpokládat, že nová generace při kontaktu s písemnostmi v případném dědickém řízení nerozpozná historickou hodnotu rukopisu a klidně jej v dobrém úmyslu zlikviduje. Obracím se proto na instituce, mající v gesci zachování kulturního dědictví, zda-li by bylo možné v případě získání rukopisu jakéhokoliv plavce, převést jej do digitální podoby. Tím by zůstal rukopis nejen v rukou dědiců, ale současně...

30. výročí IATR

30.výročí Mezinárodní vorařské asociace (IATR) Vorařství, jako, řemeslo má dalekou historii. Začalo se provozovat už v 11. století. V té době jiný způsob přepravy dřeva neexistoval a i později byla doprava po vodě nejlevnější alternativou. Takto se dříví, ale i jiné materiály, dopravovalo po všech světových řekách. Aby se udržela tradice tohoto řemesla byl v roce 1989 ve Španělsku v Barceloně položen základní kámen Mezinárodní asociace vorařů . Sdružení bylo oficiálně založeno 1.9.1991 v rakouském Spittalu za účasti 12 zemí Evropy. Status byl podepsán v Benátsku 5. 9.1992. Od té doby se členové tohoto Mezinárodního sdružení scházejí každý rok vždy v jiné zemi, kde se konají konference a přátelská setkání. Letošní 30. jubilejní setkání se konalo 3.9.2021 v Praze v sále Smíchovského pivovaru. Z 11 států se zúčastnilo 7 delegací ze Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Finska a České republiky. Jako hosté se zúčastnili : Kardinál Dominik Duka, senátor Ing. Petr Štěpánek, poslankyně Parlamentu ČR Ing.Věra Kovářová, generální ředitel Povodí Vltavy Ing. Petr Kubala, ředitelka Státní plavební správy Mgr. Klára Němcová, MK Mgr. Martina Svobodová, ředitel SOŠ Volyně Ing. Homola, zástupce SOŠ Jarov Praha a delegáti jednotlivých Vltavanských spolků. Konferenci zahájil viceprezident sdružení Ing. Jaroslav Camplík a poté převzal řízení prezident IATR Dr. Frank Thiel z Německa. Hlavním bodem konference byla informace o podané nominaci Vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCA. Podalo ji 6 států – Španělsko, Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Lotyšsko. Hosté vystoupili s krátkými projevy a potom byla spolkům předána ocenění za udržování tradic voroplavby. Druhý den si zahraniční účastníci prohlédli Pražský hrad a poté se přemístili autobusy do Třebenic pod Slapskou přehradu, kde...

Zpráva jednatele za 3.čtvrtletí 2021

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, jsem ráda, že se již podruhé v tomto roce setkáváme. Informace o činnosti našeho spolku uskutečněné ve 3. čtvrtletí roku 2021 bude mít mnoho z vás jistě ještě v čerstvé paměti. • 3. 7. 2021 spolek Vltavan v Purkarci pořádal ve svých prostorách u muzea už 5. ročník akce „Den s purkareckými voraři“. Za náš spolek se zúčastnili manželé Bílkovi a Camplíkovi s vnukem. • 17. 7. 2021 náš spolek uspořádal v prostorách Regionálního muzea v Jílovém již druhý ročník „Den s davelskými voraři“. Zúčastnili se jej jednak žáci Střední odborné školy Jarov se svým mistrem a ředitelem školy. Předvedli stavbu menšího voru, který si muzeum ponechalo jako výstavní exponát. Tuto zdařilou akci obohatili svou přítomností také modeláři pod vedením Pepy Kubeše se svými dokonalými modely parníků. Součástí akce byla také zajímavá beseda Dr. Jiřího Svobody o šífařství doplněná výstavou fotografií z činnosti našeho spolku. Děti měly možnost si samy sestavit malé vorečky, které si pak mohly odnést jako památku na tuto akci. Se stavěním jim trpělivě pomáhal bratr Jaroslav Klika, za což mu patří dík. O občerstvení přítomných se postaralo muzeum (klobásky, nakládané sýry a pití). O sladkou tečku se pak, jak jíž bývá zvykem, postaraly naše členky, které upekly různé zákusky. K poslechu a dobré náladě hrálo DUO PAMI pod vedením Honzy Kotrbáčka. Akce se zúčastnili hosté, mezi kterými nechyběla poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek, starosta Jílového Pavel Pešek, starosta městyse Davle Mgr. Jiří Prokůpek. Akce se dle mého názoru vydařila a pro velký úspěch se bude příští rok opakovat. Po dohodě s ředitelkou muzea PhDr. Šárkou...

Schůze pozvánka

POZVÁNKA na členskou schůzi Vltavanu Davle která se koná v neděli 26.září 2021 od 14 hodin v sále Hotelu Pivovar Srdečně zve Výbor Vltavanu...

Zpráva jednatele z 26.6.2021

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté, jsem rád, že jsme se opět sešli v hojném, téměř plném počtu od poslední členské schůze přesně před rokem. Chtěl bych shrnout činnost Vltavanu Davle v loňském, složitém roce 2020, který byl kvůli pandemii a vládním protiepidemickým nařízením pro naši činnost omezením. Členové spolku Vltavan Davle začali rok 2020 pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy od Javorky až k novému mostu (na davelské straně). Také 12 úvazů, které jsou připomínkou na kotvení vorů a šífů v Davli, očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou Tradiční únorový vltavanský ples v Davli měl jako vždy výbornou atmosféru, bohatou tombolu a velkou návštěvnost. 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada Vltavanu Davle. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že to byla na čas poslední společná akce. Začala celosvětová pandemie korona viru a ani my jsme se nemohli scházet. Spousta akcí z plánu činnosti pro rok 2020 se díky tomu nepodařilo uskutečnit. Ale podařilo se navzdory všem komplikacím a omezením zabezpečit a realizovat důležité věci pro činnost spolku. Na jaře předseda spolku ing. J. Bílek domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Pojistná smlouva byla sjednána a podepsána na částku 7 174,- Kč ročně. Majetek Vltavanu Davle a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč. Náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu hradí Vltavan Čechy. Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a šífu, a v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty našeho muzea. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily jednotlivých modelů. Tímto bych rád za...