Vltavan Davle.docxV roce 2013 spolek Vltavan Davle oslavil 115 let od svého založení. Význam a zaměření činnosti spolku se v průběhu tohoto období výrazně měnilo. V počátcích Vltavan podporoval postižené rodiny šífařů v době nemoci šífařů nebo jejich úmrtí. Dnes je činnost spolku směřována do kulturní oblasti a členové pořádají řadu zajímavých akcí pro své členy i své příznivce. Vltavan Davle má v současné době 230 členů.

Historie

foto Vltavanu Davle s hudbou z roku 1938

foto Vltavanu Davle s hudbou z roku 1938

Podpůrný plavecký spolek jako první založili pražští plavci Podskaláci a to v červnu r. 1871 v plavecké hospodě “U Hejduků”. Členové spolku platili měsíční příspěvky 1K a po roce měli nárok na podporu v nemoci, dostávali příspěvek na úhradu pohřebních výloh při úmrtí člena rodiny a své mzdy, životní a sociální podmínky si zajišťovali prostřednictvím volených funkcionářů. Vltavané ze společné pokladny podporovali nemocné nebo práce neschopné druhy, vdovy a sirotky. Spolek Vltavan byl v Davli založen 26. prosince 1896 v hraběcím pivovaře. Vltavan se stává jedním z předních dělnických spolků, ale je možné zmínit, že členy od počátku jeho existence nebyli jen dělníci a plavci. Již 21. února 1897 pořádal spolek první ples, v březnu bylo rozhodnuto o stejnokroji, který byl poprvé použit při slavnostní zábavě 27.7. 1897. V následujícím si Vltavan pořídil spolkový prapor, který po tříměsíčním rokování byl zadán ke zhotovení Josefu Neškudlovi, c.k. dvornímu dodavateli v Jablonném n. Orlicí. Současný prapor byl vysvěcen v roce 100. výročí trvání spolku. Vltavan přečkal i přejmenování na závodní klub a zařazení do Osvětové besedy. V té době davelský Vltavan ochránil před zrušením i bratrský spolek z Purkarce, který se stal na čas jeho pobočkou.

 

Současnost

foto Vltavanu Davle z roku 2012

foto Vltavanu Davle z roku 2012

Tak jako na začátcích svého působení je i dnes spolek významnou součástí života obce. Vltavanské slavnosti jsou kulturními událostmi obce a okolí. Spolek udržuje přátelské a bratrské vztahy s ostatními vltavanskými spolky a organizacemi v obci, podílí se na mnohých prospěšných akcích a realizaci programu obecního úřadu. Vlastní kulturní činnost spolku je zaměřena na každoroční pořádání oblíbených plesů, spolupráci s nadací skladatele Antonína Borovičky, na pobyty v termálních lázních Štůrovo nebo v Maďarsku, brigádní činnost atd. Spolek je také patronem mateřské školy v Davli. Od roku 2000 je Vltavan Davle součástí Sdružení vltavanských spolků pod názvem “VLTAVAN Čechy”. Mnozí členové se zúčastňují i mezinárodních setkání vorařských spolků.

 Aktuální stanovy spolku Vltavan Davle >>

KRONIKY SPOLKU VLTAVAN DAVLE

Kronika spolku Vltavan Davle 1896 – 1997 >>

Kronika spolku Vltavan Davle 2000 – 2004 >>

Kronika spolku Vltavan Davle 2004 – 2008 >>

Davelští plavci a šífaři : Hrst vzpomínek na davelské šífaře a plavce jak je zapsal podle vyprávění členů VLTAVANA J. Novák roku 1967.