Vltavan Davle

  Tyto stránky jsou věnovány plaveckému spolku Vltavan Davle,

který v roce 2012 oslavil 115. výročí od svého založení. Význam a zaměření činnosti spolku se v průběhu tohoto období výrazně měnilo. V počátcích Vltavan podporoval postižené rodiny šífařů v době nemoci šífařů nebo jejich úmrtí. Dnes je činnost spolku směřována do kulturní oblasti a členové pořádají řadu zajímavých akcí pro své členy i své příznivce.  Spolek aktivně spolupracuje s bratrskými spolky, s Městysem Davle i dalšími místními spolky a institucemi jako je škola a školka. Vltavan Davle je členem Vltavanu Čechy a Evropské unie vorařů.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

             


Dne 1.12.2022 bylo vorařství zapsáno UNESCO

MINISTERSTVO KULTURY Tradice vorařství byla zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO Tisková zpráva Praha 1. 12. 2022 – Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách byla dne 1. 12. 2022 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Nominaci schválil mezivládní Výbor pro ochranu nehmotného kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku. Podmínkou pro zápis do mezinárodního Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO bylo předchozí uvedení na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Stejný zápis musely podniknout i ostatní vorařské spolky z jednotlivých zemí, které se podílely na návrhu nominace. Po něm následovalo zpracování a předložení nadnárodní nominace vorařství pod názvem „Timber rafting” v roce 2021. Nadnárodní nominaci společně připravilo šest evropských států: Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko; její zpracování koordinovala polská strana. V České republice se na její přípravě podílel Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s., sdružující vorařské spolky na řece Vltavě, Národní ústav lidové kultury, Ministerstvo kultury a další partneři. Nominace vorařství představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. I když voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. Jde nejenom o řemeslné postupy při stavbě voru, ale i o znalosti spojené s jeho navigací po řece, a v neposlední řadě i o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a vorařskou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého slangu. „Na dnešní verdikt jsme netrpělivě čekali a mám velkou radost z toho, že tradice vorařství na řece Vltavě, ale i... více