Vltavan Davle

  Vítejte na stránkách spolku „VLTAVAN DAVLE“
Spolek Vltavan Davle byl založen 26.12.1896 v Hotelu Pivovar v Davli. V počátcích spolek podporoval postižené rodiny plavců, šífařů v době nemoci, nebo jejich úmrtí. Po zániku vorařství a šífařství v důsledku výstavby přehrad se zaměření spolkové činnosti výrazně změnilo. Hlavní náplní spolku se stalo udržování tradic a činnost je směřována do kulturní oblasti pořádáním řady zajímavých akcí pro své členy a příznivce. Důležitou součástí spolku je spolupráce s ostatními vltavanskými spolky – Purkarec, Štěchovice a Praha. Také aktivně spolupracuje s Městysem Davle i dalšími místními spolky a institucemi jako je škola a školka. Všechny vltavanské spolky zašťiťuje svaz vltavanských spolků „Vltavan Čechy“ . Zároveň jsme členy Evropské mezinárodní asociace ( IATR). Našemu spolku se v roce 2016 podařilo dostat vorařství na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje a v roce 2017 na seznam Ministerstva kultury ČR. Oceněním dlouhodobé spolupráce od IATR je titul „Mezinárodní vorařská obec“ který Davle získala v roce 2014. V Českých zemích má vorařství dlouholetou tradici již od 11. století. 1.12.2022 byla tradice vorařství zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Společně s Českou republikou nominaci připravily Španělsko, Německo, Rakousko Polsko a Lotyšsko.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
             


26.12.2024 Zpráva o činnosti za 4 čtvrtletí 2023

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, vítám vás v tomto adventní čase na naší letošní poslední schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila s našimi aktivitami ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. říjen 2023 8. 10. pozvala starostka obce Úholičky, která částečně leží na břehu naší milované řeky, předsedu našeho spolku, aby provedl přednášku o vorařství a šífařství na řece Vltavě. Beseda se konala pro místní důchodce, ale zájem projevili také důchodci z okolí, a tak jich více než 120 zaplnilo místní sál. S předsedou se této besedy zúčastnili také 3 další naši členové. Přednáška se moc všem líbila. Přítomní se zájmem poslouchali Pepovo poutavé vyprávění a na závěr besedovali na pro ně zajímavé téma. 20. 10. navštívila delegace z našeho spolku bratra Jiřího Malého, aby mu popřáli k 70. narozeninám. Bratr Malý leží dlouhodobě v nemocnici a nedávno byl převezen do Domova důchodců v Praze 10. 26. 10. jsme se rozloučili s naší sestrou Květou Bendovou v obřadní síni v Davli. Dožila se úctyhodných 87 let. Této smuteční akce se zúčastnilo 12 našich bratrů a sester. 28. 10. jsme pořádali tradiční akci – výlov rybníku Musík v Nalžovicích u Neveklova. Účast na této akci byla hojná, celkem nás bylo 38 členů a příznivců. Dopoledne jsme sledovali výlov ryb. Kdo měl zájem, mohl si koupit ryby, a to ať už čerstvé, nebo připravené na grilu či nakládané. Po poledni jsme se přemístili do Buše na oběd. Posezení nám zpříjemnil Míla Vostrý se svou kapelou, za což mu patří velký dík. Téhož dne se 5 bratrů a sester z našeho spolku zúčastnilo akce „Masarykova vatra“, opět na pozvání Sboru dobrovolných hasičů Klínce. Tato vzpomínková akce se konala u příležitosti 105. výročí... více

Zpráva o činnosti za 3 čtvrtletí 2023 – Vltavanu Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, po letní přestávce se setkáváme opět na schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi vás seznámit s tím, jak aktivní jsme byli ve 3. čtvrtletí roku 2023. Červenec 2023 Ve dnech 21. 7. – 6. 8. 2023 byla instalována v Davli Na náměstí u obchodního domu výstava „Řeka Sázava“. Jejím autorem byl spisovatel Václav Šmerák. Všichni si tak mohli shlédnout tuto dobře připravenou, zajímavou a poučnou výstavu o řece, jejíž „život“ končí právě u nás v Davli. 24. 7. bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje. Jednalo se o dotaci ve výši 100 000 Kč na podporu oslavy získání zápisu vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, která se konala, jak si určitě všichni dobře pamatujete, 24. června letošního roku v davelském parku. 24. 7. se zúčastnili zástupci Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Jaroslav Klika, Miluše Kliková a Hanns Ortner autogramiády a křestu knihy „Vorařství na Hladné“, kterou napsaly společně příslušnice plavecké rodiny Husů, ale také zároveň členky Vltavanu Davle paní Anna Husová a Anita Crkalová. Publikace byla věnována památce všem plavcům a lidem od vody. Akce se konala v Městské knihovně v Písku. 29. 7. se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Středočeského kraje Vesnice roku v obci Ledčice u Mělníka, která získala“ Zlatou stuhu“. Davle obdržela „Bílou stuhu“ udělenou za práci s mládeží. Společně se starostou Davle Mgr. Jiřím Prokůpkem a místostarostou Mgr. Jaromírem Němcem se této akce zúčastnila delegace Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Hanns Ortner, Petr Voráč za doprovodu Johanky Voráčové. Srpen 2023 3. 8. a dále pak 11. 8. navštívily... více