Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020

Zpráva jednatele na schůzi Spolku Vltavan Davle dne 28.6.2020   Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,   jsem rád, že jsme se opět sešli v plném počtu od Valné hromady našeho spolku. Z důvodu koronavirové pandemie jsme se nemohli scházet a proto se jarní akce z plánu činnosti nepodařilo uskutečnit. I přesto se podařilo zabezpečit a uskutečnit důležité věci pro činnost spolku. V průběhu března Předseda spolku domluvil pojištění muzea a klubovny u společnosti ALLIANZ. Smlouva byla podepsána na částku 7 174,- Kč na rok. Majetek spolku a Vltavanu Čechy byl ohodnocen na 500 000,- Kč, náš spolek bude platit ročně 3 588,-Kč, druhou polovinu zaplatí Vltavan Čechy. Bratr Jaroslav Klika se ujal zrestaurování modelů 4 lodí a jednoho šífu, v průběhu pandemie svědomitě opravil poničené exponáty. Spolu s předsedou spolku konzultoval jednotlivé detaily Lodí a šífu. Tímto Spolek Vltavan Davle děkuje bratru Jaroslavu Klikovi za odvedenou práci. V polovině března z důvodu opravy mola na Mandátu bratr David Brož přivezl šíf do Davle. Pravidelně se staral o čerpání vody, opravil čerpadlo a provedl rekonstrukci elektroinstalace. Patří mu za to velký dík. Za ošetření šífu také patří dík bratru Petru Voráčovi a učňům SOŠ Jarov. Podařilo se nám vyrobit dvě nové kotvy pro šíf. Předseda spolku ratr Bílek zpracoval podpůrný dopis pro UNESCO a požádal Městys Davle a rovněž organizace SDH Davle, SDH Sloup, Slavoj Davle , KZH Bojov, Regionální muzeum Jílové, Spolek přátel historie Jindřichův Hradec, Voroplavba Český Krumlov, a posledního žijícího plavce Václava Husu. Na návrh předsedy spolku o vytvoření řádu sv. Jana Nepomuckého-našeho patrona vorařů výbor Vltavanu Davle odsouhlasil. Tento řád vyrobil Bohuslav Cerman. Matrice je uložena u něj, můžeme kdykoliv nechat přidělat další Voroplavba Český Krumlov...

Propagace naší činnosti i historie – Myslíme na budoucnost

Spolu s některými státy Evropy (Polsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko, Španělsko) usilují I vltavanské spolky naší republiky o registraci na Seznam Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Proběhlo několik setkání, poslední bylo v Polsku letos v únoru. Dosud je vyplněn registrační protokol, proveden generově vyvážený výběr historických i současných fotografií a v hrubých rysech zpracován dvacetiminutový film. Letos v září by se měla uskutečnit v Pařiži v Českém domě třídenní výstava „Vorařství v Čechách a v Evropě“, doplněna fotografiemi a filmy. Zajímavostí bude stavba minivoru členy Vltavanu Purkarec . Na harmoniku zaznějí staré vorařské písničky. Březen 2020 Výbor Vltavanu...

Vltavané v práci a tanci

Členové spolku Vltavan Davle začali letošní rok pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy. Od Javorky až k novému mostu (na davelské straně) jsou nyní břehy Vltavy čisté, bez náletů stromů a keřů, a tak skýtají krásný pohled na naši řeku. Pozorujeme labutě, pestře zbarvené kačery a život na vodě. Nejen břehy, ale také 12 úvazů (památka na plavbu vorů a šífů) očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou (mladým členem našeho spolku). Tradiční vltavanský ples měl výbornou atmosféru, bohatou tombolu, velkou návštěvnost. K dobré pohodě přispělo i předtančení profesionálního páru (Tomáš Fábera se svojí partnerkou Denisou Jarošovou ) a kapela Muzikanti z Jižních Čech. Novinkou byla dražba hlavní ceny – divočáka. Následující den v neděli 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada spolku. Předsedou byl opět zvolen bratr Ing.Josef Bílek, 1. místopř. bratr Petr Voráč ze SOŠ Praha 9- Jarov, 2.místopř. bratr Jaroslav Fiala a 3. místopředsedkyní sestra Ing. Marcela Soldánová. Protektorem byl jmenován bratr MVDr. Eduard Slanec, který mnoho let vzorně zastával funkci pokladníka spolku. Děkujeme mu za práci , blahopřejeme k významnému životnímu jubileu (80 let) a přejeme mu mnoho spokojených a šťastných dnů do dalších let – nejen v kruhu rodiny, ale i s námi vltavany. Březen 2020 Výbor Vltavanu...