Zpráva o činnosti 3. čtvrtletí 2022

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, Vítám vás na našem prvním poprázdninovém setkání našeho spolku Vltavan Davle. Ráda bych vás přítomné touto cestou seznámila s činností našeho spolku za poslední čtvrtletí Červenec Tento měsíc se nesl primárně ve znamení oslav 125. výročí založení našeho spolku. Vy, co jste byli přítomni, jistě máte v čerstvé paměti mši, kterou celebroval dne 8. 7. 2022 v kostele sv. Kiliána v Davli Pawel Adam Dębek. Následující den byla velká část z vás již od rána na nohou. Položili jsme květiny u pamětní desky našeho rodáka hudebního skladatele Antonína Borovičky. Přivítali jsme naše bratrské spolky Vltavan z Purkarce, Štěchovic a Prahy a dále spolek Dělnická beseda Havlíček z Řevnic. Oslavy dále pokračovaly slavnostní schůzí již za účasti zástupců Sboru dobrovolných hasičů Davle, Sboru dobrovolných hasičů Sloup a Slavoje Davle. Mezi významnými hosty byla místopředsedkyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek. Krátce nás pak poctila svou návštěvou také hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, Vyjádření podpory našemu spolku bylo také ze strany Ministerstva kultury ČR. Schůze a dalšího programu se zúčastnil náměstek ministra Ing. Milan Němeček, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a PhDr. Věra Svobodová. Někteří z vás pak obdrželi ocenění, které bylo v tento slavnostní den předáváno. Oceněna byla činnost pro náš spolek Vltavan Davle. Oceněným ještě jednou blahopřejeme. Za velkého zájmu přihlížejících se v poledne prošel Davlí slavnostní průvod. Byla uctěna památka našich spoluobčanů a bratrů u památníku padlých během 1. světové války. Oslavy pak pokračovaly v našem místní parku. K dobré náladě zde hrály kapely Netolička a Křídlovanka. Připravené párty stany byly díky vrtkavosti odpoledního počasí hojně využity. Připravený taneční parket dlouho smutnil, ale...

Zpráva jednatele k 125.výročí

Zpráva jednatele k 125. výročí založení spolku Vltavan Davle 9. července 2022 Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté velmi rychle uplynulo dalších pět let od našeho posledního slavnostního setkání. Je to tak, spolek Vltavan Davle dnes oslavuje již 125. let od svého založení. Mnoho vody proteklo Davlí za celou dobu historie našeho spolku. A nebyla to jen plouživá stříbropěnná řeka. Jistě mnoho z vás pamatuje poslední povodně, kdy výše vody opěvované řeky Vltavy dosahovala až téměř k podlaze našeho starého davelského mostu. A co se za tu dobu událo? Je toho hodně, většiny akcí jste se sami zúčastnili. Samozřejmě jsme pokračovali v udržování tradice vorařů, šífařů a všeho, co souvisí s Davlí a řekou Vltavou. Není na místě zde připomínat celou historii našeho spolku, ale přesto mi dovolte, abych zmínila aspoň některé významné události posledních 5 let. Žezlo vedení spolku převzal po oblíbeném Františkovi Dolejším náš bratr Josef Bílek. A vládne nám rukou pevnou a mladickou. Neustále rozšiřuje naši členskou základnu – k 1. 7. 2022 nás bylo již 230 členů. Došlo také k obměně vedení spolku, a to ve funkci místopředsedů, pokladníka a jednatele. Jen revizní komise nám stále pracuje ve stejném složení. František Dolejší se ale funkce předsedy nezbavil, stal se totiž čestným předsedou našeho spolku. Máme také nového protektora, a to bratra Eduarda Slance. Pravidelně každý rok na jaře začínáme brigádami na prořezávání břehu Vltavy. Úzce spolupracujeme se zastupitelstvem a starostou Městyse Davle, dále s místními spolky, jako jsou SDH Davle a SDH Sloup, Slavojem Davle a Základní školou v Davli. Milá je pak spolupráce s Mateřskou školkou – bez jejich vystoupení si už ani neumíme představit každoroční oslavu Dne matek. Úspěšně rozvíjíme...