Vltavan Davle

  Vítejte na stránkách spolku „VLTAVAN DAVLE“
Spolek Vltavan Davle byl založen 26.12.1896 v Hotelu Pivovar v Davli. V počátcích spolek podporoval postižené rodiny plavců, šífařů v době nemoci, nebo jejich úmrtí. Po zániku vorařství a šífařství v důsledku výstavby přehrad se zaměření spolkové činnosti výrazně změnilo. Hlavní náplní spolku se stalo udržování tradic a činnost je směřována do kulturní oblasti pořádáním řady zajímavých akcí pro své členy a příznivce. Důležitou součástí spolku je spolupráce s ostatními vltavanskými spolky – Purkarec, Štěchovice a Praha. Také aktivně spolupracuje s Městysem Davle i dalšími místními spolky a institucemi jako je škola a školka. Všechny vltavanské spolky zašťiťuje svaz vltavanských spolků „Vltavan Čechy“ . Zároveň jsme členy Evropské mezinárodní asociace ( IATR). Našemu spolku se v roce 2016 podařilo dostat vorařství na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje a v roce 2017 na seznam Ministerstva kultury ČR. Oceněním dlouhodobé spolupráce od IATR je titul „Mezinárodní vorařská obec“ který Davle získala v roce 2014. V Českých zemích má vorařství dlouholetou tradici již od 11. století. 1.12.2022 byla tradice vorařství zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Společně s Českou republikou nominaci připravily Španělsko, Německo, Rakousko Polsko a Lotyšsko.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
             


Zpráva o činnosti za 2. čtvrtletí 2023 – Vltavan Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, setkáváme se opět na schůzi našeho spolku Vltavan Davle. Dovolte mi, abych vás dnes seznámila v krátkosti s tím, co se za poslední dobu událo, jak jsme aktivní. Březen 9. 3. bratr Tomáš Daněk hrál s velkým úspěchem loutkové divadlo o plavcích pro žáky ZŠ Davle. 10. 3. převzali předsedové vltavanských spolků na ministerstvu kultury od ministra Martina Baxy certifikát o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Byli jsme v rámci Evropy první, kdo tyto certifikáty převzali. Následovala oslava na lodi Agnes de Bohemia, a to za přispění majitele lodi Richarda Vojty. 11. 3. jsme se zúčastnili valné hromady Dělnické besedy Havlíček Řevnice. 18. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili pro změnu valné hromady spolku Vltavan Purkarec. 19. 3. se konal „Den Vltavy“. V rámci tohoto dne připlul zcela výjimečně parník Labe do Prahy. Členové spolků Vltavan dostali pozvání na projížďku tímto legendárním parníkem, který si jistě většina z vás ještě pamatuje, když jezdil přes Davli na Slapy. 21. 3. se konalo v divadle ve Slaném vyhodnocení ceny hejtmanky Středočeského kraje. Cenu v kategorii „Kultura“ získali a převzali bratr Josef Bílek, předseda spolku Vltavan Davle a bratr Jaroslav Camplík, prezident Vltavanu Čechy. 25. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili valné hromady spolku Vltavan Štěchovice. Duben 15. 4. se konal v Regionální muzeu v Jílovém u Prahy křest knihy autora Václava Šmeráka „Proti proudu času. Staletí mezi Vltavou a Sázavou“. Této události se také zúčastnil senátor Zdeněk Hraba a zástupci našeho spolku v čele s bratrem Bílkem. 18. 4. se provedla montáž desky u vorové tabule u hřiště připomínající získání certifikátu o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 22. 4. se... více