Vltavan Davle

  Vítejte na stránkách spolku „VLTAVAN DAVLE“
Spolek Vltavan Davle byl založen 26.12.1896 v Hotelu Pivovar v Davli. V počátcích spolek podporoval postižené rodiny plavců, šífařů v době nemoci, nebo jejich úmrtí. Po zániku vorařství a šífařství v důsledku výstavby přehrad se zaměření spolkové činnosti výrazně změnilo. Hlavní náplní spolku se stalo udržování tradic a činnost je směřována do kulturní oblasti pořádáním řady zajímavých akcí pro své členy a příznivce. Důležitou součástí spolku je spolupráce s ostatními vltavanskými spolky – Purkarec, Štěchovice a Praha. Také aktivně spolupracuje s Městysem Davle i dalšími místními spolky a institucemi jako je škola a školka. Všechny vltavanské spolky zašťiťuje svaz vltavanských spolků „Vltavan Čechy“ . Zároveň jsme členy Evropské mezinárodní asociace ( IATR). Našemu spolku se v roce 2016 podařilo dostat vorařství na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje a v roce 2017 na seznam Ministerstva kultury ČR. Oceněním dlouhodobé spolupráce od IATR je titul „Mezinárodní vorařská obec“ který Davle získala v roce 2014. V Českých zemích má vorařství dlouholetou tradici již od 11. století. 1.12.2022 byla tradice vorařství zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Společně s Českou republikou nominaci připravily Španělsko, Německo, Rakousko Polsko a Lotyšsko.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
             


Zpráva o činnosti za rok 2022 – Vltavan Davle

Bratři a sestry, vážení hosté, opět po roce se setkáváme na Valné hromadě spolku Vltavan Davle. Co jsme uskutečnili v roce a čeho jsme se účastnily v roce 2022, v roce 125. výročí založení spolku Vltavan Davle: V lednu a únoru probíhalykaždoroční brigády na vyřezávání navigace na březích Vltavy 10. 2. 2022 byla zahájena výstava „Vltava – Proměny historické krajiny“, která se uskutečnila v rámci oslav 125. výročí založení Vltavanu Davle na půdě Stavební fakulty ČVUT v Praze. Na přelomu března a dubna se jako každý rok vydali veslaři z Voroplavby Český Krumlov na plavbu, která se uskutečnila na počest vltavských plavců a na podporu nominace do UNESCO. 30. 4. 2022 se delegace vltavanských spolků účastnila zahájení paroplavby plavbou parníkem Vltava na Slapy 1. 5. 2022 byli pozváni do Líšnice, a to na oslavu 145. výročí SDH Líšnice. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší v místním kostelíku, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Této akce se zúčastnila delegace 11 členů našeho spolku. 5. 5. 2022 jsme byli pozváni na slavnostní otevření nového muzea voroplavbyv Českém Krumlově. Muzeum je věnováno památce pana Václava Husi 7. 5. 2022 uspořádal Vltavan Davle ve spolupráci s Městysem Davle oslavy Dne matek 14. 5. 2022 uspořádaloRegionální muzeum v Jílovém spolu s Vltavanem Davle akci pod názvem “Lodí do kláštera”, která začala návštěvou kostela sv. Kiliána v Davli. U základů benediktýnského kláštera měli přednášku o místní historii 3 profesionální historici. Této ojedinělé a úspěšné akce se zúčastnilo asi 200 lidí. 15. 5. 2022 se delegace Vltavanu Davle a dalších spolků zúčastnila oslav NAVALISv Praze věnovaná vzpomínce sv. Jana Nepomuckého. Oslavy byly zahájeny mší v chrámu sv. Víta na Hradě, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Po... více