Vltavan Davle

  Tyto stránky jsou věnovány plaveckému spolku Vltavan Davle, který v roce 2012 oslavil 115. výročí od svého založení. Význam a zaměření činnosti spolku se v průběhu tohoto období výrazně měnilo. V počátcích Vltavan podporoval postižené rodiny šífařů v době nemoci šífařů nebo jejich úmrtí. Dnes je činnost spolku směřována do kulturní oblasti a členové pořádají řadu zajímavých akcí pro své členy i své příznivce.  Spolek aktivně spolupracuje s bratrskými spolky, s Městysem Davle i dalšími místními spolky a institucemi jako je škola a školka. Vltavan Davle je členem Vltavanu Čechy a Evropské unie vorařů.
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
             

Vltavané v práci a tanci

Členové spolku Vltavan Davle začali letošní rok pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a čištění břehů podél Vltavy. Od Javorky až k novému mostu (na davelské straně) jsou nyní břehy Vltavy čisté, bez náletů stromů a keřů, a tak skýtají krásný pohled na naši řeku. Pozorujeme labutě, pestře zbarvené kačery a život na vodě. Nejen břehy, ale také 12 úvazů (památka na plavbu vorů a šífů) očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou (mladým členem našeho spolku). Tradiční vltavanský ples měl výbornou atmosféru, bohatou tombolu, velkou návštěvnost. K dobré pohodě přispělo i předtančení profesionálního páru (Tomáš Fábera se svojí partnerkou Denisou Jarošovou ) a kapela Muzikanti z Jižních Čech. Novinkou byla dražba hlavní ceny – divočáka. Následující den v neděli 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada spolku. Předsedou byl opět zvolen bratr Ing.Josef Bílek, 1. místopř. bratr Petr Voráč ze SOŠ Praha 9- Jarov, 2.místopř. bratr Jaroslav Fiala a 3. místopředsedkyní sestra Ing. Marcela Soldánová. Protektorem byl jmenován bratr MVDr. Eduard Slanec, který mnoho let vzorně zastával funkci pokladníka spolku. Děkujeme mu za práci , blahopřejeme k významnému životnímu jubileu (80 let) a přejeme mu mnoho spokojených a šťastných dnů do dalších let – nejen v kruhu rodiny, ale i s námi vltavany. Březen 2020 Výbor Vltavanu... více

Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2019

  Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté ! Dovolte mi, abych připomněl události, které jsme společně v tomto roce prožívali. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se opět uskutečnilo mnoho významných akcí. Je již tradicí, že rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Loňský již 122. Ples se konal 26.1. Zaznamenal příznivý ohlas veřejnosti a také nezanedbatelný finanční zisk pro spolek. Druhý den se konala Valná hromada na níž byl zvolen nový výbor. Následně se konaly Valné hromady a plesy bratrských spolků, kam byli vysláni zástupci z našich řad. 21.1. Bylo provedeno čištění úvazů na navigaci břehu Vltavy za účinné pomoci studentů SOŠ Jarov Praha. 26.1. Začaly brigády na vyřezávání křovin a náletů na navigaci břehu Vltavy. Brigád bylo několik a trvaly až do března. 9.3. se členové Vltavanu Davle rozloučili naposledy s bratrem a protektorem spolku Ing. Josefem Podrem v Praze na Olšanech.. 1.4. se uskutečnila výstava na remorkéru v Praze, na jejíž přípravě se podíleli bratři z Davle a Prahy. Pojednávala o voroplavbě a lodní dopravě vůbec. 19.4. jsme se jeli podívat na řeku Kamenici u Hřenska. Zájezd probíhal ve velmi dobré náladě. Cesta z parkoviště byla sice trochu delší, než se předpokládalo, ale to nám bohatě nahradila plavba loděmi po řece Kamenici. Její kaňon byl skutečně nádherný. Občerstvení na konci cesty ve městě Kamenice bylo příjemným vyvrcholením celého zájezdu. 27.4. každoroční zahájení plavební sezony na Vltavě za účasti i našich Vltavanů v krojích. 5.5. proběhla děkovná mše ke sv.Florianu u líšnických hasičů. Zúčastnilo se několik Vltavanů z Davle a ze Štěchovic. Poté následovalo pohoštění v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Líšnice. 11.5. tradiční oslavy Dne matek druhou neděli v... více

Milí davelští Vltavané!

Milí davelští Vltavané!   Jelikož Ježíšek byl ke mně velmi nakloněn, kromě běžných dárků, v jeho přílišné štědrosti, mně také nadělil i „hexenschuss“, s kterým Vás všechny jménem Zasloužilých hasičů a také svým, zdravím z lóže s pevným podkladem. Tímto také omlouvám naší nepřítomnost na Vaší členské schůzi. Sestra Dufková, jako kronikářka již brzy uzavře na stránkách Vltavanské kroniky velmi bohatou činnost davelských Vltavanů v roce 2019. Budou v ní kapitoly šťastné, ke kterým se rádi vracíme a jiné smutnější, jako jsou úmrtí a jiné nezdary, které bychom nejraději vymazali. Každopádně se v Davli za svou celoroční činnost nemusíte stydět. Bylo Vás „vidět“, v Zemědělském muzeu, Parlamentu, v Davli, i všade jinde, ale také u nás, na Floriánské mši v Líšnici a na Masarykově vatře v Klínci. Zasloužíte si za to náš velký obdiv a poděkování za spolupráci s námi, Zasloužilými hasiči 7. okrsku Praha západ! Nechť i další stránky vaší kroniky jsou v nastávajícím roce 2020 obdobně zaplňovány samými zdary a jen dobrými zprávami, o které se jak pevně věříme, opět zaslouží všichni členové bratrského spolku Vltavan v Davli.    Ať po vltavské vodě v roce 2020 veze replika šífu „Vltavan 2018“ pro každého z Vás radost, vzájemnou lásku a důvěru, pokoru a čisté svědomí.   To vše při dobrém zdraví a další spolupráci přeje za Klub Zasloužilých hasičů Zdeněk Rychlý                                                   ... více