Zpráva o činnosti za 2. čtvrtletí 2023 – Vltavan Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté,

setkáváme se opět na schůzi našeho spolku Vltavan Davle. Dovolte mi, abych vás dnes seznámila v krátkosti s tím, co se za poslední dobu událo, jak jsme aktivní.

Březen

 • 9. 3. bratr Tomáš Daněk hrál s velkým úspěchem loutkové divadlo o plavcích pro žáky ZŠ Davle.

 • 10. 3. převzali předsedové vltavanských spolků na ministerstvu kultury od ministra Martina Baxy certifikát o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Byli jsme v rámci Evropy první, kdo tyto certifikáty převzali.

Následovala oslava na lodi Agnes de Bohemia, a to za přispění majitele lodi Richarda Vojty.

 • 11. 3. jsme se zúčastnili valné hromady Dělnické besedy Havlíček Řevnice.

 • 18. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili pro změnu valné hromady spolku Vltavan Purkarec.

 • 19. 3. se konal „Den Vltavy“. V rámci tohoto dne připlul zcela výjimečně parník Labe do Prahy. Členové spolků Vltavan dostali pozvání na projížďku tímto legendárním parníkem, který si jistě většina z vás ještě pamatuje, když jezdil přes Davli na Slapy.

 • 21. 3. se konalo v divadle ve Slaném vyhodnocení ceny hejtmanky Středočeského kraje. Cenu v kategorii „Kultura“ získali a převzali bratr Josef Bílek, předseda spolku Vltavan Davle a bratr Jaroslav Camplík, prezident Vltavanu Čechy.

 • 25. 3. se zástupci našeho spolku zúčastnili valné hromady spolku Vltavan Štěchovice.

Duben

 • 15. 4. se konal v Regionální muzeu v Jílovém u Prahy křest knihy autora Václava Šmeráka „Proti proudu času. Staletí mezi Vltavou a Sázavou“. Této události se také zúčastnil senátor Zdeněk Hraba a zástupci našeho spolku v čele s bratrem Bílkem.

 • 18. 4. se provedla montáž desky u vorové tabule u hřiště připomínající získání certifikátu o zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

 • 22. 4. se uskutečnil velmi zdařilý výlet do Vídně na pozvání bratra Hanse Ortnera.

 • 30. 4. také letošní Čarodejnice se konaly ve znamení zařazení vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jistě si pamatujete krásné postavy ve vltavanských krojích, které zdobily vrchol dřevěné pyramidy v parku.

Květen

 • 4. 5. se uskutečnila vernisáž k zahájení výstavy „Vltava – proměny historické krajiny“ ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, které se zúčastnila početná delegace našich bratrů a sester.

 • 7. 5. byla slavnostně položena kytice u pomníku padlých bojovníků v Davli a na Sázavě v rámci květnových oslav vítězství.

Ve stejný den byla zahájena letošní plavební sezona na Vltavě. Opět v hojném počtu, tentokráte také za účasti zástupců spolků z Prahy a Štěchovic jsme položili kytici u sochy sv. Jana Nepomuckého ve Slapech.

 • 8. 5. opět v rámci oslav květnových dnů jsme se dopoledne zúčastnili pietní vzpomínkové akce u pomníku umučených vězňů v koncentračním táboře na Hradištku.

Odpoledne jsme pak věnovali uctění památky obětem vystěhování za 2. světové války v Třebsíně. V rámci této akce byla odhalena plastika a zahájena výstava fotografií. Pietní položení kytice se zúčastnili také senátoři bratr Petr Štěpánek a Zdeněk Hraba.

 • 9. 5. jsme se na pozvání jednoho z autorů publikace „Vltava – proměny historické krajiny“ zúčastnili křestu této knihy, který se konal v Yacht Clubu CERE v Praze Podolí.

 • 13. 5. jsme jako každoročně uspořádaly oslavy Dne matek, kde vystoupily děti z naší MŠ. Za svůj kulturní projev obdržely od nás malé dárečky a přítomné matky samozřejmě kytičku jako poděkování.

 • 18. – 21. 5. Bavorsko. Delegace Vltavanu Čechy podporovaného početnou delegací z řad bratrů a sester z Prahy, Davle, Štěchovic a Purkarce (celkem 39 členů) se zúčastnila mezinárodního setkání IATR (230 účastníků) v městečku Wolfratshausen. Pořádajícímu bavorskému spolku jsme předali dar – model voru, který vytvořili žáci SOU Jarov. Setkání se neslo v tradičním duchu, kulturní večer, jednání vedení IATR a večerní průvod krojovaných účastníků. Součástí programu byla také návštěva nedalekého skanzenu a poutavé přednášky o historii plavectví a vorařství v této oblasti. Pouze z bezpečnostních důvodů kvůli vysoké hladině řeky nebyly realizovány jízdy na vorech.

 • 23. 5. krátce po návratu z Německa jsme se opět v početném stavu zúčastnili tentokráte akce naší obce, která hostila na velmi omezený čas 2 hodin zástupce kraje, a to v rámci soutěže Vesnice roku. Hodnotící komise navštívila také naše muzeum a svezla se na šífu. Učni z SOU Jarov předvedli své praktické dovednosti u voru.

 • 26. 5. akcemi nabitý měsíc květen jsme zakončili opět v davelském parku, a to na dalším ročníku EKOFEST, který pořádala naše ZŠ Davle. Za náš spolek jsme připravili pro děti stánek, kde si mohly děti vyrobit velmi žádaný voreček anebo mohly vyplnit vorařský test. Mohly si také vyzkoušet odkůrování kmenu, vrtání otvorů a řezání ruční pilou. Pro některé děti to byl vůbec první kontakt s ruční prací v jejich životě, kdy znají tvrdou práci pouze z vyprávění nebo filmů pro pamětníky. Patronát nad tímto stánkem měli učni z SOU Jarov.

Červen

 • 7.6 se v Kutné Hoře uskutečnilo slavnostní vyhlášení již zmiňované soutěže „Vesnice roku“. Krojovaní zástupci našeho spolku doprovodili na tuto akci zástupce městyse Davle a vzbudili tím mezi ostatními účastníky velký (pozitivní) rozruch a zájem. Za práci s mládeží obdržela naše obec ocenění Bílou stuhu spojenou s finanční odměnou. Gratulujeme a dík všem, kteří se podíleli na přípravě a následné realizace prezentace.

 • 10. 6. slavili naši bratři ve Štěchovicích své 125. výročí založení vltavanského spolku. Opět naše početná delegace čítající 22 osob výrazně podpořila tento slavností den. Během slavnostního průvodu jsme položili kytici u pomníku v centru obce a následně pak také na Brunšově. K dobré náladě hrála Netolička a kapela Milana Zemana.

 • 17. 6. proběhl již 4 ročník Dne s davelskými voraři organizovaný opět ve spolupráci s Regionálním muzeem Jílové u Prahy. Součástí programu byly ukázky plaveckých řemesel, o které se se ctí opět postarali učni SOŠ Jarov. Přítomné děti si mohli vyrobit vorečky. Součástí tohoto dne bylo také promítání filmů o činnosti vltavanských spolků a ukázky lodních modelů, tentokráte modelářů z Kladna a Prahy.

 • 24. 6. proběhla zatím poslední oslava získání certifikátu o zařazení „Vorařství“ na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tentokráte to byla akce Městyse Davle ve spolupráci s Vltavanem Čechy za podpory Středočeského kraje, kterou podpořil samotnou realizací náš spolek. Parníkem Vltava přijeli naši bratři z Prahy.

V muzeu jsme přivítali velmi vzácného hosta, a to arcibiskupa pražského a primase českého Jana Graubnera a senátory Petra Štěpánka a Zdeňka Hrabu.

Za krásného počasí jsme pak s bratry a sestrami z ostatních spolků vyrazili parníkem na ostrov sv. Kiliána na poutní mši, kterou celebroval monsiňor Jan Graubner.

Po skončení mše pozval starosta Davle se zastupiteli arcibiskupa s ostatními hosty na krátkou návštěvu úřadu městyse Davle.

Odpoledne se pak neslo v duchu oslav. Ve slavnostním průvodu nás doprovázeli vedle naší oblíbené kapely Milana Zemana také Povltavští trubači, myslivci, hasiči, zástupci okolních vesnic a také se k nám připojila místopředsedkyně parlamentu ČR paní Věra Kovářová. V parku pak byly proneseny zdravice, paní Kovářová předala spolku historickou sochu voraře. Všechny spolky pak dostaly kopii certifikátu vydaného UNESCO a pamětní certifikát. O občerstvení se starali naši hasiči a Slavoj Davle, za což jim patří poděkování. Že se tato akce podařila, svědčí i téměř stovka lajků na facebookové stránce paní Kovářové, která svou zprávu obohatila krásnými fotkami z tohoto dne.

Všem, co se podíleli na přípravě a realizaci patří velký dík. Jmenovitě pak bratru Bílkovi a sestře Bílkové, Petru Voráčovi a jeho učňům, kapitánovi šífu Davidovi Brožovi a dalším.

Zvláštní poděkování patří za téměř „on-line“ zpravodajství našemu předsedovi, který je v oblasti PRjedničkou. Se železnou pravidelností nás „zásobuje“ čerstvými facebookovými zprávami o dění v našem spolku. Jeho obrazová dokumentace je tak pro mnohé krásným zpřístupněním akcí, kterých se nemohou z různých důvodů zúčastnit.

Děkuji všem za pozornost.

Vltavanu zdar!

Marcela Soldánová

jednatelka spolku Vltavan Davle

V Davli 2. července 2023