VLTAVAN DAVLE na 30. valné hromadě Evropské vorařské asociace.

Ve dnech 22.-25.6. 2017 se Vltavan Davle, Praha, Štěchovice a Purkarec jako členové  Vltavanu Čechy, který je členem asociace Evropských vorařů , zúčastnily Mezinárodního setkání vorařů v Mariboru ve Slovinsku. Z Davle nás na tuto slávu jelo autobusem celkem 41 za doprovodu neplacené tlumočnice J. Gáškové.   Z Prahy jeli 4, ze Štěchovic 4 a z Purkarce 6, kteří dorazili 23.6.2017. Setkání se zúčastnili mimo nás Čechů také Italové, Rakušané, Němci, Finové, Portugalci, Španělé, Litevci, Francouzi, Švýcaři a Poláci. Celkem se jednalo cca o 400 členný kolektiv.

Odjíždělo se 22.6.2017 v 5 hodin ráno. Každý účastník obdržel potravinový balíček na cestu od sponzorů bratrů Františka Dolejšího a Josefa Podra. Cestu dlouhou přes 700 km jsme se 4 přestávkami bez větších prodlev urazili za méně než 10 hodin. Větší část výpravy byla ubytována v hotelu Habakuk a zbývajících 14 členů pak v hotelu Aréna. Ještě před večeří se mohl každý, pokud se mu chtělo, vykoupat v termálních lázní v hotelu Habakuk. Po přivítání  hostiteli byli představeni průvodci a tlumočníci jednotlivých skupin, kteří měli doprovázet hosty. Češi byli přiřazení do skupiny Němců a Rakušanů. Večeře byla jednotná, v polosamoobslužném stylu (každý si došel k výdejnímu stolu pro svůj příděl).

Další den se uskutečnilo jednání vedoucích jednotlivých delegací v hotelu Habakuk. Zde se řešily především organizační záležitosti fungování Evropské vorařské asociace,  aktivita  zvoleného vedení, finanční záležitosti, placení příspěvků, vyloučení spolků, které neplatí příspěvky a další otázky. Stručně můžeme říci, že díky aktivnímu přístupu naších zástupců (br. J. Camplíka a br. J. Bílka) bude pro českou delegaci při příští valné hromadě k dispozici samostatný překladatel do češtiny. Příští valná hromada se bude konat v Itálii.

Pro ostatní členy delegací byl připraven program s prohlídkou centra města Hlavního tržiště, prohlídka Starého viničního domku, kde je uchována vinná hlava stará 450let. Projížďka na  raftu po řece Drávě trvala cca 2 hodiny. Část trati byl raft poháněn motory proti proudu a zpět na kotviště pak po proudu. Raft byl krytý, po celou dobu hrála hudební skupina, hostitelé připravili zábavný pořad. K obědu se podával guláš. V odpoledních hodinách někteří ještě podnikly jízdu lanovkou na Pohorje.

Večeře v hotelu Arena byla spojena zejména s předáváním darů zástupcům hostitelského města Maribora  a Slovinska.

 

V sobotu, třetí den oslav jsme autobusy odjeli do Dupleku, kde u řeky Drávy byli vybráni členové spolků, kteří se mohli účastnit za určitých bezpečnostních opatření jízdy na voru a pramicích. Většina účastníku plavbu absolvovala na pramicích. Čechy reprezentovali br. R. Kutil a p. Vlček. Do Dupleku jsme se přesunovali v několika etapách, buď pěšky nebo autobusy. Oběd se uskutečnil ve velkém party stanu. Největším nepřítel všech bylo horko. Po večeři v hotelu Arena měl každý snahu co nejdříve jít spát, aby ráno stihl ranný odjezd na mši do kostela Sv. Jana Křtitele.

V neděli, kdy se výrazně ochladilo, jsme po mši v kostele za pochodu hudby prošli v krojovaném průvodu hezkou část pěší zóny města. V závěru se s účastníky oslav rozloučil hlavní organizátor a předal štafetu italské delegaci. Po obědě na raftu jsme se po převlečení v hotelu Habakuk vydali na cestu zpět přes Graz, Vídeň, Znojmo a Jihlavu do Davle. Příjezd  ve 23,30 hodin.

Zájezd byl pěkný, ale vzhledem k vysokým teplotám velmi náročný.

Za Vltavan Čechy bych chtěl touto cestou poděkovat všem účastníků, včetně řidiče autobusu, za jejich vzorné chování, trpělivost, které není nikdy dost a reprezentaci našeho spolku a Čech v zahraničí.

 

Text: MVDr. E. Slanec

Foto: Ing. Josef Bílek.