Vltavan Davle v červnu 2016.

Celý červen byl pro členy Vltavanu hektický. Již 7. června se několik davelských vltavanů účastnilo zahájení nové expozice Muzea hl. m. Prahy v Podskalské celnici na Výtoni. Expozice byla zaměřena na život ve starém Podskalí. Řada obrazů, dokumentů a historického nářadí používaného při práci na vodě byla v každém případě zajímavá. Každý si mohl na modelu vyzkoušet ovládání a vedení voru po vodě. Již 10. června se bohoslužby v kostele Nejsvětější trojice v Trojické ulici, celebrované pražským arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou, účastnilo 8 našich členů včetně vlajkonoše. Po bohoslužbě se uskutečnilo malé posezení  s nejvyšším českým církevním hodnostářem.

Druhý den se konaly oslavy 145. výročí založení Vltavanu v Praze. Program oslav začínal již ráno v 7 hodin a pokračoval budíčkem a vztyčením státní vlajky a položením kytic k plaveckému pomníku na Výtoni. Z Davle se této slávy účastnilo celkem 35 členů. Po přivítání hostů  v parku u Podskalské celnice se uskutečnil slavnostní průvod Podskalím z ulice Na Hrobci, přes Rašínovo nábřeží, kde byla zavěšena kytice na pamětní desku v místech, kde stával hostinec U Hejduků, ve kterém byl spolek Vltavan v Praze založen. Průvod dále pokračoval na náměstí Pod Emauzy. Zde byl položen věnec k památníku československých legionářů. Průvod doprovázely dvě dechové hudby Křídlovanka a Jihočeská kapela. Jedna část průvodu se spolkovými prapory poté odešla na slavnostní valnou  hromadu. Po krátkém projevu byla udělena vyznamenání a diplomy a předneseny projevy hostů. Ostatní účastníci průvodu se za doprovodu Jihočeské kapely vrátili na Výtoň. Po společném obědě pokračovala v parku pod stany veselice za doprovodu obou hudeb. Do Davle jsme se spokojení vrátili kolem 18 hodiny.

Poslední červnová akce od 16. do 19.6 2016 byl zájezd 41 členů do Lenggries v Německu, kde se konala valná hromada Evropské vorařské asociace. I přes v některých momentech nepříznivé deštivé počasí se zájezd se spolehlivým a ochotným řidičem Jarouškem Předotou všem líbil. Pořadatelé program vždy flexibilně připravili podle počasí. Cestou jsme  se zastavili v Bad Tölzu, kde jsme si prošli toto poklidné městečko pod Alpami, zavzpomínali na Big Bena a po krátkém občerstvení pokračovali do Lenggries. Po ubytování jsme byli organizátory přivítáni a konala se společná večeře. Druhý den vzhledem vytrvalému dešti byla odložena jízda na vorech a uskutečnila se jen prohlídka vaziště vorů. Odpoledne jako náhradní program jsme jeli kabinkovou lanovkou na horu Brauneck (1556m). Nádherná viditelnost, výhled a nezapomenutelný zážitek. Třetí den se konala valná hromada vorařských spolků. Za Vltavan Čechy byl jako druhý víceprezident zvolen Ing. Jaroslav Camplík. Blahopřejeme! Odpoledne se uskutečnilo předávání darů a ukončení oslav. Slavnostní atmosféra proběhla v rámci celoměstských trhů. Poslední den se konal krojovaný průvod s vlajkonoši na mši v místním velkém kostele. Po mši v místní hale byl  společný oběd. Cesta domů proběhla v poklidu. Po celou dobu zájezdu, jako průvodkyně a tlumočnice, nás doprovázela spolehlivá, milá  a ochotná slečna Jaruška Dolejší. Ještě jednou dík i za pohotové vyjednání taxi pro některé seniory. Dík patří rovněž všem sponzorům, kteří se o nás na cestu postarali.

Text. MVDr. E. Slanec    Foto:Ing.J. Bílek.