Vltavan Davle v roce 2016.

Rok 2016 je přípravou před 120. výročím založení spolku. V  listopadu 2015 byl podle Občanského zákoníku spolek nově zaregistrován u Městského soudu v Praze. Podkladem pro registraci bylo nutné vypracovat a schválit na valné hromadě nové stanovy a zpracovat podrobnou dokumentaci. Z iniciativy prezidenta spolku Vltavanu Čechy jsme připravili podklady a žádost o zapsání spolku na listinu kulturního nehmotného dědictví ve Středočeském kraji. Spolek na tuto listinu byl zapsán v únoru 2016 po schválení v Radě Středočeského kraje spolu s Vltavanem Štěchovice. Je to úspěšný krok, kterým se můžeme pochlubit.

V současné době zvažujeme a připravujeme podklady pro zapsání tohoto nehmotného kulturního dědictví do národního seznamu.

Jinak Vltavan Davle leden a počátek února věnoval přípravě 119.vltavanského plesu v Pivovaře a valné hromadě, která byla spojena s volbou nového lépe řečeno staronového výboru. Díky úsilí členů výboru se povedlo připravit sál do sváteční nálady a bohatou tombolu. Ples 13. února za přispění hudby Radověnka vedené P. Kavlíkem a vystoupení        V. Kříže, člena Národního divadla dosáhl okouzlující úvodní atmosféru, která vydržela po celou dobu trvání až do 3,00 hodiny ranní. Nástup vlajkonošů, krojovaných členů, projev předsedy spolku MVDr. F. Dolejšího při zahájení plesu a téměř 300 účastníků příjemnou atmosféru jen potvrdili. Řadu ovací pak ještě vyvolaly výhry v bohaté tobole. Každý zakoupený lístek vyhrával hodnotnou cenu. Nepovedla se pouze nová úprava parketu-tanečníkům neumožnil lehký taneční krok a brzy se unavili.

Druhý den 14.února 2016 se uskutečnila valná hromadu spolku, které se účastnilo 105 členů a hostů z bratrských spolků z Prahy, Štěchovic, Purkarce a Řevnic. Na valné hromadě, kterou řídil předseda, byla zhodnocena práce spolku za rok 2015 (Mgr. J. Veverková.), přednesena zpráva o hospodaření a revizní zpráva (MVDr. E. Slanec, a. N. Ciprová). Dále byli účastníci seznámeni s plánem práce spolku na rok 2016 (s. I. Bílková), provedena volba staronového výboru (A. Švelbl). Nově do výboru jako jednatelka byla zvolena Eva Pašková. V diskuzi pak vystoupili zástupci bratrských spolků, starosta Městyse Davle, prezident spolku Vltavanu Čechy, Slavoje Davle.

Hlavním úkolem pro zbývající část roku 2016  Vltavanu Davle je pomoc při zajištění důstojných oslav 145. výročí založení Vltavanu pro Prahu, účast na valné hromadě  Evropské vorařské asociace v Lengries v Německu a dalších  každoročních akcí jako je Den matek, relaxační pobyt ve Štúrovu, uctění památky zesnulých včetně účasti členů na různých akcí Městyse Davle.

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách Vltavanu Davle.

Text: MVDr. E. Slanec

Foto: Ing. J. Bílek.