30. výročí IATR

30.výročí Mezinárodní vorařské asociace (IATR)

Vorařství, jako, řemeslo má dalekou historii. Začalo se provozovat už v 11. století. V té době jiný způsob přepravy dřeva neexistoval a i později byla doprava po vodě nejlevnější alternativou. Takto se dříví, ale i jiné materiály, dopravovalo po všech světových řekách.

Aby se udržela tradice tohoto řemesla byl v roce 1989 ve Španělsku v Barceloně položen základní kámen Mezinárodní asociace vorařů . Sdružení bylo oficiálně založeno 1.9.1991 v rakouském Spittalu za účasti 12 zemí Evropy. Status byl podepsán v Benátsku 5. 9.1992. Od té doby se členové tohoto Mezinárodního sdružení scházejí každý rok vždy v jiné zemi, kde se konají konference a přátelská setkání. Letošní 30. jubilejní setkání se konalo 3.9.2021 v Praze v sále Smíchovského pivovaru. Z 11 států se zúčastnilo 7 delegací ze Španělska, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Finska a České republiky. Jako hosté se zúčastnili : Kardinál Dominik Duka, senátor Ing. Petr Štěpánek, poslankyně Parlamentu ČR Ing.Věra Kovářová, generální ředitel Povodí Vltavy Ing. Petr Kubala, ředitelka Státní plavební správy Mgr. Klára Němcová, MK Mgr. Martina Svobodová, ředitel SOŠ Volyně Ing. Homola, zástupce SOŠ Jarov Praha a delegáti jednotlivých Vltavanských spolků.

Konferenci zahájil viceprezident sdružení Ing. Jaroslav Camplík a poté převzal řízení prezident IATR Dr. Frank Thiel z Německa.

Hlavním bodem konference byla informace o podané nominaci Vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCA. Podalo ji 6 států – Španělsko, Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko a Lotyšsko.

Hosté vystoupili s krátkými projevy a potom byla spolkům předána ocenění za udržování tradic voroplavby.

Druhý den si zahraniční účastníci prohlédli Pražský hrad a poté se přemístili autobusy do Třebenic pod Slapskou přehradu, kde nastoupili na parník Vltava. Užili si asi hodinovou plavbu po Svatojánských proudech. Následovala připravená slavnost – důstojné odhalení zrekonstruovaného Ferdinandova sloupu a sochy sv. Jana Nepomuckého za přítomnosti delegací Vltavanů, kteří přišli průvodem a v krojích. Při této příležitosti byl udělen obci Slapy titul Mezinárodní vorařská obec.

O občerstvení se postarali bratři ze spolku Vltavan Štěchovice a k poslechu hrála dechová kapela pod vedením Milana Zemana.

Delegáti odjížděli spokojení, podle ohlasů na internetu a faceboku se jim u nás líbilo. Potěšil nás děkovný dopis od prezidenta asociace.

Restaurování obou památek provedl akademický sochař J.Kašpar. Opravy, které uhradila obec Slapy stály 130 000,- Kč.

Ing.Josef Bílek

předseda spolku Vltavan Davle