Zpráva jednatele za 3.čtvrtletí 2021

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté,

jsem ráda, že se již podruhé v tomto roce setkáváme.

Informace o činnosti našeho spolku uskutečněné ve 3. čtvrtletí roku 2021 bude mít mnoho z vás jistě ještě v čerstvé paměti.

• 3. 7. 2021 spolek Vltavan v Purkarci pořádal ve svých prostorách u muzea už 5. ročník akce „Den s purkareckými voraři“. Za náš spolek se zúčastnili manželé Bílkovi a Camplíkovi s vnukem.

• 17. 7. 2021 náš spolek uspořádal v prostorách Regionálního muzea v Jílovém již druhý ročník „Den s davelskými voraři“. Zúčastnili se jej jednak žáci Střední odborné školy Jarov se svým mistrem a ředitelem školy. Předvedli stavbu menšího voru, který si muzeum ponechalo jako výstavní exponát. Tuto zdařilou akci obohatili svou přítomností také modeláři pod vedením Pepy Kubeše se svými dokonalými modely parníků.

Součástí akce byla také zajímavá beseda Dr. Jiřího Svobody o šífařství doplněná výstavou fotografií z činnosti našeho spolku.

Děti měly možnost si samy sestavit malé vorečky, které si pak mohly odnést jako památku na tuto akci. Se stavěním jim trpělivě pomáhal bratr Jaroslav Klika, za což mu patří dík.

O občerstvení přítomných se postaralo muzeum (klobásky, nakládané sýry a pití). O sladkou tečku se pak, jak jíž bývá zvykem, postaraly naše členky, které upekly různé zákusky. K poslechu a dobré náladě hrálo DUO PAMI pod vedením Honzy Kotrbáčka.

Akce se zúčastnili hosté, mezi kterými nechyběla poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek, starosta Jílového Pavel Pešek, starosta městyse Davle Mgr. Jiří Prokůpek. Akce se dle mého názoru vydařila a pro velký úspěch se bude příští rok opakovat. Po dohodě s ředitelkou muzea PhDr. Šárkou Juřinovou bude uspořádaná výstava ke 125. výročí Vltavanu Davle.

• 5. 8. 2021 Proběhlo rozloučení s posledním vorařem z rodiny Husů v obřadní síni Lesního hřbitova v Písku. Za náš spolek se zúčastnili 3 členové, za Prahu 2 a z Purkarce 5, z toho 3 purkarečtí a jeden z Prahy drželi čestnou stráž u rakve. Rodina Husů nám poděkovala za důstojné „vorařské“ rozloučení.

• 21. 8. 2021 Zásahová jednotka Hasičského sboru Davle a Sloupu získala nové hasičské auto SCANIA.

V davelském parku se proto od 15 hodin konalo slavnostní posvěcení, které vykonal pan farář Pavel Debek. Akce se zúčastnili členové davelských spolků a hosté z okolních obcí. Za náš spolek se zúčastnilo 28

členů. Automobil dostal krásné jméno „Magdaléna“. Při této slavnostní příležitosti vozil šíf Vltavanu zájemce po řece Vltavě.

• Ještě tentýž den jsme se od 16 hodin sešli v bistru u Pšeničků, abychom uctili památku našeho dlouholetého člena Egona Fischera. Jak jistě víte, zemřel v prosinci 2020, ale z důvodu restrikcí jsme se nemohli zúčastnit jeho pohřbu, který se konal ve Vídni. Alespoň touto cestou jsme se s ním rozloučili, a to i za přítomnosti Hannze Ortnera, našeho bratra z Vídně.

• 24. 8. 2021 se uskutečnila brigáda na úpravu okolí sochy sv. Jana Nepomuckého a Ferdinandova sloupu v Třebenicích pod přehradou. Velkou měrou se této akce obnovy podílela obec Slapy.

• 25. 8. 2021 navštívila Spolek Vltavan v Purkarci delegace z Ministerstva kultury v čele s náměstkem ministra Ing. Němečkem. Součástí této delegace byl také náš předseda Josef Bílek a prezident Vltavanu Čechy brat Jaroslav Camplík. Delegaci prováděl člen spolku z Purkarce Michal Bárta. Představil muzeum Voroplavby a nechyběla také tradiční projížďka na člunu po Vltavě. Následoval přesun na zámek Hluboká s následnou prohlídkou zámku Ohrada. Tato akce souvisí s podáním nominace vorařství na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Zástupci ministerstva též přislíbili, že koncem září navštíví také náš spolek v Davli.

• 3. 9. 2021 se konala konference k 30. výročí založení Mezinárodní vorařské asociace (IATR). Tentokrát se díky aktivní práci bratra Camplíka konala v Praze, a to v sále Smíchovského pivovaru za účasti delegátu ze 6 zemí: Španělska, Itálie, Francie, Rakouska, Německa a Finska. Samozřejmě přítomni byli krojovaní delegáti všech našich českých spolků.

Schůzi zahájil současný 1. viceprezident IATR bratr Jaroslav Camplík. V úvodní řeči také přivítal hosty, kterými byli:

kardinál Dominik Duka,

poslankyně Ing Věra Kovářová, senátor Petr Štěpánek,

ředitelka odboru MK PhDr, Svobodová,

ředitelka Státní plavební správy Mgr. J. Němcová,

generální ředitel Povodí Vltavy Ing. Petr Kubala,

ředitel Vyšší odborné školy Volyně Ing. Homola a zástupce SOŠ Jarov Praha.

Hosté vystoupili s krátkými projevy a potom byla spolkům předána ocenění za udržování tradic voroplavby.

Na závěr vystoupil předseda spolku Vltavan Davle a poděkoval za práci vedení IATR, popřál hodně úspěchů a předal prezidentovi IATR Frankovi Thielovi řád sv. Jana Nepomuckého. Po zakončení konference hrálo k posezení DUO PAMI.

• Druhý den (v sobotu) si zahraniční hosté prohlédli Pražský hrad a poté byli odvezeni autobusy do Třebenic pod slapskou přehradu, kde nastoupili na parník Vltava. Užili si asi hodinovou čarokrásnou plavbu po Svatojánských proudech. Následovala připravená slavnost – důstojné odhalení zrekonstruovaného Ferdinandova sloupu a sochy sv. Jana Nepomuckého za přítomnosti delegací a Vltavanů, kteří přišli průvodem s hudbou a v krojích.

Při této příležitosti byl udělen obci Slapy titul Mezinárodní vorařská obec. Po slavnostním ceremoniálu se konala zábava při dechové hudbě za řízení Milana Zemana. O občerstvení se postarali bratři ze spolku Vltavan Štěchovice.

Delegáti odjížděli spokojení, podle ohlasu na internetu a faceboku se jim u nás líbilo. Je třeba dodat, že restaurování obou památek provedl akademický sochař J. Kašpar. Restaurování za 130 000 zaplatila obec Slapy.

• 11. 9. 2021 se pro členy a příznivce našeho davelského spolku uskutečnil zájezd do Děčína. Navštívili jsme zámek a po prohlídce a oběhu v zámecké restauraci následoval přesun do Oblastního muzea, kde se nachází expozice historie města Děčína a historie plavby na řece Labi. Odborným výkladem pro nás osobně zajistil ředitel muzea Ing. Pažourek, který také projevil zájem o spolupráci s naším spolkem.

• 24. 9. 2021 (tento pátek) proběhla v podvečerních hodinách mše v bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě, a to opět za účasti našich krojovaných bratrů a sester. Mši celebroval kardinál Dominik Duka. Ve svém kázání vzpomenul nejenom vltavany, ale také řeku Vltavu, jako nejoslavovanější vodní tok na světě. Po mši následovalo krátké setkání s panem kardinálem a jeho kolegy. Fotografickou dokumentaci si můžete prohlédnout na facebookových stránkách našeho spolku.

• 25. 9. 2021 následně pokračovaly oslavy 150. výročí založení spolku Vltavan v Praze. Po budíčku s hudbou v Podskalí následoval průvod přes Palackého náměstí až k parníku Vyšehrad. Zde na valné hromadě spolku Vltavan Praha obdrželi někteří naši členové vyznamenání a ocenění za dlouholetou a obětavou práci ve Vltavanu. Někteří z nás si nenechali ujít plavbu šífem po Vltavě. Bylo krásné počasí a celá oslava byla velmi důstojným zakončením oslav naši pražských bratrů a sester. I tuto fotografickou dokumentaci si můžete prohlédnout na facebookových stránkách našeho spolku, za což patří dík bratru Bílkovi.

Děkuji za vaši pozornost.

Vltavanu zdar!

V Davli 26. září 2021