Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté.

Sestry a bratři Vltavané, vážení  hosté.

     Rok 2015 byl – již tradičně velmi bohatý a všestranný na činnost spolku. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se uskutečnilo mnoho významných akcí.

     Tou první byl každoročně hojně navštěvovaný již 118. Vltavanský ples. Velká návštěvnost, příznivý ohlas mezi veřejností a nezanedbatelný finanční zisk – to jsou samozřejmě samé klady.  Následující den 15.2. se konala valná hromada, kde byl zvolen výbor spolku. Předsedou se opět stal br.František Dolejší. Na této schůzi byly schváleny nové stanovy spolku, aby odpovídaly současným požadavkům a náš spolek mohl být zaregistrován. Stalo se tak v listopadu 2015 u Městského soudu v Praze – po právní stránce máme vše v pořádku.

     Z dalších zajímavostí loňského roku je třeba připomenout výstavu ve Valdštejnské jízdárně s názvem „ Otevři zahradu rajskou – Benediktíni v srdci Evropy.“ Zájezd na výstavu pořádal

28.února starosta městyse Davle. Naši členové, kteří se zúčastnili, s velkým zájmem vyslechli

Přednášku pracovníka AV ČR a UK v Praze pana Dušana Foltýna.

    Také březnový jednodenní výlet do Lázní Mšené, spojený s prohlídkou celého areálu včetně parku, s přednáškou o historii lázní a okolí, obědem a jednou léčebnou kůrou, všichni zúčastnění hodnotili velmi kladně.

     Prvního května byly zahájeny oslavy 150. Výročí Pražské paroplavby. Při této příležitosti jsme se zúčastnili plavby parníkem Praha – Slapy a zpět. Účast krojovaných Vltavanů všech spolků, ale i ostatních občanů, byla hojná. Položením kytice u sochy sv .Jana Nepomuckého

jsme vzdali čest všem plavcům. Součástí oslav byla výstava „Umění paroplavby po Vltavě 1865 – 1915“, kterou pořádala Pražská paroplavební společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Dvacetičlenná delegace našeho spolku se zúčastnila vernisáže dne 16.června.  Slavnostního zakončení oslav, které se konalo 22.srpna se zúčastnila delegace našich členů v krojích společně se členy spolku Vltavan Praha.

     S našimi ženami, matkami a babičkami jsme 9.května v sále hotelu Pivovar oslavili Den matek. Oslavu obohatilo vystoupení těch nejmenších z Mateřské školy v Davli. Přítomné ženy dostaly květiny a drobné dárečky od dětí. K příjemné pohodě a zábavě přispěla i hudba Antonína Kubíče.

    Členové našeho spolku nechyběli ani na akci „Vesnice roku“. Hodnotící komise v rámci svého programu navštívila i naše muzeum. Příjemná byla beseda i posezení v parku u vody.

V rámci spolupráce s Městysem Davle se delegace našich členů vždy zůčastnily v krojích slavnostních zakončení důležitých akcí uskutečněných v uplynulém roce . Bylo to „Otevření nových autobusových zastávek, Nové komunikace Na Vinicích a minulý týden na otevření nové přístavby Základní školy v Davli.

    Po pěti letech jsme se 6.června vydali společně s ostatními spolky na Kvildu, abychom uctili památku Vltavy – řeky živitelky. Po přivítání bratrem Bártou a starostou Kvildy Václavem Postradovským se vydal slavnostní průvod v čele se spolkovými prapory za doprovodu hudby Netoličky k pamětní desce. Zde jsme položily věnce a připomněli si všechny ty, kteří po mnoho let jako šífaři plavili do Prahy písek, dříví a jiný stavební materiál. Letošní zájezd byl obohacen o možnost podívat se k pramenům Vltavy. Díky br.Bártovi a starostovi Kvildy, kteří  

 

2

nám obstarali povolení vjezdu autobusu do této chráněné oblasti. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek, vzorek prsmenné vody máme uložený v našem muzeu.

Vzhledem k tomu, že nás účastníků bylo celkem 155, nebyl na Kvildě dostatečně velký sál, s vděčností vzpomínáme na Jiřinku Hrubou která nám zajistila vhodné prostředí k pokračování akce ve Volyni, kde se podával oběd a poseděli jsme při hudbě a tanci.

       Mezinárodní setkání plavců a vorařů se uskutečnilo ve dnech 10. – 13.července v Itálii

v městečku Valstagna za účasti 54 osob. Po dobu trvání Valné hromady, kde byl zvolen nový prezident MVA, tentokrát ze Španělska, si ostatní účastníci prohlédli městečko a navštívili místní jeskyni. Finální program jsme si rozšířili o prohlídku Benátek ( bazilika sv.Marka, Dóžecí palác, Canal Grand), Verony (Římská aréna, dům Julie, šlechtické paláce). Krátce jsme se zastavily i v Brixenu, kde byl internován K.H.Borovský.

     Tradiční ozdravný pobyt v termálních lázních Štúrovo ve dnech 5.-12.září byl všemi účastníky – tak jako vždy- velmi kladně hodnocen. V letošním roce bude již 10. jubilejní ročník pobytu v příjemných lázních Vadaš.

      Slavnostní událostí bylo výročí 100 let vysvěcení kostela sv.Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, kde mši sloužil kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti patří poděkování sestrám a bratrům spolku Vltavan ve Štěchovicích, kteří se o nás po všech stránkách vzorně postarali.

     Říjnový zájezd na výlov ryb k rybníku Musík (28.10.) byl obohacen o návštěvu Muzea Středního Povltaví v Chotilsku. Byla to velmi zajímavá a přínosná prohlídka výstavních exponátů.

      Hojně byl navštíven vzpomínkový koncert k výročí narození Antonína Borovičky, skladatele a dlouholetého kapelníka spolku Vltavan Davle. Pro všechny přítomné to byl příjemný a hodnotný kulturní zážitek.

      V listopadu pravidelně vzpomínáme na naše zesnulé bratry a sestry – na hřbitově v Davli a Štěchovicích, položením věnců uctíváme jejich památku. Této pietní akce se zúčastňují Vltavané z Davle, Štěchovic i z Prahy. Delegace našich členů se již tradičně zúčastnila tryzny u sochy Vltavy v Praze na Smíchově.

    V prosinci jsme nezapoměli na náš patronát s Mateřskou školou. Zúčastnili jsme se předvánoční besídky a při té příležitosti jsme jim předali sponzorský dar.

     Závěr roku jsme ukončili 26.prosince slavnostní schůzí v sále hotelu Pivovar.

 

     Kromě této činnosti jsme pravidelně navštěvovali akce ( plesy, valné hromady apod.) pořádané spolky Vltavanu Praha, Štěchovice, Purkarec. Nezapoměli jsme ani na spolupráci s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice. Těší nás velmi dobrá spolupráce se samosprávou Městyse davle, zejména jejím starostou br. Jiřím Prokůpkem. Pravidelně také spolupracujeme i s ostatními spolky – zejména se Slavojem Davle a Sborem dobrovolných hasičů – mnozí z nich jsou také našimi členy.

 

 

3

V loňském roce byla také podána žádost o zapsání Spolku Vltavan Davle na Seznam nehmotného kulturního dědictví ve Středočeském kraji. Byli jsme úspěšní a 2.února letošního roku byla naše žádost schválena radou Středočeského kraje. Do konce letošního února budeme podávat žádost za všechny čtyři vltavanské spolky na Ministerstvo kultury ČR

o zapsání na Národní seznam nehmotného kulturního dědictví.

 

  Sestry a bratři, vážení hosté.

Jsme na prahu nového roku, roku kdy se již budeme připravovat na 120.výročí vzniku našeho spolku, který oslavíme v roce 2017. Chceme dále udržovat a rozvíjet odkaz našich předků a uvítáme každého, kdo chce spolupracovat s námi.

    K dnešnímu dni má spolek Vltavan Davle 237 členů, průměrný věk je 62 let. Do výboru jsme zvolili některé nové členy a aktivní nové členy rádi uvítáme v našich řadách.

 

Děkuji za pozornost