Vydařená akce Vltavanu v Purkarci.

Vltavan v Purkarci uspořádal v sobotu 14.05.2016 v  Purkarci  odpoledne od 13hodin „ Den s Purkareckými voraři“. Pozvání přijalo i 8 Vltavanů z Davle. Všichni program tohoto odpoledne hodnotili, jako zdařilou akci. Po prohlídce Muzea voroplavby v Purkarci s odborným výkladem krojovaného předsedy br. Pöschla, měli  účastníci možnost  celkem na 7  místech zhlédnou  dovednosti profesí při stavbě minitabule voru. Byla zde ukázka odkorování kmenů , zhotovení houžví z mladých smrčků, přípravy různých klínů, práci s nebozezy, kovářská zručnost při zhotovování  vorařského náčiní a postavení malé (3x1m) tabule voru. Zručnost si v rámci soutěže odzkoušely i přítomné děti pod dozorem odborných pracovníků. Celé odpoledne bylo ukázkou toho, že zkušenosti a dovednosti se stavbou vorů u Vltavanů jsou stále živým řemeslem  a zůstávají do budoucnosti kulturním nehmotným dědictvím v Čechách. Při cestě do Purkarce naše delegace navštívila i muzeum v Týně nad Vltavou, kde se zajímala především o  různé typy šífů, vorů a různého náčiní, které bylo používáno při jejich stavbě a provozování vorařského a šífařského řemesla na vodě.

Zpracoval MVDr. Eduuard Slanec z podkladů Ing. Josefa Bílka