Vltavané na oslavách 150 let trvání Pražské paroplavební společnosti a.s.

Přestože Vltavané Davle obdrželi nepřímo pozvánku k zahájení výstavy Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 – 2015.od pražských vltavanů naše účast 16.. června 2015 v Národním technickém muzeu v Praze (dále jen „NTM“) byla více než dobrá. 27 účastníků v krojích, všechny výstava zaujala. Byla chronologicky uspořádaná a doplněná dokumenty od prvopočátku zahájení osobní lodní dopravy po Vltavě do dnešní doby. Před vlastním otevřením vernisáže proběhlo přímo v hale NTM slavnostní uvítání všech hostů generálním ředitelem NTM  Mgr. Karlem Ksandrem. Jmenovitě přivítal mons Dominika Duku, ambasadorku Brazilie, ředitele NTM z Brna Ing. Vlastimila Vykydala,, ředitele Železničního muzea NTM  v Praze Mgr. M. Novotného, ředitele Muzea architektury a stavitelství NTM a další hosty, kteří se přímo podíleli na  ideovém pojetí a realizaci výstavy.  Generální ředitel NTM  ve svém projevu mimo historie paroplavby na Vltavě a poděkování všem, kteří se na výstavě podíleli se ve svém vystoupení zmínil, že 11 obrazů od známých malířů jako byli Jakub Schikaneder, Bohumil Kubišta, Josef Šíma a dalších mají každý z nich vztah k některému jmenovitému parníku nebo plavidlu.

V závěru pak vyjádřil uspokojení nad tím, že kolesové parníky Vyšehrad a Vltava byly prohlášeny za národní kulturní památku.

Na výstavě, kterou připravily Pražská paroplavební společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze byly k vidění modely parníků, ale také řada dokumentů, filmových záběrů nebo galerie obrazů s tématem paroplavby na Vltavě. Zajímavé byly dokumenty vyúčtování platů pracovníků paroplavby, jízdní řády a další vzorně ručně psané dokumenty, ve kterých bylo možné dohledat i působení předku rodin Kutilů a Dolejších ve funkcích kapitánů parníků. Věříme, že tato tradice se prostřednictvím Vltavanů Davle zachová i nadále.

Výstavu stojí za to navštívit.

Jinak výstava samotná je ke zhlédnutí od 17. června do 28. září letošního roku. 

 

Text. MVDr. E. Slanec

Foto Ing. J. Bílek