Poslankyně Ing. Věra Kovářová mezi Vltavany Čechy.

Při slavnostním otevření Muzea lidových staveb (Skanzenu) v Kouřimi 30. Července 2016 jsme měli tu možnost se setkat s poslankyní Parlamentu ČR, členkou rozpočtového výboru a členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ing. Věrou Kovářovou. Během naší debaty projevila zájem a činnost spolků Vltavana a zejména přípravy žádosti na zapsání na národní seznam nehmotného kulturního dědictví a přislíbila návštěvu.
V souvislosti s přípravou programu spolků Vltavanu na rok 2017 a zpracování podkladů pro žádost o zapsání Vltavana Čechy na národní seznam nehmotného kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR a s tím spojené aktivity spolupráce se 3 školami, které májí zájem na projektování a realizaci některých výrobků souvisejících s prací šífařů a vorařů na Vltavě, jsme paní poslankyni 7.10.2016 pozvali na jednání do výboru Vltavana Čechy. Klubovna, muzeum v Davli a i celý záměr pro rok 2017 Vltavanu Čechy se jí líbil a přislíbila pomoc na Ministerstvu kultury při kladném vyřízení grantu na projektování a výrobu modelu šífu ve školách, se kterými máme uzavřené smlouvy a rovněž pomoc při získání sponzorů pro postavení třech tabulí vorů ke 120 výročí vzniku Vltavanu Davle. V zápise Pamětní knihy uvedla, že předpokládá, že to není její poslední návštěva spolku v Davli.
Text: MVDr. Eduard Slanec
Foto: Ing. Josef Bílek