Valná hromada Evropské vorařské asociace

Valná hromada Evropské vorařské asociace (MVA) ve dnech 30.srpna – 2.září 2018

Mezinárodní setkání vorařů se letos konalo v Itálii v Longarone. Zúčastnilo se ho také

25 členů Vltavanu Čechy- z Davle 21, z Prahy 3 a Štěchovic 1. Mimo nás Čechů na setkání byli zástupci z Rakouska, Německa, Finska, Francie, Španělska, Slovinska a dalších států Evrpy.

Důležitým bodem programu byla valná hromada MVA, která se uskutečnila 31.8.2018

v obchodním centru v Longarone . Na ní se na další tříleté období volil nový prezident. Jsme hrdi na to, že se jím stal člen našeho spolku ing.Jaroslav Camplík. Blahopřejeme mu

a přejeme úspěchy v jeho náročné a zodpovědné funkci.

Pro ty účastníky, kteří nebyli na valné hromadě, byl připraven bohatý program :

– návštěva muzea a kostela v Longarone, promítání filmu o vorařích

– prohlídka přehrady Vajont – připomínka velké tragédie z roku 1963

– návštěva monumentálního hřbitova Fortogna, kde jsou památníky obětí této tragédie.

Naše delegace zde předala symbolický dar – hrst naší půdy jako poctu všem přeživším.

V sobotu 1.9. byl před radnicí v Longarone sraz všech delegátů. Po 10. hodině prošel centrem města slavnostní průvod krojovaných členů MVA. Vyvrcholením byla mše

v moderním monumentálním místním kostele. Po večeři za doprovodu hudby si jednotlivé delegace předaly dárky a byla zde předána vlajka organizátorům příštího setkání, které se uskuteční 15. – 18. srpna 2019 v Rakousku – Korutanech.

Poslední den byl věnován prohlídce Benátek. Pro naši delegaci touto zajímavou prohlídkou setkání na MVA skončilo. Domů jsme se vrátili obohaceni o nové poznatky a s hlubokými dojmy, o které jsme se podělili s ostatními členy na schůzi výboru našeho spolku.

Září 2018                                                        Účastníci setkání na MVA