10. 10. 2018 Svátek vltavských plavců

Výstava ke 100 letům vodní dopravy na řece Vltavě U příležitosti 100. výročí naší republiky se konala ve dnech 17. až 27.září na náplavce pod železničním mostem v Praze výstava „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“. K této příležitosti dal spolek Vltavan Čechy zhotovit repliku šífu ve zmenšeném vydání, než jaké se používaly v historii na dopravu materiálu po řece. Šíf postavila podle dokumentace v Lipníku nad Bečvou firma Kolumbus pod vedením Radima Zapletala. Také byl k této akci postaven třípramenný vor – jeho stavby se ujali Vltavané z Purkarce za vydatné pomoci žáků 1.ročníku Odborné školy Jarov pod vedením mistra Petra Voráče. Dne 20.9., za mimořádné pozornosti návštěvníků, šífu nesoucí název VLTAVAN požehnal kardinál Dominik Duka. Přítomni byli významní zástupci z institucí, které se podílely na sponzorování tohoto projektu. 24.9. se konala slavnostní prezentace a křest šífu pod záštitou ministra dopravy Ing.Dana Ťoka a za přítomnosti ředitelky Státní plavební správy Mgr.Kláry Němcové a generálního ředitele Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly. V průběhu výstavy probíhaly různé programy např. ukázka práce bývalých plavců při výrobě a sestavování tří vorových tabulí, nebo Den tradic a řemesel – návštěvníci měli možnost si vyzkoušet práci se dřevem a ochutnat rybí speciality. Nechyběly ani stánky s občerstvením a suvenýry. Po celou dobu trvání projektu přítomní členové spolků Vltavan seznamovali zájemce s historií vodní dopravy na řece Vltavě a odpovídaly na případné dotazy. 10.10.2018 Výbor spolku Vltavan...

Valná hromada Evropské vorařské asociace

Valná hromada Evropské vorařské asociace (MVA) ve dnech 30.srpna – 2.září 2018 Mezinárodní setkání vorařů se letos konalo v Itálii v Longarone. Zúčastnilo se ho také 25 členů Vltavanu Čechy- z Davle 21, z Prahy 3 a Štěchovic 1. Mimo nás Čechů na setkání byli zástupci z Rakouska, Německa, Finska, Francie, Španělska, Slovinska a dalších států Evrpy. Důležitým bodem programu byla valná hromada MVA, která se uskutečnila 31.8.2018 v obchodním centru v Longarone . Na ní se na další tříleté období volil nový prezident. Jsme hrdi na to, že se jím stal člen našeho spolku ing.Jaroslav Camplík. Blahopřejeme mu a přejeme úspěchy v jeho náročné a zodpovědné funkci. Pro ty účastníky, kteří nebyli na valné hromadě, byl připraven bohatý program : – návštěva muzea a kostela v Longarone, promítání filmu o vorařích – prohlídka přehrady Vajont – připomínka velké tragédie z roku 1963 – návštěva monumentálního hřbitova Fortogna, kde jsou památníky obětí této tragédie. Naše delegace zde předala symbolický dar – hrst naší půdy jako poctu všem přeživším. V sobotu 1.9. byl před radnicí v Longarone sraz všech delegátů. Po 10. hodině prošel centrem města slavnostní průvod krojovaných členů MVA. Vyvrcholením byla mše v moderním monumentálním místním kostele. Po večeři za doprovodu hudby si jednotlivé delegace předaly dárky a byla zde předána vlajka organizátorům příštího setkání, které se uskuteční 15. – 18. srpna 2019 v Rakousku – Korutanech. Poslední den byl věnován prohlídce Benátek. Pro naši delegaci touto zajímavou prohlídkou setkání na MVA skončilo. Domů jsme se vrátili obohaceni o nové poznatky a s hlubokými dojmy, o které jsme se podělili s ostatními členy na schůzi výboru našeho spolku....

Zpráva za 3.čtvrtletí 2018

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté, scházíme se dnes, letos již po třetí, abychom shrnuli výsledky práce tohoto čtvrtletí. I přes to, že byly prázdniny a čas dovolených, troufám si říct, že činnost našeho spolku byla velice pestrá. Ve dnech 30.8.-2.9.2018 se 26 bratrů a sester zúčastnilo již 21.setkání MVA tentokrát na řece Piavě v Itálii. Počasí nám nadmíru přálo od prvního dne, kdy jsme projížděli krásnou přírodou Dolomitů. Druhý den jsme si prohlédli neblaze proslulou přehradu Vajont, kde v říjnu roku 1963 došlo ke katastrofě. Masiv skály, která se utrhla a spadla do přehradní nádrže, vytvořil vlnu vysokou 200m a tím zničil město Longarone a usmrtil téměř 2tis obyvatel. Průvodcem nám byl pamětník této události, v muzeu jsme viděli fotografie a věci z domácností obyvatel, které se našly při úklidu trosek. Další den, v sobotu, se konal průvod krojovaných účastníků setkání centrem města, následovala slavnostní mše v kostele. Po večeři byly předány vlajky organizátorům příštího setkání, tj.Rakušanům a předávání dárků. Poslední den jsme si prohlédli Benátky včetně projížďky lodí. Italové se o nás vzorně starali, počasí nám velice přálo, nebylo co vytknout, zůstaly jen krásné vzpomínky. Další akce, tentokrát po záštitou Městyse Davle, které se naši členové zúčastnili, bylo 5.září „Kafíčko pro seniory“ s programem Altmanova panorámatu, navazující na březnový křest knihy Jiřího Svobody – Historie voroplavby v Čechách, který se konal ve Strahovském klášteře v březnu tohoto roku. Hostem večera byl mgr. Jan Pařez Ph.D. správce sbírky rukopisů ve Strahovské knihovně. 8.-15.9. se již tradičně uskutečnil zájezd do Štúrova na ozdravný pobyt. Překvapením pro všechny přítomné bylo pozvání zastupitelů města Štúrovo na oslavu 100.výročí založení Československé republiky....