Zpráva za 3.čtvrtletí 2018

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté,

scházíme se dnes, letos již po třetí, abychom shrnuli výsledky práce tohoto čtvrtletí. I přes to, že byly prázdniny a čas dovolených, troufám si říct, že činnost našeho spolku byla velice pestrá.

Ve dnech 30.8.-2.9.2018 se 26 bratrů a sester zúčastnilo již 21.setkání MVA tentokrát na řece Piavě v Itálii. Počasí nám nadmíru přálo od prvního dne, kdy jsme projížděli krásnou přírodou Dolomitů. Druhý den jsme si prohlédli neblaze proslulou přehradu Vajont, kde v říjnu roku 1963 došlo ke katastrofě. Masiv skály, která se utrhla a spadla do přehradní nádrže, vytvořil vlnu vysokou 200m a tím zničil město Longarone a usmrtil téměř 2tis obyvatel. Průvodcem nám byl pamětník této události, v muzeu jsme viděli fotografie a věci z domácností obyvatel, které se našly při úklidu trosek.

Další den, v sobotu, se konal průvod krojovaných účastníků setkání centrem města, následovala slavnostní mše v kostele. Po večeři byly předány vlajky organizátorům příštího setkání, tj.Rakušanům a předávání dárků.

Poslední den jsme si prohlédli Benátky včetně projížďky lodí.

Italové se o nás vzorně starali, počasí nám velice přálo, nebylo co vytknout, zůstaly jen krásné vzpomínky.

Další akce, tentokrát po záštitou Městyse Davle, které se naši členové zúčastnili, bylo 5.září „Kafíčko pro seniory“ s programem Altmanova panorámatu, navazující na březnový křest knihy Jiřího Svobody – Historie voroplavby v Čechách, který se konal ve Strahovském klášteře v březnu tohoto roku. Hostem večera byl mgr. Jan Pařez Ph.D. správce sbírky rukopisů ve Strahovské knihovně.

8.-15.9. se již tradičně uskutečnil zájezd do Štúrova na ozdravný pobyt. Překvapením pro všechny přítomné bylo pozvání zastupitelů města Štúrovo na oslavu 100.výročí založení Československé republiky.

Dne 22.9. jsme si připoměli 100let české státnosti, pořádaný Městysem Davle včetně Svatováclavských slavností, výstavou o vzniku republiky a položením věnců k pomníku světových válek. Jako bonus bylo možno jet parníkem na vyhlídkovou plavbu po Vltavě a Sázavě.

Ve dnech 17.-27.září se v Praze na náplavce vedle Železničního mostu konala slavnostní prezentace projektu „Vodní doprava na řece Vltavě před 100lety“ pod záštitou ministra dopravy Dana Ťoka a křest šífu posvěceného kardinálem Dominikem Dukou. Po celou dobu byli přítomni krojovaní Vltavané, kteří odpovídali na dotazy návštěvníků.

To byl výčet společenských akcí ve 3.čtvrtletí tohoto roku. Nezapomněli jsme ani na naše jubilanty dárkovými balíčky, kterých bylo 8 za poslední 3 měsíce.

A nyní se opět vrátíme v čase o 100 let zpátky, tentokrát do období 1.světové války, počínaje rokem 1914, tak, jak je zaznamenáno v kronice spolku:

Každým rokem od založení spolku pořádána Anenská zábava s průvodem do kostela, na počest matky praporu Anny Jelínkové z Prahy. Tak se stalo i 26.července 1914. Slavnost tato nebyla však již dokončena, neboť byla vyhlášena válka bratrskému národu srbskému a mobilizace.

Po celou dobu světové války nebyla činnost spolku projevována, pouze starší členové, kteří nebyli povoláni do války, scházívali se a radili, jak spolek udržeti při životě, aby se nerozpadl. Spolek sice živořil, ale starší členové, jako dobří Veteráni, pracovali po tichu, aby dovedli spolek opět ku zdaru.

Po dlouhém utrpení přišla radostná zpráva – 28.října 1918, kdy byla vyhlášena samostatnost Československé republiky, osvobozeny národy, rodiny i spolky od pout německo-rakouské monarchie. Tak se rokem 1919 začala vyvíjet činnost spolku v míře co největší.

Tolik, co bylo zaznamenáno v období před 100 léty.

O 30 let později v zápisu ze schůze 50letého trvání spolku z roku 1947 je psáno:

Bratr František Obermajer zmiňuje se ve své zprávě o r.1938 a o březnu 1939, kdy okupací byl spolkový život znemožněn, tj členských schůzí málo, pak žádné, valné hromady po tichu, zákaz nošení stejnokroje i při pohřbech činných členů, nebylo zábavných podniků. Ale i nadále byly poskytovány br.protektorem dary pro vdovy a sirotky. Teprve pražským povstáním 5.května a osvobozením 9.května 1945 zahájil spolek opět svou činnost a m.j. zúčastnil se všech slavností a národních akcí v místě i okolí.

Br. Páca z pražského Vltavana na této slavností schůzi uvádí, jak byl před 50ti léty účasten i rukování Vltavanů v Davli. Tak jako v Praze se v r.1905 rozloučili s pražským Podskalím, tak v Davli byla opět řeka zaplavena přehradou. Život obou spolků je proto stejný. Vltavani byli svým vzájemně se podporováním první průkopníci dnešního nemocenského pojištění. Závěrem nabádá, aby celý národ ctil naše barvy a byl svorný, poctivý a upřímný – jako Vltavani.

A já vám děkuji za pozornost.