Propagace naší činnosti i historie – Myslíme na budoucnost

Spolu s některými státy Evropy (Polsko, Německo, Rakousko, Lotyšsko, Španělsko) usilují
I vltavanské spolky naší republiky o registraci na Seznam Nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Proběhlo několik setkání, poslední bylo v Polsku letos v únoru. Dosud je vyplněn registrační protokol,
proveden generově vyvážený výběr historických i současných fotografií a v hrubých rysech zpracován
dvacetiminutový film. Letos v září by se měla uskutečnit v Pařiži v Českém domě třídenní výstava
„Vorařství v Čechách a v Evropě“, doplněna fotografiemi a filmy. Zajímavostí bude stavba minivoru
členy Vltavanu Purkarec . Na harmoniku zaznějí staré vorařské písničky.
Březen 2020 Výbor Vltavanu Davle