Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2019

 

Sestry a bratři Vltavané, vážení hosté !

Dovolte mi, abych připomněl události, které jsme společně v tomto roce prožívali. Kromě pravidelných výborových a členských schůzí se opět uskutečnilo mnoho významných akcí.

Je již tradicí, že rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Loňský již 122. Ples

se konal 26.1. Zaznamenal příznivý ohlas veřejnosti a také nezanedbatelný finanční zisk pro spolek. Druhý den se konala Valná hromada na níž byl zvolen nový výbor.

Následně se konaly Valné hromady a plesy bratrských spolků, kam byli vysláni zástupci z našich řad.

21.1. Bylo provedeno čištění úvazů na navigaci břehu Vltavy za účinné pomoci studentů SOŠ Jarov Praha.

26.1. Začaly brigády na vyřezávání křovin a náletů na navigaci břehu Vltavy. Brigád bylo několik a trvaly až do března.

9.3. se členové Vltavanu Davle rozloučili naposledy s bratrem a protektorem spolku

Ing. Josefem Podrem v Praze na Olšanech..

1.4. se uskutečnila výstava na remorkéru v Praze, na jejíž přípravě se podíleli bratři z Davle a Prahy. Pojednávala o voroplavbě a lodní dopravě vůbec.

19.4. jsme se jeli podívat na řeku Kamenici u Hřenska. Zájezd probíhal ve velmi dobré náladě. Cesta z parkoviště byla sice trochu delší, než se předpokládalo, ale to nám bohatě nahradila plavba loděmi po řece Kamenici. Její kaňon byl skutečně nádherný. Občerstvení na konci cesty ve městě Kamenice bylo příjemným vyvrcholením celého zájezdu.

27.4. každoroční zahájení plavební sezony na Vltavě za účasti i našich Vltavanů v krojích.

5.5. proběhla děkovná mše ke sv.Florianu u líšnických hasičů. Zúčastnilo se několik Vltavanů z Davle a ze Štěchovic. Poté následovalo pohoštění v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Líšnice.

11.5. tradiční oslavy Dne matek druhou neděli v květnu ve spolupráci s Městysem Davle.

18.5. jsme se zúčastnili Dne s purkareckými voraři. S Pepou Bílkem jsme se svezli také na novém šífu, již s motorem a v plné výbavě. Byli zde také štěchovičtí a pražští Vltavané.

24.5. rozloučení s bratrem Slávkem Kotábem v Obřadní síni na hřbitově v Davli.

25.5. beseda „ Kafíčko“ a přednáška dr.Svobody „Historie voroplavby na řece Vltavě v obrazech“. Spojená s výstavou, Historie voroplavby na světových řekách“. Akce se konala ve spolupráci s Městysem Davle.

29.5. jsme se zúčastnili soutěže „Vesnice roku 2019“.

11.-14.6. se uskutečnily opravy svahu u sochy Šífaře. Spáry mezi kameny byly zality betonem. Za pomoc děkujeme učňům SOŠ Jarov Praha 9.

15.6. jsme se zúčastnili v hojném počtu oslav 115. výročí Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích.

8.7. Vernisáž výstavy „Historie vorařství a šífařství ve fotografii“ v Národním zemědělském muzeu v Praze. Zúčastnilo se 12 členů Vltavanu Davle včetně starosty Městyse Davle Mgr. Jiřího Prokůpka, 2 členové Vltavanu Štěchovice 2 členky Vltavanu Praha, poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová, ředitel muzea a několik pracovníků. Ještě před zahájením výstavy přijela Česká televize s přímým přenosem do ranního vysílání točila reportáž, kde v rozhovoru promluvil prezident Vltavanu Čechy bratr Jaroslav Camplík a předseda Vltavanu Davle Josef Bílek. Občerstvení jsme si zajistili sami.

15.-18.7. Mezinárodní vorařská asociace – setkání tentokrát v Rakousku-Korutanech v okolí města Spittal na řece Drávě. Nejpočetnější skupinou z 12 zemí Evropy byla ta naše z ČR. Vltavan Čechy byl zastoupen 36 členy z Davle, 4 členy z Prahy, 3 členy ze Štěchovic a 2 členy z Purkarce.

25.8. Delegace 5 členů našeho spolku navštívila posledního žijícího plavce Václava Husu v Domově seniorů v Bechyni, abychom mu popřáli k jeho 89. narozeninám

27.8. jsme převzali ze Štěchovic šíf (šenák), kterým jsme až do 8.9. vozili členy spolků a zájemce z řad občanů. 12.9. byl šíf převezen do Prahy. Vyhlídkové jízdy byly velmi úspěšné, každá trvala téměř hodinu a krásami přírody podél břehů Vltavy a Sázavy se pokochalo 760 osob různého věku. Plavba šífu byla zahájena v Purkarci, dále pak ve Štěchovicích, Davli a končila v Praze. Budeme se snažit, aby tato zajímavá akce byla případně uskutečněna i v příštím roce.

3.9. Vernisáž výstavy „Historie vorařství a šífařství ve fotografii“. Výstava se konala v Parlamentu ČR – zařídila to poslankyně Věra Kovářová, která nám navíc zajistila prohlídku Parlamentu i s průvodkyní. Členové spolku se zúčastnili v krojích.

7. – 14.9. jsme jako každoročně absolvovali ozdravný pobyt na Slovensku ve Štúrovu.

Zúčastnilo se nás celkem 40.

14.9. Vernisáž naší putovní výstavy „Historie vorařství“ tentokrát na loveckém zámku Ohrada na Hluboké za přítomnosti 3 členů Vltavanu Davle a dále členové spolku z Prahy, Štěchovic a především z Purkarce, kteří předvedli ukázky plaveckého řemesla.

21.9. jsme se zúčastnili plánovaného zájezdu na zámek Hluboká nad Vltavou a na lovecký zámek Ohrada, kde se nachází Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Na tento zámek navazuje Zoologická zahrada. Účastníků zájezdu bylo 41.

23.-25.10. se uskutečnil aktiv o činnosti Mezinárodní vorařské asociace ve Varšavě, kterého se zúčastnil náš předseda Josef Bílek spolu s prezidentem Vltavanu Čechy Ing. Jaroslavem Camplíkem.

25.10. Jsme byli pozváni na slavnostní Masarykovu vatru, kterou pořádali dobrovolní hasiči z Klínce. Zúčastnili jsme se v krojích. Tato akce se velmi vydařila, dík za

ní Zdeňkovi Rychlému, představiteli zasloužilých hasičů.

Jako každým rokem, tak i letos 28.října, jsme podnikli zájezd na výlov rybníka Musík. Letos nám počasí přálo, ale díky tomu byl u rybníka velký nával přihlížejících lidí. Odpoledne jsme strávili v příjemné restauraci v Čími při hudbě a tanci.

Tradičně v Den památky zesnulých (2.11.) jsme vzpomněli na naše zesnulé bratry a sestry v Davli a ve Štěchovicích.

Druhý den (3.11.) pořádali pražští vltavané také již tradičně tryznu za utonulé v řece Vltavě. Účastníky vezla smutečně vyzdobená loď, smuteční věnce a kytice se vezly za doprovodu asi šesti bratrů na šífu Vltavanů.

6.11. byly odvezeny úvazy do Jindřichova Hradce a Purkarce. Tyto úvazy Vltavanům věnovala Správa silnic. Byly vykopány při opravě silnice na březích Vltavy.

9.11. se naši členové zúčastnili v krojích 155. výročí založení Vyšší odborné školy ve Volyni na Strakonicku. Při této příležitosti byla v areálu školy instalována výstava „Historie vorařství a šífařství ve fotografii“. Také zde byla prezentována práce studenta této školy, Jakuba Šustra, který zpracoval podle starých plánů model šífu, podle něhož byl náš šíf v loňském roce vyroben.

9.11. se konal za přítomnosti krojovaných bratrů a sester vzpomínkový koncert na skladatele a kapelníka Antonína Borovičku.

Vždy v prosinci je naší milou povinností navštívit vánoční besídku dětí z Mateřské školy a předat peněžní dar. Popřáli jsme dětem krásné svátky a bohatého ježíška.

Každý měsíc vzpomeneme na narozeniny našich členů. V roce 2019 bylo 20 jubilantů

obdarováno dárkovými balíčky nebo dárkovými poukazy v ceně 500,-Kč.

Průběžně se konají úklidové akce v prostorách muzea a společenské místnosti ve Vltavance. Děkujeme sestrám zvláště Věře Vrňákové a Aleně Chrastilové které pečují o květiny v parčíku u kotvy a ostatním bratrům a sestrám kteří se starají o stříhání a zalévání.

K dnešnímu dni spolek Vltavan čítá 238 členů. Rozloučili jsme se s pěti bratry a do našich řad jsme přijali v loňském roce 8 nových členů.

Tím uzavíráme rok 2019.

Děkuji za pozornost

Valná hromada 1.3.2020