Vltavané v práci a tanci

Členové spolku Vltavan Davle začali letošní rok pracovně. Po dohodě s generálním ředitelem
Petrem Kubalou z Povodí Vltavy v měsíci lednu a únoru celkem šest sobot věnovali vyřezávání a
čištění břehů podél Vltavy. Od Javorky až k novému mostu (na davelské straně) jsou nyní břehy
Vltavy čisté, bez náletů stromů a keřů, a tak skýtají krásný pohled na naši řeku. Pozorujeme labutě,
pestře zbarvené kačery a život na vodě. Nejen břehy, ale také 12 úvazů (památka na plavbu vorů a
šífů) očistila sestra Anežka Mlejnská se svým pravnukem Míšou (mladým členem našeho spolku).
Tradiční vltavanský ples měl výbornou atmosféru, bohatou tombolu, velkou návštěvnost.
K dobré pohodě přispělo i předtančení profesionálního páru (Tomáš Fábera se svojí partnerkou
Denisou Jarošovou ) a kapela Muzikanti z Jižních Čech. Novinkou byla dražba hlavní ceny – divočáka.
Následující den v neděli 1. března se za mimořádně velké účasti (120 lidí) konala valná hromada
spolku. Předsedou byl opět zvolen bratr Ing.Josef Bílek, 1. místopř. bratr Petr Voráč ze SOŠ Praha 9-
Jarov, 2.místopř. bratr Jaroslav Fiala a 3. místopředsedkyní sestra Ing. Marcela Soldánová.
Protektorem byl jmenován bratr MVDr. Eduard Slanec, který mnoho let vzorně zastával funkci
pokladníka spolku. Děkujeme mu za práci , blahopřejeme k významnému životnímu jubileu
(80 let) a přejeme mu mnoho spokojených a šťastných dnů do dalších let – nejen v kruhu rodiny, ale
i s námi vltavany.
Březen 2020 Výbor Vltavanu Davle