Zpráva z Valné hromady konané 12.2.2017

Vážení hosté, sestry a bratři Vltavané

Tradiční společenskou a kulturní událostí, Vltavanským plesem, jsme zahájili významný rok 120.výročí založení našeho spolku Vltavan Davle.
V dnešní zprávě o činnosti se chci zmínit o důležitých událostech posledních 5 let. Samozřejmě, že jsme rozvíjeli nejen vlastní spolkovou činnost, ale spolupracovali i s ostatními Vltavanskými spolky a v neposlední řadě i s Mezinárodní vorařskou asociací.
V roce 2012 jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení spolku Vltavan Purkarec.
V roce 2013 bratři a sestry ve Štěchovicích oslavili 115. výročí vzniku spolku.
V uplynulém roce jsme v hojném počtu byli na oslavách 145. výročí nejstaršího spolku, Vltavan Praha.
Kromě Vltavanských spolků trvá naše vzájemná spolupráce s Dělnickou besedou Havlíček Řevnice, která v roce 2014 oslavila již 110. výročí svého trvání. Četná delegace bratrů a sester našeho spolku byla samozřejmě přítomna těchto oslav.
Jednou z významných událostí bylo vybudování a otevření klubovny a muzea Vltavanu Davle. Byla to namáhavá a radostná práce našich bratrů a sester za nemalé podpory Městyse Davle, hlavně starosty bratra mgr. Jiřího Prokůpka. K úspěšnému završení díla přispěli sponzoři bratr ing. Josef Podr a bratr Hanns Ortner. Vyvrcholením byla přítomnost kardinála Dominika Duky, který přestřižením pásky slavnostně otevřel klubovnu a muzeum. Pro úplnost dodávám přesné datum, 23. srpna 2013.
O rok později, 29. června 2014 naši obec opět navštívil kardinál Duka, a to u příležitosti slavnostní mše a pouti na Ostrově, kdy byl Městysi Davle udělen čestný titul Vorařská obec. Pochopitelně, že tento titul není jen městyse Davle, ale zásluhu na udělení má i náš spolek.
Název našeho spolku je úzce spjat s řekou Vltavou, které každým rokem vzdáváme dík, jednak na prvomájové plavbě z Prahy do Slap, a při smuteční tryzně k Památce zesnulých. Jednou za 5 let vzdáváme čest Vltavě – matce živitelce – položením kytice k pamětní desce na Kvildě.
Trochu z jiného pohledu. V roce 2015 paroplavba Praha slavila 150. výročí prvního vyplutí. Při této příležitosti jsme se v hojném počtu zůčastnili slavnostního zahájení a vernisáže v Národním technickém muzeu. V tomto roce 2015 jsme měli opět příležitost setkat se s kardinálem Dukou, a to při oslavách 100. výročí kostela Jana Nepomuckého ve Štěchovicích.
Náš spolek chce být otevřen pro všechny ostatní, proto také úzce spolupracujeme s místními spolky, zejména SDH a Slavojem Davle, který v roce 2014 oslavil již 90 let svého trvání. I zde jsme byli přítomni slavnostní schůze, protože mezi „slavojáky“ máme mnoho našich členů. Jsme rádi, že tomu tak je, neboť tito členové omlazují náš spolek.
Dlouholetá a velmi příjemná je spolupráce a patronát nad místní MŠ. Malí školáčci obohatí pravidelně svátek Dne matek druhou květnovou neděli. A my jim sponzorským darem přispíváme na hračky apod. Byli bychom rádi, kdyby se alespoň někteří stali v budoucnu našimi členy. V roce 2013 a 2014 se dětem a učitelkám MŠ při návštěvě naše muzeum moc líbilo.
Součástí naší činnosti byly i pravidelné oddychové akce: zájezd na výlov rybníka Musík, každoroční ozdravný pobyt v termálních lázních Štúrovo , jednodenní návštěva lázní Mšené, včetně prohlídky a procedur.
Nezapomínáme ani na našeho dlouholetého člena a davelského rodáka Antonína Borovičku, který 40 let vedl spolkovou hudbu a proslavil ji nejen doma, ale i v zahraničí. Na podzim každého roku ve spolupráci s jeho vnukem, Ing. Borovičkou pořádáme vzpomínkový večer spojený s koncertem.
Samozřejmě, že tak bohatou činnost bychom nemohli vykazovat, kdyby pravidelně nepracoval výbor spolku. Scházíme se 1x za 14 dní a 4x do roka jsou členské schůze. Uvítali bychom větší účast všech členů, protože na těchto schůzích se často schvalují významné spolkové dokumenty.
Jedním z nich bylo přijetí nových stanov a dalším významným dokumentem je Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Stručně řečeno, jde o to, že komise ve složení bratrů MVDr. Dolejší, MVDr. Slanec, ing. Bílek a sestra Bílková se podíleli na zpracování podkladů k žádosti o zapsání do Seznamu středočeského kraje. Žádost byla podána v únoru 2016 a schválena Radou středočeského kraje v červenci téhož roku. Nejen náš spolek, ale i ostatní vltavanské spolky jsou již zapsány v krajských seznamech. Všechny spolky zpracovaly podrobnou dokumentaci, kterou budou podávat v únoru letošního roku na Ministerstvo kultury se žádostí, abychom se dostali na Národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Prvním počinem je udělení Diplomu za nehmotné kulturní dědictví v Krajském kole Vesnice roku 2016, od hejtmana středočeského kraje. Soutěž vesnice roku je součástí naší činnosti. Pravidelně se zúčastňujeme setkání okresní komise s Městysem Davle a podle slov starosty obce máme nemalý podíl na všech oceněních, která Městys Davle získal.
Společně s Vltavanem Čechy byla navázána spolupráce s Vyšší odbornou školou dřevařskou ve Volyni, se Střední uměleckou-průmyslovou školou Praha Žižkov, s Učilištěm Praha Jarov a s děčínskou Školou námořní plavby. Ve Volyni nám zpracovávají projekt 3D na vory a šífy. V průmyslové škole Žižkov vyrábějí model šífu.
Vltavanské spolky Purkarec, Štěchovice, Davle a Praha tvoří Vltavan Čechy, který je součástí Mezinárodní vorařské asociace. Každým rokem se delegace Vltavanu Čechy zúčastňuje setkání MVA, které jsou pořádány v různých zemích Evropy. Držme si palce a společně poprosíme našeho patrona sv. Jana Nepomuckého, aby spolek Vltavan byl mezinárodně uznáván: spolky Rakousko a Německá spolková republika jsou již zapsány na Národním seznamu nehmotných statků tradiční lidové kultury. Chceme usilovat o to, abychom byli co nejdříve zapsáni do našeho Národního seznamu a společně se jmenovanými spolky bychom se mohli dostat na seznam UNESCA.
V úvodu jsem hovořila o tom, že letos oslavíme 120. výročí našeho vzniku. Chceme, aby tyto oslavy proběhly v pěkné a radostné atmosféře, a proto je třeba, aby každý člen, byť sebeméně, přiložil ruku k dílu. Vyvrcholení oslav bude 21. a 22. července. Máme přislíbenou účast kardinála Duky, který je čestným členem našeho spolku.
A již úplným závěrem: v současné době má spolek Vltavan Davle 232 členů, průměrný věk je 61,85 let.
Přejeme si, aby naše činnost byla i nadále stejně pestrá a proto – Vltavanu zdar!

Děkuji za pozornost