1.11.2023 Konference k inventarizaci Nemateriálního kulturního dědictví ČR – Masarykova universita Brno