22.9-23.9.Historicky první zkoušky Vorař-stavitel vorů ve SOŠ Jarov Praha