24.4.2021 Pozvánka na Svatojánské slavnosti NAVALIS 2021

 

Svatojánský spolek z.s.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2021

___________________________________________________________________________

 

 

Rok 2021 je jubilejním rokem, kdy si připomínáme 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, nejslavnějšího českého světce. Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou jedinou pražskou slavností konající se od roku 1715. Tradičně byly největším celonárodním setkáním. Dokonce zakladatelé Národního divadla v roce 1868 využili tento termín české sounáležitosti k položení jeho základního kamene. Slavnosti jsou rekonstrukcí původního barokního vodního představení, zprostředkovávají duchovní poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti a jsou jedinečnou příležitostí připomínky slávy reprezentativního sídla České republiky nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům z celé vlasti a cizích zemí. Novodobými slavnostmi, kterými od roku 2009 navazujeme na tradici a obnovujeme jejich slávu, především chceme uctít duchovní odkaz Jana Nepomuckého. NAVALIS od jejich obnovení stále intenzivněji vstupují do povědomí Pražanů jako neodmyslitelná kulturní a společenská událost roku. Dosahují obdobného věhlasu jako například benátský karneval a stávají se turistickým cílem poutníků a turistů z celého světa. NAVALIS představují exteriérový projekt, který je organizován 15. května, kdy je předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého tzv. vigilie. V roce 2021 to bude již 13. ročník v obnovené tradici.

 

Na počest výročí 300 let od události blahořečení sv. Jana Nepomuckého složí skladatel, dirigent a držitel Českého lva, Kryštof Marek symfonii Svatojánské zvony, jejíž premiéra zazní 15. května při slavnostním koncertě na vodě.

 

V tomto roce jsou hlavními body programu mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava, procesí z katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu.

Svatojánské slavnosti NAVALIS se konají na nejkrásnějších místech v Praze, na Karlově mostě, na řece Vltavě s překrásným panoramatem Petřína, Malé Strany a Pražského Hradu. Dalšími lokalitami, kde se odehrávají NAVALIS jsou Hradčanské náměstí, Královská cesta, vodní kanál Čertovka, Alšovo nábřeží a Křižovnické náměstí.

 

Program Svatojánských slavností NAVALIS 2021:

 

Sobota 15. května 2021

 

18:00  

Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19:00

Svatojánské procesí na Karlův most

19:40  

Regata lodí, plavba otužilců, žehnání na Karlově mostě

20:00  

Krátká pobožnost před kostelem sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí

20:30  

Vodní koncert, ponton na vodní hladině pod Karlovým mostem

 

Pro prezentaci je využíváno veškerých forem médií a komunikačních kanálů (např. TV, rozhlas, tisk, internet vč. sociálních sítí).

 

V době před pandemií Svatojánské slavnosti NAVALIS navštívilo každoročně 15–25 tisíc návštěvníků. V rámci současné situace je zapojen nový prvek již tradičních slavností – internetový a televizní stream, který v roce 2020 shlédlo 280 tisíc diváků. Každoročně o NAVALIS informují všechna česká média a řada zahraničních. Reportáže se Svatojánských slavností NAVALIS přenáší Česká televize, TV Prima CNN a přímý přenos uvádí TV Noe. Po skončení NAVALIS je vždy archivován monitoring mediálních výstupů. Část archivu je přístupná na webu www.navalis.cz. Dále bude na těchto stránkách k dispozici i letošní stream celých slavností. 

 

Každoročně informujeme o NAVALIS na tzv. citylightech pražského městského mobiliáře, na tramvajích, městských dopravních hromadných prostředcích, na plakátovacích plochách a billboardech.

 

Naše propagace se poslední dobou zaměřuje na internetovou reklamu a na placené facebookové kampaně.

 

Hlavním přínosem tohoto roku je oslava 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Program je různorodý a vychází z mezinárodní spolupráce a historické tradice. Je popsán výše v časovém harmonogramu jednotlivých aktivit projektu.

 

Přínosem slavností je dále historická kulturní kontinuita a v dnešní době naprosto unikátní přátelství a spolupráce mezi Prahou a Benátkami.

 

Dalším přínosem je propagace a prezentace hlavního města Prahy i celé České republiky v zahraničí.