26.12.2024 Zpráva o činnosti za 4 čtvrtletí 2023

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté,

vítám vás v tomto adventní čase na naší letošní poslední schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila s našimi aktivitami ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

říjen 2023

 • 8. 10. pozvala starostka obce Úholičky, která částečně leží na břehu naší milované řeky, předsedu našeho spolku, aby provedl přednášku o vorařství a šífařství na řece Vltavě. Beseda se konala pro místní důchodce, ale zájem projevili také důchodci z okolí, a tak jich více než 120 zaplnilo místní sál. S předsedou se této besedy zúčastnili také 3 další naši členové. Přednáška se moc všem líbila. Přítomní se zájmem poslouchali Pepovo poutavé vyprávění a na závěr besedovali na pro ně zajímavé téma.

 • 20. 10. navštívila delegace z našeho spolku bratra Jiřího Malého, aby mu popřáli
  k 70. narozeninám. Bratr Malý leží dlouhodobě v nemocnici a nedávno byl převezen do Domova důchodců v Praze 10.

 • 26. 10. jsme se rozloučili s naší sestrou Květou Bendovou v obřadní síni v Davli. Dožila se úctyhodných 87 let. Této smuteční akce se zúčastnilo 12 našich bratrů a sester.

 • 28. 10. jsme pořádali tradiční akci – výlov rybníku Musík v Nalžovicích
  u Neveklova. Účast na této akci byla hojná, celkem nás bylo 38 členů
  a příznivců. Dopoledne jsme sledovali výlov ryb. Kdo měl zájem, mohl
  si koupit ryby, a to ať už čerstvé, nebo připravené na grilu či nakládané.
  Po poledni jsme se přemístili do Buše na oběd. Posezení nám zpříjemnil Míla Vostrý se svou kapelou, za což mu patří velký dík.

 • Téhož dne se 5 bratrů a sester z našeho spolku zúčastnilo akce „Masarykova vatra“, opět na pozvání Sboru dobrovolných hasičů Klínce. Tato vzpomínková akce se konala u příležitosti 105. výročí založení Československé republiky. Zazněly zde mimo jiné oblíbené písně T.G. Masaryka a nechybělo také přátelské posezení v místní hasičské klubovně.

 • 29. 10. se jako každý rok konala v Praze „Tryzna za utonulé“, kterou uspořádali jako obvykle členové spolku Vltavan Praha ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností. Tentokrát se tato pietní akce připomínající oběti vodního živlu a současně vzdávající dík řece za obživu uskutečnila na smutečně vyzdobené motorové lodi Labe. Z našeho spolku se této akce zúčastnilo 11 vltavanů z Davle. Děkujeme.

listopad 2023

 • 4. 11. se konala opět další podzimní tradiční akce, a to „Vzpomínka na zesnulé – Dušičky“, kterou uspořádali společně naše vltavanské spolky
  ze Štěchovic a Davle. Nejprve jsme navštívili hřbitov ve Štěchovicích
  a poté hřbitov v Davli. Akce byla zakončena posezením v sále hotelu Pivovar s obědem a s hudbou Milana Zemana.

 • 11. 11. se zúčastnilo 10 našich bratrů a sester „Svatohubertské mše“ v kostele sv. Petra a Pavla ve Slapech, na kterou nás pozvali starosta
  a myslivci ze Slap. Tato tradiční mše byla doprovázena sborem lesních rohů, ukázkou mysliveckých tradic, kynologie a sokolnictví.

 • 19. 11. se v podobném duchu nesla také „Hubertská mše B dur“ v Líšnici. 6 členů našeho spolku přijalo pozvání od myslivců Honitby Čisovice
  a v kostele Všech svatých si vyposlechlo skladbu autorů Petra Vacka
  a Josefa Selementa za přispění Povltavských trubačů a místního chrámového sboru.

prosinec 2023

 • 2. 12. jsme se zúčastnili adventního zájezdu pořádaného firmou PJ Bus. Původně plánovaný cíl, starobylé město Pasov, byl při odjezdu změněn,
  a to z důvodu sněhové kalamity, zejména v oblasti Šumavy a zhoršené průjezdnosti silnic. Jako náhradní cíl byly zvoleny známé Drážďany.

 • 15. 12. se konala brigáda na přípravu sálu na již tradiční koncert pořádaný obcí Davle v součinnosti s obcí Petrov.
 • 17. 12. jsme se ve velmi hojném počtu (plný sál hotelu „Pivovar“) zúčastnili vánoční koncertu zaměstnanců Státní opery Praha. Bez tónů České mše vánoční od českého skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby si už ani adventní čas neumíme představit. Velké poděkování zde patří autorce myšlenky uspořádat setkání zaměstnanců Státní opery Praha v Davli naší sestře Milušce Hukaufové.

Děkuji všem za pozornost.

Vltavanu zdar!

Marcela Soldánová

jednatelka spolku Vltavan Davle

V Davli 26. prosince 2023