9.10.2018 Poděkování SOŠ Jarov

Střední odborná škola Jarov

Mgr.Miloslav Janeček

Učňovská 100/1

Praha 9

190 00

                                                                                                   V Davli dne 8.10.2018

Vážený pane řediteli,

jménem členů spolku Vltavan i svým Vám upřímně děkujeme

za významnou pomoc při zajišťování akce Vodní doprava na řece Vltavě

před 100 lety, která se uskutečnila 17.9 – 27.9.2018 a byla součástí oslav 100.výročí vzniku naší republiky. Vyřiďte prosím poděkování i mistru odborného výcviku Petru Voráčovi a učňům 1.ročníku oboru truhlář – jmenovitě : Jiřímu Formánkovi, Karlu Fléglovi, Janu Koubovi, Ladislavu Lexovi, Dominiku Blaštíkovi, Markovi Hostinskému, Lukáši Jarošovi, Jakubu

Kolářovi, Pavlu Macháčkovi a Jaromíru Kolínskému.

Zástupci Vaší školy mají velkou zásluhu na zdar celého díla. V náročných podmínkách výrazně a obětavě pomáhali při stavbě tří vorových tabulí

i části dílů na ukázkový šíf. Byla to práce fyzicky náročná, kterou by naši členové – převážně důchodci – těžko zvládali.

Doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat – a to nejenom v této formě, ale i při jiných – např. kulturních akcích.

Přejeme Vám a všemu osazenstvu školy úspěšný školní rok 2018-2019.

S pozdravem Vltavanu zdar

Ing.Josef Bílek

předseda spolku Vltavan Davle