Zpráva o činnosti za 3 čtvrtletí 2023 – Vltavanu Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté, po letní přestávce se setkáváme opět na schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi vás seznámit s tím, jak aktivní jsme byli ve 3. čtvrtletí roku 2023. Červenec 2023 Ve dnech 21. 7. – 6. 8. 2023 byla instalována v Davli Na náměstí u obchodního domu výstava „Řeka Sázava“. Jejím autorem byl spisovatel Václav Šmerák. Všichni si tak mohli shlédnout tuto dobře připravenou, zajímavou a poučnou výstavu o řece, jejíž „život“ končí právě u nás v Davli. 24. 7. bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje. Jednalo se o dotaci ve výši 100 000 Kč na podporu oslavy získání zápisu vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, která se konala, jak si určitě všichni dobře pamatujete, 24. června letošního roku v davelském parku. 24. 7. se zúčastnili zástupci Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Jaroslav Klika, Miluše Kliková a Hanns Ortner autogramiády a křestu knihy „Vorařství na Hladné“, kterou napsaly společně příslušnice plavecké rodiny Husů, ale také zároveň členky Vltavanu Davle paní Anna Husová a Anita Crkalová. Publikace byla věnována památce všem plavcům a lidem od vody. Akce se konala v Městské knihovně v Písku. 29. 7. se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Středočeského kraje Vesnice roku v obci Ledčice u Mělníka, která získala“ Zlatou stuhu“. Davle obdržela „Bílou stuhu“ udělenou za práci s mládeží. Společně se starostou Davle Mgr. Jiřím Prokůpkem a místostarostou Mgr. Jaromírem Němcem se této akce zúčastnila delegace Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Hanns Ortner, Petr Voráč za doprovodu Johanky Voráčové. Srpen 2023 3. 8. a dále pak 11. 8. navštívily...