Na 7.okrsku OSH Praha západ tradice zdárně pokračuje

Na 7.okrsku OSH Praha západ tradice zdárně pokračuje

Jde o druhou „Děkovnou mši k sv.Floriánu“, patronu hasičů, která se konala opět po roce v neděli, 5.5. 2019 v kostele Všech svatých v Líšnici. Tato akce 7. okrsku a Klubu ZH tohoto okrsku měla zdařilý a důstojný průběh a hned po jejím skončení vznikl od účastníků mše, aby se stala tradicí. Mši opět celebroval pan farář ing.Jan Dlouhý z mníšecké farnosti.

Velmi rádi jsme mezi námi, hasiči ze všech SDH 7. okrsku přivítali starostu KSH Středočeského kraje br. Oldřicha Lacinu, starostu OSH Praha západ br. Josefa Myslína, pracovnici KSH Stč.kraje sestru Myslínovou Cejpkovou. Srdečně jsme se dále při té příležitosti setkali s bratrskými spolky Vltavana z Davle a Štěchovic a Dělnickou besedou Havlíček z Řevnic v čele se svými předsedy a překrásnými stejnokroji a historickými prapory, s kterými náš Klub ZH úspěšně spolupracuje. Naší Floriánské mši byli též přítomni ve stejnokrojích dva skauti z pražského Smíchova.

Po seřazení účastníků a všech praporů vstoupil průvod v doprovodu pana faráře a ministrantů k hlavnímu vchodu kostela, kde byli přivítáni mysliveckou fanfárou dechového tria, vedeného br. Jaroslavem Novákem.

Po přivítání v kostele pan farář předal slovo starostovi OSH PZ br. Myslínovi, který se ve svém úvodním vystoupení vzpomněl patrona hasičů, ocenil snahu sborů a přítomných spolků budovat a ctít tradice, zejména v dnešní uspěchané době. Nato pan farář požehnal všechny přítomné prapory. Rovněž během mše, vzpomenul práci dobrovolných hasičů při požárech, povodních a dalších pohromách a též poděkoval všem zúčastněným spolkům. V průběhu děkovné mše vystoupili čtyři uniformovaní hasiči (Novák, Myslínová, Rychlý a Hájek) se zpěvem žalmu, biblickým čtením a promluvou.

Po ukončení mše se odebral celý průvod s prapory obcí do klubovny líšnického SDH, kde bylo připravené líšnickými hasiči posezení a pohoštění. To proběhlo též za účasti pana faráře, ve velmi srdečné atmosféře. Také došlo k  přímým jednáním o dalším prohlubování spolupráce mezi zúčastněnými spolky. Velmi příjemně na všechny „zmzlé“ zapůsobila báječně vytopená klubovna a teplé občerstvení, v nebývalé zimě této slavnostní neděle.

Na závěr velké poděkování patří všem líšnickým hasičům, manželům Novákovým, bratrům Karlu Žbánkovi a ing.Josefu Bílkovi v Vltavanu Davle za pěknou fotodokumentaci.

Zdeněk Rychlý, Klub ZH 7. okrsku PZ