Po stopách vltavských plavců 7.5.2019

Po stopách vltavských plavců.

Plavecké tradice připomínají a udržují plavci z Voroplavby Český Krumlov. Letošní poutní plavbu zahájili 5.května v Purkarci a ukončili 7.května v Praze pod Karlovým mostem. Konala se k poctě patrona plavců a vodáků sv.Jana Nepomuckého (290 let od jeho svatořečení), byla také věnována šlechtickému rodu Schwarzenbergů, ti se významně zasloužili o plavení dřeva na jihu Čech.

Byli jsme rádi, že se cestou opět zastavili u nás v Davli. Početná delegace našich krojovaných členů

s nimi pobesedovala v muzeu. Zde je čekalo nejen pohoštění, ale také milé překvapení: předseda Vltavanu J.Bílek jim jménem spolku udělil Čestné členství za udržování tradic plavectví a vorařství.

Setkání byl přítomen i starosta obce J. Prokůpek, náš člen.

Jsme rádi, že máme přátelské vztahy s těmi, kteří nezapomínají na historii plavení vorů na řece

Vltavě a její symboliku každoročně připomínají.

Přejeme jejich plavbě ZDAR!

Účastníci setkání

dne 7.5.2019