Zpráva o činnosti 3. čtvrtletí 2022

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté,

Vítám vás na našem prvním poprázdninovém setkání našeho spolku Vltavan Davle.

Ráda bych vás přítomné touto cestou seznámila s činností našeho spolku za poslední čtvrtletí

Červenec

 • Tento měsíc se nesl primárně ve znamení oslav 125. výročí založení našeho spolku.

 • Vy, co jste byli přítomni, jistě máte v čerstvé paměti mši, kterou celebroval dne 8. 7. 2022 v kostele sv. Kiliána v Davli Pawel Adam Dębek. Následující den byla velká část z vás již od rána na nohou. Položili jsme květiny u pamětní desky našeho rodáka hudebního skladatele Antonína Borovičky. Přivítali jsme naše bratrské spolky Vltavan z Purkarce, Štěchovic a Prahy a dále spolek Dělnická beseda Havlíček z Řevnic.

 • Oslavy dále pokračovaly slavnostní schůzí již za účasti zástupců Sboru dobrovolných hasičů Davle, Sboru dobrovolných hasičů Sloup a Slavoje Davle. Mezi významnými hosty byla místopředsedkyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek. Krátce nás pak poctila svou návštěvou také hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková,

 • Vyjádření podpory našemu spolku bylo také ze strany Ministerstva kultury ČR. Schůze a dalšího programu se zúčastnil náměstek ministra Ing. Milan Němeček, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a PhDr. Věra Svobodová.

 • Někteří z vás pak obdrželi ocenění, které bylo v tento slavnostní den předáváno. Oceněna byla činnost pro náš spolek Vltavan Davle. Oceněným ještě jednou blahopřejeme.

 • Za velkého zájmu přihlížejících se v poledne prošel Davlí slavnostní průvod. Byla uctěna památka našich spoluobčanů a bratrů u památníku padlých během 1. světové války. Oslavy pak pokračovaly v našem místní parku. K dobré náladě zde hrály kapely Netolička a Křídlovanka. Připravené párty stany byly díky vrtkavosti odpoledního počasí hojně využity. Připravený taneční parket dlouho smutnil, ale díky našemu starostovi a bratrovi Jiřímu Prokůpkovi nakonec tanečníkům ani nestačil. Skvělé občerstvení připravili členové Slavoje Davle, ještě jednou jim za to děkujeme.

Srpen

 • 7. 8. 2022 byla slavnostně odhalena socha svatého Jana Nepomuckého v Kamýku nad Vltavou. Této zcela ojedinělé akce v krásný sluneční den se zúčastnilo také několik našich sester a bratrů v čele s předsedou bratrem Bílkem a jeho neúnavnou pomocnicí sestrou Irenou Bílkovou.

 • 20. 8. 2022 proběhla další významná oslava. 120. let založení oslavoval spolek Vltavan Purkarec. Ani zde jsme nemohli chybět. Krásné místo a vřelé přijetí.

 • 28.8.2022 byla ukončena výstava k 125. výročí spolku Vltavan Davle, kterou zorganizovalo Regionální muzeum Jílové u Prahy. Věřím, že naše započatá spolupráce se bude nadále udržovat.

 • Mimochodem, víte, že na stránkách tohoto muzea je dostupný virtuální model benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na ostrově v Davli? https://www.theasys.io/viewer/lllOf2GfnuVDbBd0hY3yH6FWQyFz1E/

Září

 • 1.9. se několik našich bratrů a sester zúčastnilo slavnostního vítání prvňáčků v naší Základní škole Davle. Trochu vyjukané děti dychtivě hltaly informace o tom, co je to Vltavan Davle, obdivovaly vltavanský kroj a těšily se z drobných dárků, které jim byly předány.

Osobně si myslím, že spolupráce s místní základní školou by měla být určitě minimálně na stávající úrovni, možná i ještě intenzivnější. Školní děti již jsou schopny přijmout informace a zvyky, které jsou jim v rámci výuky a také i mimoškolní činnosti podávány. Lépe chápou pojem tradice, zvyky a odkazy našich předků, než děti předškolní.

 • V právě vydaném časopisu Soutok byly věnované 4 stránky oslavám našeho spolku. Za přispění starosty obce bratra Prokůpka byly na toto číslo použity i barevné fotografie.

 • 3. 9. 2022 byl pak vypraven autobus do Petrovic u Sedlčan, kde se naši bratři a setry zúčastnili oslav letošních dožínek. Je také sympatické, že se těchto krojovaných akcí zúčastňují také naši nejmladší členové a ukazují, že si tradic svých otců a dědů váží. Díky za reprezentaci našeho spolku i na takovéto akci se povědomí o vorařích a plavcích dostává i mimo typické „vltavské“ kraje.

Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se intenzivně podíleli jak na přípravách, tak na samotné realizaci oslav našeho výročí. Osobně bych chtěla poděkovat všem sestrám a bratrovi ze skupiny „škola“, kteří zvládli perfektně svou práci. Díky.

A jako poslední dík patří bratrovi Pepovi Bílkovi a sestře Irence Bílkové, a to za jejich „uměleckou činnost“ v podobě fotografického zachycení všech našich akcí. Pepovi zvlášť pak za krásné zpracování videí a prezentaci všech akcí na našich internetových stránkách

Děkuji za vaši pozornost.

Vltavanu zdar!

Marcela Soldánová

Jednatelka spolku Vltavan Davle

V Davli 25. září 2022