Zpráva o činnosti za 3 čtvrtletí 2023 – Vltavanu Davle

Sestry a bratři vltavané, vážení hosté,

po letní přestávce se setkáváme opět na schůzi spolku Vltavan Davle. Dovolte mi vás seznámit s tím, jak aktivní jsme byli ve 3. čtvrtletí roku 2023.

Červenec 2023

 • Ve dnech 21. 7. – 6. 8. 2023 byla instalována v Davli Na náměstí u obchodního domu výstava „Řeka Sázava“. Jejím autorem byl spisovatel Václav Šmerák. Všichni si tak mohli shlédnout tuto dobře připravenou, zajímavou a poučnou výstavu o řece, jejíž „život“ končí právě u nás v Davli.

 • 24. 7. bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje. Jednalo se o dotaci ve výši 100 000 Kč na podporu oslavy získání zápisu vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, která se konala, jak si určitě všichni dobře pamatujete, 24. června letošního roku v davelském parku.

 • 24. 7. se zúčastnili zástupci Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Jaroslav Klika, Miluše Kliková a Hanns Ortner autogramiády a křestu knihy „Vorařství na Hladné“, kterou napsaly společně příslušnice plavecké rodiny Husů, ale také zároveň členky Vltavanu Davle paní Anna Husová a Anita Crkalová. Publikace byla věnována památce všem plavcům a lidem od vody. Akce se konala v Městské knihovně v Písku.

 • 29. 7. se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Středočeského kraje Vesnice roku v obci Ledčice u Mělníka, která získala“ Zlatou stuhu“. Davle obdržela „Bílou stuhu“ udělenou za práci s mládeží.

Společně se starostou Davle Mgr. Jiřím Prokůpkem a místostarostou Mgr. Jaromírem Němcem se této akce zúčastnila delegace Vltavanu Davle ve složení Josef Bílek, Irena Bílková, Hanns Ortner, Petr Voráč za doprovodu Johanky Voráčové.

Srpen 2023

 • 3. 8. a dále pak 11. 8. navštívily naše muzeum 2 skupiny dětí z příměstského tábora pořádaného společností Lundonia. Děti byly jako vždy velmi zvídavé a z našeho muzea se jim vůbec nechtělo, obzvláště když od nás obdržely drobné dárky. Jedna skupina dostala puzzle a druhá pak brožurku o tom, jak se staví vor od naší sestry Jitky Čerstvé.

 • 8. 8. Proběhlo jednání na Ministerstvu kultury ČR ohledně plánovaných dotací na rok 2024. Závěrem jednání také mimo jiné bylo to, že můžeme ještě v letošním roce obdržet 65 100 Kč na dotisk brožury pro děti „Vzpomínky plavce Václava“, kterou vytvořila, jak již bylo uvedeno, naše sestra Jitka Čerstvá.

Příjemcem těchto peněz bude Vltavan Čechy s tím, že každý spolek obdrží 1 000 kusů brožury v hodnotě 5 000 Kč.

 • Ve stejný den pak proběhlo v davelském parku v podvečer setkání s autorem díla „Dřevěný oblak“ panem Martinem Steinertem. Toto dílo již několik měsíců zdobí náš park je zejména při vjezdu do Davle od Prahy je krásně vidět. Svým tvarem připomíná spíše loď a tak mu nikdo jinak neřekne, než „davelský koráb“.

 • 12. 8. se konal tradiční „Den s purkareckými voraři“. Této akce se zúčastnila pětičlenná delegace našeho spolku.

U příležitosti tohoto dne jsme obdrželi námi již dříve tolik obdivovanou maketu voru, kterou pro nás vyrobil bratr Jan Pöschl z Chvaletic. Jako poděkování za jeho ochotu od nás obdržel dárkový balíček uzenin od Dolejších.

 • V sobotu 26. 8. se konalo slavnostní otevření malé, ale velmi významné expozice nazvané „Plavci v proudech“ na autobusové zastávce Motorest ve Slapech nad Vltavou. Slavnostní otevření organizovala Obec Slapy s podporou spolku Vltavan Čechy a oslavila tak tímto počinem získání titulu „Vorařská obec“ v roce 2021. Této akce se zúčastnily delegace vltavanských spolků z Davle a dále z Prahy a Štěchovic.

Září 2023

 • Prvním zářijovou akcí pak byla oslava dožínek dne 2. září v obci Petrovice, na které nás pozval náš bratr senátor Petr Štěpánek. V opravdu hojném počtu 38 našich bratrů a sester se zúčastnilo této trochu odlišné akce. Dovezli jsme s sebou dožínkový věnec, který vyrobila naše sestra ze SOŠ Jarov, za což jí patří velký dík.

Akce byla zahájena mší v místním kostele sv. Petra a Pavla. Poté následoval zábavný program v místním parku, kde vystoupily mimo jiné taneční soubory a pěvecké skupiny. Součástí oslav byly také různé stánky s obvyklými upomínkovými předměty. Také my jsme přispěli s naším stánkem, ve kterém si mohly děti vyrobit naše známé malé vorečky. Dále jsme zde prodávali naše knihy a turistické vizitky.

Učni ze SOŠ Jarov se svým mistrem postavili na ukázku menší vorovou tabuli. Také jim patří poděkování, za pomoc při prezentaci našeho spolku.

Na konci akce proběhla soutěž o nejlepší dožínkový věnec. Celkem soutěžilo 6 věnců, náš se umístil na pěkném 5. místě. Z rozhodnutí organizátora každý majitel soutěžního věnce obdržel nějakou cenu. Největší radost z cen měly naše děti, které potěšila maketa zemědělského stroje a další drobné upomínkové předměty.

 • Hned v pondělí dne 4. 9. pak zástupci našeho spolku reprezentovali plavce a voraře na zahájení školního roku. V letošním roce jsou hned tři třídy plné prvňáčků. Popřáli jsme jim hodně úspěchů a každý od nás dostal již Vltavanské omalovánky, které vydal spolek Vltavan Praha a jejichž autorem je bratr Tomáš Daněk. Tímto bychom mu chtěli za náš spolek Vltavan Davle poděkovat. Jedná se o velmi zdařilé dílko a dětem už dělá velkou radost.

 • Další neodmyslitelnou akcí skalních členů našeho spolku je pak každoroční téměř „povinná lázeňská rehabilitace“ na Slovensku.

Letos jsme byli v termínu od 11. 9. do 16. 9. v lázních Velký Meder. Skvělá atmosféra, program nabitý akcemi a masážemi a opět nad očekávání horké letní počasí. Tak by se dal v krátkosti charakterizovat tento zájezd završený prvotřídní dopravou, kterou zabezpečil náš bratr Jakub Černý. Kdo nebyl, může jen litovat. Už nyní se těšíme na Štúrovo v termínu od 7. 9. 2024!

 • Jako poslední mi dovolte, abych zmínila včerejší zájezd (23. 9.) do Střelských Hoštic a Strakonic. Akce, při které jsme také navštívili Muzeum řeky Otavy a voroplavby se vydařila.

Děkuji všem za pozornost.

Vltavanu zdar!

Marcela Soldánová

jednatelka spolku Vltavan Davle

V Davli 24. září 2023