Zpráva o činnosti za rok 2022 – Vltavan Davle

Bratři a sestry, vážení hosté,

opět po roce se setkáváme na Valné hromadě spolku Vltavan Davle.

Co jsme uskutečnili v roce a čeho jsme se účastnily v roce 2022, v roce 125. výročí založení spolku Vltavan Davle:

 • V lednu a únoru probíhalykaždoroční brigády na vyřezávání navigace na březích Vltavy

 • 10. 2. 2022 byla zahájena výstava „Vltava – Proměny historické krajiny“, která se uskutečnila v rámci oslav 125. výročí založení Vltavanu Davle na půdě Stavební fakulty ČVUT v Praze.

 • Na přelomu března a dubna se jako každý rok vydali veslaři z Voroplavby Český Krumlov na plavbu, která se uskutečnila na počest vltavských plavců a na podporu nominace do UNESCO.

 • 30. 4. 2022 se delegace vltavanských spolků účastnila zahájení paroplavby plavbou parníkem Vltava na Slapy

 • 1. 5. 2022 byli pozváni do Líšnice, a to na oslavu 145. výročí SDH Líšnice. Oslavy byly zahájeny slavnostní mší v místním kostelíku, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Této akce se zúčastnila delegace 11 členů našeho spolku.

 • 5. 5. 2022 jsme byli pozváni na slavnostní otevření nového muzea voroplavbyv Českém Krumlově. Muzeum je věnováno památce pana Václava Husi

 • 7. 5. 2022 uspořádal Vltavan Davle ve spolupráci s Městysem Davle oslavy Dne matek

 • 14. 5. 2022 uspořádaloRegionální muzeum v Jílovém spolu s Vltavanem Davle akci pod názvem “Lodí do kláštera”, která začala návštěvou kostela
  sv. Kiliána v Davli. U základů benediktýnského kláštera měli přednášku
  o místní historii 3 profesionální historici. Této ojedinělé a úspěšné akce se zúčastnilo asi 200 lidí.

 • 15. 5. 2022 se delegace Vltavanu Davle a dalších spolků zúčastnila oslav NAVALISv Praze věnovaná vzpomínce sv. Jana Nepomuckého. Oslavy byly zahájeny mší v chrámu sv. Víta na Hradě, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Po mši se pak vydal dlouhý průvod z Hradu na Karlův most, kde proběhla vzpomínka na umučení tohoto světce.

 • 27. 5. 2022pořádala ZŠ Davle v našem parku Ekofest. Členové Vltavanu připravili pro děti stánek, kde si mohly vyrobit malý voreček a nebo si udělat vorařský kvíz. Této povedené akce se také zúčastnili učni truhláři ze SOŠ Praha Jarov se svým mistrem. Předváděli dětem, jak se loupe kůra z klád a jak se vrtají ručně otvory. Děti si tyto činnosti také mohly přímovyzkoušet.

 • 28. 5. 2022 jsme jeli na pozvání našich přátel Evy a Brenda Kramerových na vorařskou slavnost “Plavení dříví” na plavebním kanálu v Müldenberguv Německu. Náš spolek zde zastupovalo 34 členů a příznivců.

 • 11. 6. 2022 se uskutečnil další„Den s davelskými voraři“ organizovaný opět ve spolupráci s Regionálním muzeem Jílové u Prahy a se SOŠ Jarov.
  V programu byly ukázky plaveckých řemesel, ukázky lodních modelů anebo přednáška dr. Svobody o plaveckých kronikách. Tento den byla současně v prostorách muzea zahájena výstava k 125. výročí založení spolku Vltavan Davle, která zde byla až do konce letních prázdnin.

 • V červnu pak bylyzahájeny ve Štěchovicích práce na stavbě vorové tabule. Největší podíl na stavbě mají žáci ze SOŠ Jarov pod vedením mistra OV našeho bratra Petra Voráče a bratra Petra Marvala.

 • 8. 7. 2022 proběhla v kostele sv. Kiliána v Davli slavnostní mše, kterou celebroval farář pan Pawel Adam Dębek a kterou byly zahájeny oslavy 125. výročí Vltavanu Davle.

 • 9. 7. 2022 den oslav 125. výročí Vltavan Davle, jsme hned v ranních hodinách položili květiny u pamětní desky našeho rodáka hudebního skladatele Antonína Borovičky. Přivítali jsme bratrské a spřátelené spolky Vltavan z Purkarce, Štěchovic a Prahy a dále spolek Dělnická beseda Havlíček z Řevnic,Sbordobrovolných hasičů Davle, Sbor dobrovolných hasičů Sloup a Slavoj Davle

Oslavy dále pokračovaly slavnostní schůzí, které sezúčastnili také významní hosté- místopředsedkyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a senátor Petr Štěpánek, hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, z Ministerstva kultury ČR náměstek ministra Ing. Milan Němeček, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová a PhDr. Věra Svobodová.

V průběhu slavnostního schůze byla udělena výroční ocenění podporovatelům a zasloužilým členům, kteří svou činností podporují náš spolek Vltavan Davle.

Po poledni  prošel Davlí slavnostní průvod. Byla uctěna památka našich spoluobčanů a bratrů u památníku padlých během 1. světové války. Oslavy pak pokračovaly v našem místním parku.

K dobré náladě celý den hrála hudební kapely Netolička a Křídlovanka. O skvělé občerstvení se postarali členové Slavoje Davle. V odpoledne pak připlul vor ze Štěchovic, který pro tento den postavili bratři z Purkarce a žáci SO%S Jarov.

O celé akci byli pak informováni čtenáři našeho časopisu Soutok.

 • 7. 8. 2022 byla slavnostně odhalena socha svatého Jana Nepomuckého v Kamýku nad Vltavou. Této zcela ojedinělé akce se zúčastnilo také několik našich sester a bratrů v čele s předsedou bratrem Bílkem.

 • 20. 8. 2022 proběhla další významná oslava – 120. let založení spolku Vltavan Purkarec. A ani zde jsme nemohli chybět.

 • 1. 9. 2022 sezástupci Vltavanu Davlezúčastnili slavnostního vítání prvňáčků v  Základní škole Davle.

 • 3. 9. 2022 Jsme na pozvání senátora Petra Štěpánka vyjeli do Petrovic u Sedlčan, kde jsme se zúčastnili oslav dožínek.

 • 22. a 23. 9. proběhla v prostorách SOŠ Jarov historicky první zkouška Profesní kvalifikace „Vorař – stavitel vorů“, kterou kromě žáků a absolventů SOŠ Jarov složili i bratři Vltavanu Davle. První certifikáty o profesní kvalifikaci předávala místopředsedkyně parlamentu ČR paní Ing. Věra Kovářová za asistence pana ředitele SOŠ Jarov Mgr. Miloslava Janečka.

 • 25. 9. 2022 se konala členská schůze Vltavanu Davle v hotelu Pivovar

 • Ve dnech 7. 10. až 31. 10. 2022byla instalována v sále hotelu Pivovar a také na prostranství před nákupním střediskem v Davli putovní výstava „Vltava – proměny historické krajiny“. Tato výstava se pořádala pod záštitou obce Davle ve spolupráci s Vltavanem Davle a navázala tak na její jarní expozici v atriu ČVUT v Praze.

 • 8. 10. 2022 byl pro členy a příznivce našeho spolku organizován výlet na výstaviště v Lysé nad Labem. Poté jsme navštívili skanzen v Přerově nad Labem.

 • 28. 10. 2022 se na pozvání Klubu zasloužilých hasičů Bojov zúčastnila delegace Vltavanu Davle obnovené vzpomínkové akce „Masarykova vatra“ v Klínci.

 • 29. 10. 2022. Společně se členy spolku Vltavan Štěchovice jsme jako každý rok vzpomínali na zemřelé. Nejprvejsme navštívili hřbitov v Davli a poté ve Štěchovicích, kde jsme položili za hudebního doprovodu pod vedením Milana Zemana smuteční věnce.

 • 30. 10. 2022Sev Praze konalaTryzna za utonulé na smutečně vyzdobeném parníku Vltava

 • 24. 11. 2022 navštívili členové našeho spolku děti v Mateřské škole v Davli. Tradičně, jako každý rok, jim byl předán finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč. Pro zpestření a pobavení dětí zahrál bratr Tomáš Daněk loutkové divadélko o vorařích. Vzhledem k tomu, že je ve školce hodně dětí, musel své představení během dopoledne 2x reprízovat. Děti si dále mohly v jednotlivých třídách vyzkoušet výrobu malého vorečku a vázání uzlů.

 • V rámci příprav na zasedání UNESCO v Maroku, kde se následně projednával návrh zápisu vorařství na seznam nehmotného kulturního dědictví, jsme ve spolupráci s bratry z ostatních spolků nahráli zdravici za Vltavan Čechy. V jazyce anglickém ji přednesl bratr Jiří Malý. Tato děkovná zdravice se pak po úspěšném hlasování v Maroku vysílala do celého světa.

 • 1. 12. 2022 bude dalším vltavanským svátkem. Tradice vorařství byla po bezproblémovém projednání zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Den před projednáváním v Maroku natáčela TV Seznam reportáž o udržování tradice vorařství a zápisu na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Nejprve se natáčel rozhovor s prezidentem Vltavanu Čechy Jaroslavem Camplíkem v našem muzeu a potom rozhovor s naším předsedou bratrem Pepou Bílkemu voru pod hřištěm.

V den vyhlášení čekali netrpělivě na výsledek hlasování slavnostně oblečeni v krojích předsedové všech našich spolků v restauraci u Kalendů na Výtoni v Praze. Po vyhlášení úspěchu oslavili bratřinejvýznamnější vorařskou událostspolečně s místopředsedkyní Parlamentu ČR Ing. Věrou Kovářovou.

 • 3. 12. 2022 V rámci probíhajícího Adventu jsme navštívili zámek Moritzburg a starobylé město Míšeň.

 • 6. 12. 2022 se konala ve vestibulu Generálního ředitelství Povodí Vltavy v Praze vernisáž naší putovní výstavy „Vorařství na našich a světových řekách“, kterou instalovali žáci SOŠ Jarov. Zahájení se zúčastnila delegace 4 členů z Davle a 1 člena z Prahy. Za Vltavan Čechy se osobně zúčastnil prezident Jaroslav Camplík. Pražský spolek ještě podpořil generální ředitel Povodí Vltavy bratr Petr Kubala. Výstavu pak zahájil ministr zemědělství pan Zdeněk Nekula za podpory zaměstnanců Generálního ředitelství Povodí Vltavy.

 • 10. 12. 2022 se ve spolupráci s městysem Davle a Vltavanem Davle konal v sále hotelu Pivovar již tradiční „Vánoční koncert zaměstnanců Státní opery Praha“.

26. 12. 2022 se ve vánočním duchu konala členská schůze Vltavanu Davle tradičně v sále hotelu Pivovar

Děkuji za vaši pozornost.

Marcela Soldánová

jednatelka spolku Vltavan Davle

a

Petr Voráč

Místopředseda spolku Vltavan Davle

V Davli 5. března 2023

a

v Praze 1. 3. 2023