Parník Vltava brázdil Vltavu

V sobotu 28.dubna 2018 byla zahájena 153.plavební sezóna Pražské paroplavební společnosti.

Také letos se této plavby zúčastnili členové spolku Vltavan z Prahy, Štěchovic a Davle. Delegace

davelských krojovaných Vltavanů byla nejpočetnější. Cestou jsme pozorovali nejenom krásnou přírodu po obou březích Vltavy, ale navzájem se zdravili s chataři, rekreanty a těmi, kteří šli Posázavskou stezku. Zejména srdečně jsme mávali účastníkům setkání u příležitosti 100. Výročí

osady Ztracenka, kteří nám na břehu předali Pamětní list jako vzpomínku na Svatojánské proudy.

Hlavní však byl slavnostní průvod Vltavanů od přístavu ve Slapech k soše sv.Jana Nepomuckého.

V čele byly neseny prapory jednotlivých spolků a zástava Vltavanu Čechy. U sochy byly položeny kytice a při této příležitosti jsme zarecitovali Českou modlitbu od Karla Havlíčka Borovského :

„Svatý Jane z Nepomuku, drž nad námi svojí ruku,

ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě!“

Společným foto jsme ukončili tento slavnostní akt, kterým bylo připomenuto 625. Výročí úmrtí Jana Nepomuckého, ale také zahájeny oslavy 120. Výročí založení spolku Vltavan Štěchovice.

Ve 14,30 hod. se parník Vltava bezpečně kormidlovaný bratrem kpt. Karlem Mikšovským, vydal

na plavbu zpět do Prahy.

Květen 2018 Výbor Vltavanu Davle