Informace o zpracování nominace „Vorařství“ na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

28.02.2021   Sestry, bratři a  příznivci spolku, rád bych vás informoval jak pokračuje od poslední informace v září 2020 zpracování nominace „Vorařství“ na UNESCO šesti států – Česká republika, Rakousko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Španělsko. Z důvodu koronavirové krize se nominace „Vorařství“ řešila na zoom všemi zástupci jednotlivých států. Hlavním koordinátorem je Joanna Cicha-Kuczyňska z Polského Ministerstva kultury. Hlavní zaměření je na zpracování registračního protokolu, úvodního 20minutového filmu a výběru fotografií. Z každého státu byly vybrány 3 fotografie. Podpůrné dopisy k nominaci byly přeloženy do angličtiny a zaslány do Polska. Začátkem měsíce jsem podal informaci o stavu nominace starostovi a zastupitelům Městyse Davle, kteří nás plně podporují. V tomto týdnu se podařilo dokončit registrační protokol a byl zaslán k posouzení České národopisné společnosti . Chtěl bych tímto poděkovat Dr. Limové z Ministerstva kultury ČR a Dr. Ondrušové z NÚLK (Národní ústav lidové kultury) Strážnice za konzultace a rady ke zpracování registračního protokolu. V tomto týdnu jsme od polské strany obdrželi poslední verzi filmu, ke kterému zpracováváme návrh komentáře. Po posouzení a oprav registračního protokolu bude zasláno k podpisu ministrům kultury jednotlivých zemí. Věřím, že se nám podaří termín podání do 31.3.2021 splnit. Na závěr bych rád poděkoval bratru Camplíkovi a Malému za práci při zpracování registračního protokolu, kterému věnovali mnoho času.    Předseda Vltavanu Davle                                                                                                   Ing.Josef Bílek...