Zpráva o činnosti Vltavanu Davle za rok 2017

Vážené sestry a bratři Vltavané, vážení hosté

Máme za sebou náročný, ale velmi úspěšný rok, rok 2017. Díky dobré přípravě a velkému úsilí členů i příznivců našeho spolku Vltavan Davle, jsme velmi důstojně oslavili 120.výročí vzniku našeho spolku. Vzdali jsme tak hold našim předkům a také udělali velkou propagaci Vltavanu Davle.

Dovolte mi, abych ve stručnosti informovala o činnosti našeho spolku za uplynulý rok.

Je již tradicí, že každý rok začíná přípravou Vltavanského plesu. Na tomto jubilejním plese jsme si dali obzvlášť záležet. Ples zahájili krojovaní Vltavané se spolkovými prapory, následovalo vystoupení 2 členů opery Národního divadla v Praze. Mezi hosty mj. byla i poslankyně parlamentu ing.Věra Kovářová, prezident spolku Vltavan Čechy ing.Jaroslav Camplík, v hojném počtu se zúčastnili i zástupci bratrských spolků Vltavanu. Druhý den se konala valná hromada.

Zástupci našeho spolku se též zúčastnili plesu Vltavanu Praha, Štěchovice a Purkarec, valné hromady Vltavanu Praha, Štěchovice, Purkarec a Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích.

V březnu probíhaly brigády na čištění břehu Vltavy.

Na zahájení plavební sezony se rádi zúčastňujeme plavby na parníku z Prahy do Slap. Druhou květnovou neděli pořádáme ve spolupráci s Městysem Davle a MŠ Svátek matek.

Již tradičně se delegace Vltavanu zúčastňuje setkání MVA, které jsou pořádány v různých zemích Evropy. Vloni toto setkání proběhlo ve Slovinsku.

Další období bylo již ve znamení příprav na 120.výročí založení spolku. Při příležitosti tohoto výročí našeho spolku a na památku vorařů a šífařů byl postaven vor, připomínající zručnost a práci těch, kteří splavovali řeku Vltavu. Na stavbě voru se podíleli členové Vltavanu Purkarec, žáci Středního odb.učiliště Praha Jarov a členové našeho spolku.

Vlastní oslavy se konaly pod záštitou zastupitelstva Městyse Davle ve dnech 21.a 22.července v Obecním parku. Začátek oslav byl zahájen koncertem a velkolepým ohňostrojem. Druhý den po slavnostní schůzi se průvod odebral do obecního parku. První zastavení bylo u nově postaveného symbolu Městyse Davle, požehnaném kardinálem Dominikem Dukou. U pomníku padlých jsme vzdali čest obětem 1.a 2.světové války. Další program se konal v parku, kde vrcholem odpoledne bylo připlutí 3 tabulí voru ze Štěchovic.

Všem, kteří se podíleli na náročné přípravě oslav, veliké díky.

Po vydechnutí po oslavách se početná delegace našeho spolku zúčastnila 19.8. oslav 115.výročí založení spolku Vltavan Purkarec.

12.9. se zástupci našeho spolku zúčastnili slavnostního přestřižení pásky u příležitosti dokončení oprav Starého davelského mostu.

Tradičně v září se uskutečnil ozdravný pobyt v termálních lázních Štúrovo.

V době Dušiček pravidelně vzpomínáme na naše zesnulé bratry a sestry v Davli a ve Štěchovicích.

2.prosince se konal koncert kapely Moravanka na vzpomínkovém večeru Antonína Borovičky, kde jsme byli v hojné počtu zastoupeni.

Milá naše povinnost je předvánoční návštěva dětí z mateřské školy v Davli a předání finančního daru.

Výbor spolku se schází pravidelně nejméně 2x do měsíce a řeší aktuální úkoly. Nezapomínáme na blahopřání k narozeninám našim členům. Pravidelně každý pátek je otevřeno naše muzeum pro veřejnost.

I letošní rok 2018 jsme zahájili úspěšně. 28.2. proběhla slavnostní prezentace u příležitosti zápisu „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Tento zápis má velký význam pro společnost obecně a pro vltavanské spolky zvlášť.

Přejeme si, aby naše činnost byla i nadále pestrá, všem bratrům a sestrám i jejich rodinám v tomto roce zdraví a spokojenost.

Děkuji za pozornost